Skip to content
Menu
Ing. Peter Poláček, kamdidát na primátora Bratislavy

Volím
Bratislavu!

Ing. Peter Poláček

Kandidát na primátora mesta Bratislava

Erb Bratislavy

O mne

Medzi moje špeciálne schopnosti patrí krízové riadenie, sieťovanie a vytváranie multisektorovej a multidisciplinárnej spolupráce, a to najmä v oblasti ľudských zdrojov, širokospektrálnych inovácií, informačno-komunikačných technológií, technologického rozvoja, stavebníctva, dopravy, energetiky, bezpečnosti, samosprávy a verejnej správy. Ďalšou mojou špecializáciou je vytváranie realizovateľných riešení problémov v časovej tiesni a pod veľkým tlakom.

Som autorom trilógie VEDMA VEĎ MA (Syn človeka, Svedectvo pravdy, Inferno), diel SÁM VOJAK V POLI 1 – ZAČIATKY a SÁM VOJAK V POLI 2 – TRINÁSTA KOMNATA. Známym sú taktiež moje články a verejné vystúpenia v internetových médiách. Tí, ktorí mali tú možnosť určite nezabudnú na moje verejné, či súkromné prednášky prednesené na niektorú z nasledovných tém: „Interaktívna simulácia; Kvantová mágia a MATRIX nášho sveta; Mŕtva a živá voda – zločin nekonania; Svetlo a Temnota – súboj koncepcie Svetla s koncepciou Temnoty; Voľba ľúbosť alebo emócia moci – život alebo smrť; Nečakané tajomstvo obrazov Jána Vrabca; Zmena a nová Zem – počiatky nášho sveta, princíp voľby, programy, podstata a princípy, Symbolizmus a jeho tajomstvá…“

Posledné roky som sa venoval výskumu mechanizmu ľudského myslenia, rozhodovania a konania. Svoju dlhoročnú osobnú vývojovú cestu západnej duchovnosti predstavujem ako MEDITÁCIU FORMOU ŽIVOTNEJ CESTY. Po získaní osobnej skúsenosti s východnou duchovnosťou v BRIGHTER LIFE centre v Bratislave reprezentovanou meditáciou HEARTFULNESS a fúzií obidvoch foriem meditácií som vykonal kvantový skok v procese svojho sebapoznania, čoho následkom bolo prejavenie sa mojej mimozmyslovým spôsobom nadobudnutej schopnosti vytvárať energiu tvoriacu podstatu bytia a aj programovať jej charakter. Sprievodným znakom tejto schopnosti je dosiahnutie pochopenia procesu liečenia ľudskej bytosti ako celku v zmysle jej zosúladenia sa s duchovným svetom. Mimoriadne dôležitou je skutočnosť, že všetko svoje poznanie a skúsenosti nadobudnuté mimozmyslovým vnímaním som sa rozhodol zdieľať a preto som ich pretavil do pozície učiteľa, terapeuta a individuálneho krízového manažéra.

 
Moju charakteristiku v koncetrovanej podobe veľmi dobre vystihuje aj hádanka, ktorú som objavil na LinkedIn:
„Kladie veľa otázok – ale policajt to nie je!
Musí vedieť dobre počúvať – ale terapeut to nie je!
Musí mať analytické myslenie – ale analytik to nie je!
Rozmýšľa v súvislostiach – ale matematik to nie je!
Neustále sa učí – ale študent to nie je!
Hľadá to, čo iní nájsť nevedia – ale detektív to nie je!
Musí mať výborné komunikačné zručnosti – ale moderátor to nie je!
Je dobrý v predaji – ale obchodník to nie je!
Rýchlo nadväzuje vzťahy a každého pozná – ale diplomat to nie je!
Má odhad na ľudí – ale psychológ to nie je!…
KTO JE TO?“
 
 
Kto je to?
 
Sloboda je sláva!

Máte nápady a podnety na riešenie situácie v Bratislave?

Napíšte mi a budem Vás kontaktovať!