Skip to content
Menu
Ing. Peter Poláček, kamdidát na primátora Bratislavy

Volím
Bratislavu!

Ing. Peter Poláček

Kandidát na primátora mesta Bratislava

Erb Bratislavy

O mne

Medzi moje špeciálne schopnosti patrí krízové vyjednávanie, sieťovanie a vytváranie multisektorovej a multidisciplinárnej spolupráce a to najmä v oblasti multidisciplinárnych inovácií, IT, technologického rozvoja, stavebníctva, dopravy, energetiky, bezpečnosti, samosprávy a verejnej správy. Ďalšou mojou špeciálnou schopnosťou je vytváranie realizovateľných riešení problémov v časovej tiesni a pod veľkým tlakom.

Okrem skúseností s riadením spoločností, poskytovaním konzultačných služieb, a vytváraním nových obchodných príležitostí a skúseností s realizáciou projektov,  je mojou neoddeliteľnou súčasťou analytické spracovávanie informácií. Neprekáža mi ich nedostatok.  Vždy vidím súvislosti tam, kde chýbajú dáta a kde ich iní nevidia. Veľmi rýchlo sa dokážem zorientovať v každej oblasti. Všetky problémy riešim z perspektívy viacúrovňového strategického a dlhodobého nadhľadu. Som stratég vidiaci nielen dôsledky svojich rozhodnutí, ale aj predvídajúci ešte neuskutočnené kroky svojich konkurentov.

 

Mojou osobitnou charakteristikou  je nezávislosť 

Už v roku 1988 som sa ako 20 ročný študent dokázal bez ohľadu na následky vzoprieť Ústrednému výboru komunistickej strany Slovenska. 

V roku 2021 som zas vyzval Medzinárodný trestný súd v Haagu na bezodkladné vykonanie nápravy, ako aj na vykonanie exemplárneho trestu na Svätej stolici a zodpovedných osobách za zločiny proti ľudskosti spáchané proti mne Svätou stolicou.  

Taktiež som vyzval  Medzinárodný trestný súd v Haagu na bezodkladné vykonanie nápravy vo veci neposkytnutia ochrany práv Ruskou federáciou reprezentovanou vládou Ruskej federácie a prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Vladimírovičom Putinom

Do tretice som vyzval  Medzinárodný trestný súd v Haagu na bezodkladné vykonanie nápravy Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska reprezentovaným kráľovnou Alžbetou II., ako aj na vykonanie exemplárneho trestu na osobách zodpovedných za zločiny proti ľudskosti  spáchaných proti mne v dôsledku konania Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Máte nápady a podnety na riešenie situácie v Bratislave?

Napíšte mi a budem Vás kontaktovať!