Skip to content
Menu

V mene DUCHA, OTCA i SYNA – alebo o KOSTIACH, KRVI a MÄSE

Dňa 24.8.2023, v programe „Interakce v akci“ vysielanom na Svobodnom vysílači na tému „Peter Poláček – Rozdělování jako nástroj uplatňování konceptuální moci“ (pozri: https://www.youtube.com/watch?v=Ta8pqI6X6hE), som v súvislosti s proroctvom o tom, že riešenie pre náš svet vzíde zo Slovenska (zo Slávienskej krajiny) spomenul aj proroctvo o hľadaní troch starcov konceptuálnou mocou na Slovensku.

V jednej z reakcií na uvedené vysielanie pani Katarína uviedla: „Dobrý večer. Počúvam slobodný vysielač a práve hovoríte o tom proroctve… pochopila som že tých troch čo hľadali tak…

Dňa 4. júla 2021 sa desať obyvateľov Slovenskej republiky pred Medzinárodným trestným súdom v Haagu prostredníctvom „Declaration as a living person from Cestui Qui Vie trust (podľa zákona Cestui Que Vie Act z roku 1666)“ vyhlásilo za živé ľudské bytosti „z mäsa, kostí a krvi, ktorá im koluje v žilách“.  Jedným z nich som bol aj ja. (pozri https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/zivi-a-mrtvi-1-urad-vlady-slovenskej-republiky/).

Veď duša živočícha je v krvi a dal som vám ju pre oltár, aby ste ňou zmierovali svoje duše. Krv sprostredkuje zmierenie, lebo v nej je život.“ (Lv 17, 11)

Len sa chráň jesť krv, lebo krv je život, a preto nesmieš jesť život s mäsom…“ (Dt, 12, 23)

Ďalší citát z vyššie spomínanej Declaration as a living person from Cestui Qui Vie trust “: „Telo, duša, duch, svedomie a meno, ktoré moji rodičia v deň môjho narodenia zaregistrovali z nevedomosti a úmyselnej manipulácie vlády Československej socialistickej republiky… beriem späť a nárokujem si duševné vlastníctvo vo forme osobných údajov, ktoré sú výlučne mojím vlastníctvom.“

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že ľudskú bytosť, teda človeka utvára TELO, DUŠA a DUCH. Najzákladnejším prirodzeným právom človeka je PRINCÍP VOĽBY – inak povedané SVEDOMIE, pričom konkrétna ľudská bytosť je označená MENOM. Súčasne však platí, že ľudská bytosť (človek) je utváraná z z mäsa, kostí a krvi, ktorá jej koluje v žilách“. Ako vyplýva z abstraktno-duchovného jazyka (spôsobu myslenia) starozákonných kníh Levitikus a Deuteronómium KRV „kolujúca v žilách“ je obrazom pre DUŠU. Ak platí KRV = DUŠA, tak potom platí, že KOSTI = DUCH (identita = myseľ = vedomie = živa = kvantový počítač) a MÄSO = TELO.

Takže vyjadrenie „tí traja“ predstavuje kompletnú živú ľudskú bytosť tvorenú „z mäsa, kostí a krvi“ alebo inak „z tela, ducha a duše“. Takže ak proroctvo hovorilo „o tých troch“ tak hovorilo o jednej konkrétnej ľudskej bytosti.

V článku „Odhaľovanie utajovaného poznania 3: Duša“ (pozri https://peterpolacek.sk/nezaradene/odhalovanie-utajovaneho-poznania-3-dusa/) som sa zameral na poznanie o duši, pričom dušu som definoval nasledovne:

„Duša = jemnohmotné telá = simulácie jemnohmotných tiel, osobitné postavenie mala simulácia éterického tela.“

V článku „Počiatok 3 – stvorenie sveta“ (pozri https://peterpolacek.sk/nezaradene/pociatok-3-stvorenie-sveta/som uviedol:

„Vzhľadom na skutočnosť, že sa počítalo s deštrukciou softvéru človeka (softvér ľudského mozgu a softvér zmyslov umožňujúcich interakcie v prostredí interaktívnej simulácie) – smrťou interaktívnej simulácie tela, bolo potrebné vytvoriť mechanizmus dočasného útočiska k nemu pripojenej externej živej identity. Za týmto účelom bolo potrebné v softvéri jemnohmotných úrovní interaktívnej simulácie REALITY ZEM doprogramovať softvér dočasných tiel (na každej jemnohmotnej úrovni jedno dočasné telo), ku ktorému sa bude pripájať externá živá identita odpojená od deštruovaného softvéru človeka.“

K softvéru dočasného tela bude pritom externá živá identita pripojená až dovtedy, kým nepríde k jej ďalšiemu pripojeniu k novovznikajúcemu softvéru človeka (tento opakujúci proces poznáme pod pojmom reinkarnácia). Celý mechanizmus softvéru dočasných tiel bol nastavený tak, aby ich identita vytvárala podľa toho, akým spôsobom prežívala svoj život (aké konala skutky). Po deštrukcii softvéru človeka prišlo potom k pripojeniu k softvéru dočasného tela v najvyššej jemnohmotnej úrovni, v ktorej externá živá identita toto dočasné telo (počas prežívania života vo fyzicky hmotnej úrovni interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM) vytvorila.“

Softvér dočasného jemnohmotného tela nazývame pojmom „duša“. Po vývojovom prekonaní potreby takýchto jemnohmotných tiel bola táto štruktúru ako nadbytočná odstránená – deprogramovaná (Pozn.: Duša nikdy nebola nesmrteľná.).“

Lenže to, čo som dnes ráno pochopil je, že DUŠA je úplne niečo iné. Je to naozaj niečo, čo je oveľa lepšie obrazne vyjadrené v slovnom spojení z mäsa, kostí a krvi“. KOSTI (duch = identita) vytvárajú skelet ľudskej bytosti. MÄSO (telo) vytvára obal a KRV (duša) kolujúca v žilách to celé energeticky prepája.

Pokračujme v analyzovaní obrazu KRVI. Čo tvorí KRV? Z 83% voda. Takže sa dostávame k obrazu VODY, teda MORA (Pozn.: Prepojenie na námorné právo.) Tí čo čítajú moje knihy a moje články už vedia, že MORE je obrazom operačného systému, ktorý utvára kvantovú štruktúru bytia, teda štruktúru základných – elementárnych častíc (Pozn.:Kvantovej štruktúre sa detailne venujem v prvej knihe trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA – pozri https://torden.sk/autor/polacek/).

S kvantovou štruktúrou sa však v abstratno-duchovnom spôsobe myslenia spájajú aj dva ďalšie obrazy – OHEŇ a VLASY. Takže aj v prípade kvantovej štruktúry máme tri obrazy: VODA (hlboké more zobrazované indigovou farbou), OHEŇ (inak vatra zobrazovaná jasnou červenou farbou) a VLASY (vlasy starca – teda vlasy skúseného človeka zobrazované bielou farbou).

Taktiež tu máme to známe „v mene OTCA, SYNA i DUCHA“. Správne poradie by však malo znieť „v mene DUCHA, OTCA i SYNA“.

Ak všetky obrazy prepojíme, tak sa potom aj v našom materialistickom spôsobe myslenia dostávame k nasledovnému výsledku:

  1. MORE (VODA) = KRV = DUŠA (OTEC) – prejavuje sa ako prúdiaca ENERGIA (podobne ako prúdiaca KRV), alebo inak povedané životná sila (operačný systém s nastavenými pravidlami pre konanie DUCHA) – indigová farba (tmavomodrá až skoro fialová farba bezodného nekonečného MORA – nekonečného zdroja ENERGIE – DUŠE).
  2. OHEŇ = KOSTI = DUCH (identita = myseľ = vedomie = živa = kvantový počítač) – prejavuje sa prostredníctvom konania skutkov. V prípade zosúladenia sa s VODOU, teda s pravidlami operačného systému ide o konanie pravých skutkov (DUCH predstavuje aplikačný softvér so svojou vnútornou štruktúrou) – jasnočervená farba.
  3. VLASY = MÄSO = TELO (SYN) – je určené na prejavovanie sa DUCHA v konkrétnom prostredí reality prostredníctvom konania správnych (pravých) alebo nesprávnych (ľavých) skutkov (telo = realizačný softvér, ktorý dopĺňa realizačný softvér vrodenej a nadobudnutej genetiky ako spôsobov konkrétneho vrodeného alebo naučeného konania) – biela farba (biela farba je použitá iba vtedy, ak ide obrazne o konanie skúseného starca – teda DUCHA, ktorý je schopný preprogramovávať svoj realizačný softvér).

JE ZREJMÉ, že DUCHA s TELOM spája DUŠA. Potom taktiež platí, že TÍ TRAJA = TA TRI (TATRY). Takže tri kopce v slovenskom znaku (správne slávienskom znaku) zobrazujú konkrétneho človeka, ktorý je súčasne MOROM (indigová farba), OHŇOM (jasná červená farba) a VLASMI skúseného starca naplneného múdrosťou – pochopením (biela farba), ktorého charakteristiku dopĺňajú dva rovnoramenné kríže (dve štvorcípe hviezdy) spojené do dvojkríža. Takže slovenský znak je vlastne grafickým znázornením proroctva o TÝCH hľadaných TROCH…

Taktiež JE ZREJMÉ, že ak u človeka príde ku konaniu, ktoré je v rozpore s podmienkami MORA (nesprávne konanie), tak prichádza k poškodeniu realizačného softvéru – k poškodeniu tela ako dôsledku straty ENERGIE ako ŽIVOTNEJ SILY, alebo inak k úbytku DUŠE. Prejavom takéhoto poškodenia sú ochorenia ľudského tela. Rozsiahly úbytok DUŠE predstavuje napr. rakovinu. Systematický úbytok ENERGIE ako ŽIVOTNEJ SILY, teda DUŠE predstavuje ZOMIERANIE a jeho 100% úbytok predstavuje smrť tela spojenú s plným odpojením DUCHA (identity = mysle = vedomia = živy = kvantového počítača).

No a do tretice JE z uvedeného ZREJMÉ, že podstata procesu liečenia ochorení ľudského tela spočíva v oprave poškodeného realizačného softvéru TELA a boji samého seba so sebou. V  tomto procese je boj so sebou oveľa náročnejší, ako oprava realizačného softvéru TELA. Ten nám dáva podnety, že niečo nie je v poriadku formou bolesti. Ak je človek schopný bojovať sám so sebou, tak potom je možné veľmi ľahko doplniť aj úbytok ENERGIE ako ŽIVOTNEJ SILY, teda DUŠE, s čím je samozrejme spojená oprava poškodeného softvéru – vyliečenie ochorenia TELA.

„KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA!“