Skip to content
Menu

Ochorenia ľudského tela a ich liečenie v kontexte ukončovania prevádzky interaktívnej simulácie reality ZEM

V prvej kapitole svojej knihy SÁM VOJAK V POLI 1 – ZAČIATKY, ktorá vyjde vo vydavateľstve TORDEN na konci septembra 2023 som v kontexte ochrany zdravia uviedol text, ktorý som napísal ešte v roku 2015:

V posledných rokoch som si na Slovensku všimol jeden veľmi zaujímavý trend. Stále viac a viac ľudí má nešpecifikované zdravotné problémy, sú posielaní od lekára k lekárovi, nakoniec často aj k psychiatrovi. Nikto im však nevie vysvetliť, čo sa s nimi deje a prečo sa to s nimi deje. Začínajú preto hľadať na vlastnú päsť a prestávajú dôverovať lekárom. Mnohí z nich patria do ďalšej, stále sa rozširujúcej skupiny ľudí, ktorá chce urobiť niečo pre svoje zdravie. Chodia po obchodoch so zdravými potravinami, hľadajú zdravé jedlo, očistné kúry a prírodné liečivá. Obidve tieto prelínajúce sa skupiny majú spoločnú črtu – cítia, že niečo nie je v poriadku, dávajú si otázky a hľadajú. Problém, ktorý v tomto hľadaní vnímam je, že málokto z týchto hľadajúcich má dostatok informácií a ani si neuvedomuje, čo sa vlastne deje, prečo sa to deje. A to už vôbec nehovorím o aplikovaní systémového riešenia svojich problémov. Ľudia reagujú skôr intuitívne, ako na základe informácií a nejakého uceleného systémového poznávania a následného riešenia.“

V článku V mene DUCHA, OTCA i SYNA – alebo o KOSTIACH, KRVI a MÄSE zo dňa 25. 8. 2023 (viac pozri na https://peterpolacek.sk/nezaradene/v-mene-ducha-otca-i-syna-alebo-o-kostiach-krvi-a-mase/) som v súvislosti so vznikom ochorení ľudského tela napísal:

Taktiež JE ZREJMÉ, že ak u človeka príde ku konaniu, ktoré je v rozpore s podmienkami MORA (nesprávne konanie), tak prichádza k poškodeniu realizačného softvéru – k poškodeniu tela ako dôsledku straty ENERGIE ako ŽIVOTNEJ SILY, alebo inak k úbytku DUŠE. Prejavom takéhoto poškodenia sú ochorenia ľudského tela.“

Aké spôsoby konania predstavujú nesprávne konanie, ktoré „je rozpore s podmienkami MORA“, teda s podmienkami operačného systému som napr. prostredníctvom použitia slovenských ľudových rozprávok opísal v tretej knihe trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom INFERNO (pozri https://torden.sk/autor/polacek/?gclid=Cj0KCQjw6KunBhDxARIsAKFUGs_Q3LKILYBrc56E9im5iLUPRdPCF_6AVN4uVtpOttRM42rJSRWLLlIaAsd4EALw_wcB):

Slovenské ľudové rozprávky nám tak predkladajú celú škálu spôsobov konania... Išlo o nasledovné spôsoby konania: konanie v hneve; netrpezlivosť; podľahnutie pokušeniu; závislosť na veci; chamtivosť; lúpež; nekonanie – či už vo forme pasívneho podriaďovania sa zlu, alebo vo forme nezasahovania proti páchaniu násilia, alebo vo forme ignorovania porušovania pravidiel inými; nedodržanie záväzku; vzdanie sa VIERY ako pochopeného poznania; svojvôľa a s tým súvisiace porušovanie pravidiel; nátlakové sexuálne podmanenie ženy si proti jej vôli; porušovanie pravidiel, ktoré vyvrcholilo vraždou; viacnásobná vražda…!

V slovenskej ľudovej rozprávke „Pes“1 bolo príčinou zakliatia konanie v hneve…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Zakliata hora“2tým, čo viedlo k zakliatiu, boli netrpezlivosť, hnev a podľahnutie pokušeniu…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „O kráľovičovi, čo si mladú hľadal“3 bola príčinou zakliatia závislosť na veci – zrkadle…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Dvanásti bratia a trinásta sestra“4 bola príčinou zakliatia chamtivosť…“

Chamtivosť bola taktiež príčinou zakliatia šiestich kráľovských synov aj v slovenskej ľudovej rozprávke „Zakliata hora“5…“

Chamtivosť bola príčinou zakliatia aj v slovenskej ľudovej rozprávke „O zakliatej sestre“6…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Zakliaty zámok“7 bola príčinou zakliatia lúpež…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Chudobných rodičov syn“8 bolo príčinou zakliatia nekonanie, nezasahovanie proti páchaniu násilia…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Nebojsa“9 bolo príčinou zakliatia taktiež nekonanie – nezasahovanie, ignorovanie porušovania pravidiel inými a pasívne podriaďovanie sa zlu…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Popolvár najväčší na svete“10 bolo príčinou zakliatia nekonanie, nezasahovanie proti páchaniu násilia…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Svetská krása“11 zakliatie spôsobilo nedodržanie záväzku…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Pani mačička“12bolo príčinou zakliatia vzdanie sa ochrany – „ostala samotná“, pričom jedinou ochranou bolo pochopené poznanie, teda VIERA…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Traja zhavranelí bratia“13 bola príčinou zakliatia svojvôľa a s tým súvisiace porušovanie pravidiel…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Škrupinový zámok“14zakliatie spôsobila skutočnosť, že kráľ si prostredníctvom nátlaku sexuálne podmanil ženu proti jej vôli…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Matej veľký kráľ a Uliana veľká kráľovná“15 príčinou zakliatia bol hriech, teda porušovanie pravidiel, ktoré vyvrcholilo vraždou…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Panna z rosy počatá a z deväť matiek splodená“16zakliatie spôsobila deväťnásobná vražda tehotných žien…“

Slovenské ľudové rozprávky opisujú aj následky nesprávneho konania. Tieto následky opisujú ako rôzne prejavy zakliatia. V tretej knihe trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom INFERNO som tieto prejavy sumarizoval nasledovne:

Zo slovenských ľudových rozprávok vyplýva, že zakliatie má päť prejavov – päť charakteristík:

  1. Ovládnutie inou temnou bytosťou – drakom, ježibabou, šarkanom, železným mníchom.
  2. Premena na vec, zviera, na starého škaredého alebo dokaličeného človeka.
  3. Skamenenie, zaspatie, znehybnenie, neschopnosť pohybu a akéhokoľvek iného prejavu.
  4. Používanie násilia.
  5. Dedičnosť.“

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že „premenu na vec, zviera, na starého škaredého alebo dokaličeného človeka“ možno vyjadriť aj ako poškodenie realizačného softvéru = poškodenie tela. V tretej knihe trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom INFERNO slovenské ľudové rozprávky opisujú toto poškodenie takto:

V slovenskej ľudovej rozprávke „Dalajláma“17 zakliate spôsobilo premenu na koňa: „Vtom sa roztvorili dvere: Vysoký, krásne oblečený muž vstúpil do svetlice a mal korunu na hlave. To bol ten sivko, ktorému práve čas zakliatia vyšiel a na kráľa sa obrátil, ako býval predtým.““

V slovenskej ľudovej rozprávke „Zakliata hora“18 zakliatie spôsobilo premenu kráľovských synov na vlkov, medveďov a levov: „Za to nás jedna z rodiny našej zakliala, že bohdaj sme sa ako vlci, medvedi, a levi medzi sebou bili, dokiaľ nás len dvaja nevinní bratia neupokoja a my si jeden druhému dobre neurobíme.““

V slovenskej ľudovej rozprávke „Traja zhavranelí bratia“19 išlo o premenu troch bratov na havranov: „„Bohdaj ste sa zhavraneli, aby ste sa zhavraneli, žeby ste jeden z druhého mäso trhali!“ Sotva to vypovedala, v tom okamžení premenili sa chlapci na troch havranov, čiernych ako uhoľ, strepotali krídlami a trhajúc jeden druhého a strašne kŕkajúc, leteli, sám milý Pán Boh zná, kam.““

V slovenskej ľudovej rozprávke „Pes“20 je muž premenený na psa: „Namrzela sa stará bosorka na svojho muža; zapľuvala mu tri razy do očú, hovoriac: „Bohdaj si sa zopsil!“ V tom okamženi vybehol na ulicu červený kudlatý pes a havajčiac utekal dedinou.““

V slovenskej ľudovej rozprávke „Chudobných rodičov syn“21 ide o premenu formou zmrzačenia a taktiež premenou na vec – mosadz: „Veď ti tam za horou v tej dolinke bývajú ježibaby… I na mňa a na moju ženu oborili sa, ale pre naše kráľovskô pomazanie usmrtiť nemohli. Nuž od zlosti mňa o zrak a moju ženu o ruky pripravili a našu jedinú dievku na mosadz obrátili.““

Slovenské ľudové rozprávky nás tak výrazným spôsobom upozorňujú na prvý krok v procese liečenia. Tým je analýza nesprávneho spôsobu konania chorého človeka v jeho predchádzajúcom živote. Veľmi dobrou pomôckou sa pre tento typ analýzy môže stať druhá kniha trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SVEDECTVO PRAVDY ako aj jej tretia kniha s názvom INFERNO.

V článku V mene DUCHA, OTCA i SYNA – alebo o KOSTIACH, KRVI a MÄSE zo dňa 25. 8. 2023 (viac pozri na https://peterpolacek.sk/nezaradene/v-mene-ducha-otca-i-syna-alebo-o-kostiach-krvi-a-mase/) som v súvislosti s liečením ochorení ľudského tela uviedol:

No a do tretice JE z uvedeného ZREJMÉ, že podstata procesu liečenia ochorení ľudského tela spočíva v oprave poškodeného realizačného softvéru TELA a boji samého seba so sebou. V  tomto procese je boj so sebou oveľa náročnejší, ako oprava realizačného softvéru TELA. Ten nám dáva podnety, že niečo nie je v poriadku formou bolesti. Ak je človek schopný bojovať sám so sebou, tak potom je možné veľmi ľahko doplniť aj úbytok ENERGIE ako ŽIVOTNEJ SILY, teda DUŠE, s čím je samozrejme spojená oprava poškodeného softvéru – vyliečenie ochorenia TELA.“

Výsledkom analýzy nesprávneho konania tak má byť nielen pochopenie nesprávneho konania chorým človekom, ale aj vykonanie rozhodnutia (samozrejme v rámci princípu voľby) „o boji samého seba so sebou“. Takže druhým krokom v procese liečenia je rozhodnutie chorého človeka viesť boj seba samého so sebou a zotrvanie v tomto rozhodnutí.

Ak sa raz chorý človek pustí do takéhoto boja, tak pokiaľ si bude chcieť po svojom vyliečení udržať svoje zdravie, tak bude neustále viesť vojny sám so sebou. Tomuto typu vojen seba samého so sebou venujem pozornosť aj knihe SÁM VOJAK V POLI 1 – ZAČIATKY, ktorá vyjde vo vydavateľstve TORDEN na konci septembra 2023:

„Vízia VÍŤAZA = SAMÉHO VOJAKA V POLI opísaná prostredníctvom myslenia našich predkov tak plne vyjadruje ich chápanie dualizmu ako vedenia vojny samého proti sebe (sám so sebou). Tým, že som ako VÍŤAZ = SÁM VOJAK V POLI viedol sám proti sebe vojnu, som prekonával to staré a súčasne vytváral niečo nové. Opísaný princíp dualizmu tak predstavoval vývojový princíp, v ktorom to nové – dokonalejšie, rozvinutejšie a lepšie nahrádzalo to staré, menej dokonalé, menej rozvinuté a horšie.“

V prípade, že ak prostredníctvom vojen seba samého so sebou chorý človek nebude meniť svoje nesprávne konanie, teda nebude preprogramovávať svoju vrodenú a nadobudnutú genetiku, tak potom príde k recidíve ochorení – opakovanému poškodeniu realizačného softvéru TELA. Slovenské ľudové rozprávky tento stav opisujú aj ako SKAMENENIE alebo ZASPATIE. Jednoducho vyliečený človek si nemôže dovoliť zastať – SKAMENIEŤ, nemôže si ani na chvíľu urobiť prestávku vo vojnách vedených samým sebou proti sebe, lebo ZASPÍ. Následky sa dostavia okamžite. Aké? Tak to opisujem v druhej knihe trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SVEDECTVO PRAVDY (pozri https://torden.sk/autor/polacek/?gclid=Cj0KCQjw6KunBhDxARIsAKFUGs_Q3LKILYBrc56E9im5iLUPRdPCF_6AVN4uVtpOttRM42rJSRWLLlIaAsd4EALw_wcB)):

Nakoniec však prišla chvíľa, keď najmladší kráľov syn uplatňujúc svoju voľbu odmieta vedenie svojím operátorom a urobí to, čo chce on – z koncepcie TY SI prechádza na koncepciu JA SOM. Následky sa dostavujú okamžite. Jeho vývoj ako identity sa zastavuje – skamenie. Bez pomoci iných, v tomto prípade svojich bratov, ktorých predtým on sám priviedol na cestu Svetla, sa nevie pohnúť, nevie sa vydať na ďalšiu cestu svojho vývoja. Pomoc svojich bratov však prijíma a pokračuje vo vývoji kráčajúc po ceste Svetla. Zlyhanie kráľovho syna je výrazným upozornením na to, ako ľahko sa dá dostať pod vládu Temnoty. Stačí sa ňou nechať okolnosťami vytváranými Temnotou vyprovokovať, konať podľa seba a zlyhať – porušiť pravidlá. Nechať sa viesť svojím operátorom kráčajúc po ceste Svetla, ceste „Choď tam – nevedno kam, prines to – nevedno čo“ je jedinou ochranou pred zlyhaním. Toto je to najväčšie poučenie, ktoré nám rozprávka „Svetovládny rytier“1.“

Ako tie schody tak vysekával, vidí raz jedno dievča, ktorô veľmi plakalo a prosilo, aby sa nad ním zmiloval a vzal ho do služby, že je opustená sirota. To oznámil rytier svojej manželke a spýtal sa, či by sa jej nezišla za pestúnku k tomu dieťaťu? „Zišla by sa mi, zišla,“ povie na to ona; „ale túto, bože ťa chráň, hore vziať; veď je to jedna z tých stríg, a tá by ťa skántrila. Radšej choď a rozsekaj ju na márne kusy!“ Rytier si ale nedal povedať; hneď sa spustil dolu a na vlastných ramenách vyniesol utešenô dievčatko hore ku svojej manželke. … Ale sa to inakšie zvrtlo. Pekne raz, keď prišiel ustatý od roboty, ľahol si do postele a tak tuho zaspal, že čo by mu bol pri uchu strelil, nebol by sa hádam zobudil. Bola noc a už aj pani s dieťaťom dobre spala; len to dievča bolo hore. Keď videlo, že už tak spia, potíšku sa prikradlo k rytierovi a odpásalo mu meč. A ten naraz naskutku skamenel. Ako sa tejto najmladšej strige ten fígeľ podaril a bola už na slobodnom, hneď ju obklopili ostatné kamarátky a ujúkajúc vyskakovali od radosti.“

Treťou slovenskou ľudovou rozprávkou upozorňujúcou na nebezpečnosť NEKONANIA, a to prostredníctvom obrazu zbabelého konania nasledujúcom po NEKONANÍ a zbabelom skrývaní sa za konanie iných, je rozprávka „Zakliata hora“: „Šuhaj vytiahol nôž, povyrezával jazyky drakove, odložil do kapsy a bežal k oslobodenej kráľovej dcére. Táto od veľkej radosti nemohla sa mu dosť naďakovať, objímala ho a láskala. Potom vzala svoj prsteň, na dvoje ho rozlomila a jednu polovicu jemu dala. On ukonaný položil si hlavu na jej lono a ZADRIEMAL (Pozn.: Ak na chvíľu v boji sami so sebou ZADRIEMEME, tak tento boj prehráme. To zlé v nás, čo potrebujeme preprogramovať často iba čaká na príležitosť ako dovtedy nekonajúci zbabelý kočiš.). Aj zvery si políhali a zaspali. Ako to oplan kočiš videl, že tak všetci spia, – uchytil šabľu a milému šuhajovi odťal hlavu; princezku ale sedem ráz zaprisahal, že ho nesmie prezradiť. Hlavy z draka pobral na znak, akoby on bol potvoru zabil a potom letel s princeznou ku kráľovi.““

Medzitým unavený Ruslan zaspí a sníva: „I sen prorocký hrdina sníva”. … Súčasne ďalšou úrovňou pochopeného poznania je varovanie Ruslana pred Farlafom, teda pred princípom NEKONANIA. Varovanie je tak pre identitu Miroslav upozornením, že nikdy nesmie zastať, nesmie prestať konať, že svoju misiu musí nevyhnutne dotiahnuť do konca. Pokiaľ by čo i len na malú chvíľu zastala, tak sa jej zmocní Farlaf, ktorý len čaká na vhodnú príležitosť. Znamená to, že ju zničí NEKONANIE (Pozn.: Spánok predstavuje obraz NEKONANIA. V stave keď spím, tak v realite interaktívnej simulácie ZEM nekonáme.), aj keď mu vytvorí priestor iba na malú chvíľu. NEAZASTAŤ, navyše v nepriateľských podmienkach, nie je až taká samozrejmosť. … Nie je možné ZASTAŤ a dať si PRESTÁVKU. Zdôrazňujú to práve Finnove slová: „Vzmuž sa, knieža! Na spiatočnú púť / Sa vydaj so spiacou Ľudmilou”. Je mimoriadne dôležité si uvedomiť plnú zákernosť NEKONANIA. … Extrémnu nebezpečnosť NEKONANIA, a to čo i len na malú chvíľu, Puškin podčiarkuje opisom zákernej vraždy Ruslana. Farfal spiaceho Ruslana viacnásobne zbabelo prebodne mečom: „Tichúčko tasí meč. / Hotujúc sa bez boja víťaza / Z rozmachu na dvoje preťať… / Ruslan nevníma; spánok divný, / Ako bremeno, nad ním oťažel!… / Zradca, čarodejnicou povzbudený, / Hrdinovi do hrude rukou nehanebnou / Vráža trikrát chladnú oceľ… / A bojazlivo trieli v diaľ / So svojou korisťou drahocennou.““

Takže platí to, čo som napísal v druhej knihe trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SVEDECTVO PRAVDY: „Len KONANIE umožňuje vývoj. NEKONANIE prináša SKAMENENIE a SKAMENENIE je len bodom zlomu k DEGRADÁCII a SAMOZNIČENIU.“ K uvedenému dopĺňam: „DEGRADÁCIU a SAMOZNIČENIE prináša aj ZASPATIE“.

Tretím krokom v procese liečenia je vykonanie samotného liečenia. V procese liečenia však nastali principiálne zmeny, ktoré som opísal v článku „Nová štruktúra bytia – realita večného života – realita SLÁVIENSKÁ KRAJINA“ zo dňa 28. 8. 2023 (pozri https://peterpolacek.sk/nezaradene/nova-struktura-bytia-realita-vecneho-zivota-realita-slavienska-krajina/):

Pre predstavu rozsahu sveta novej reality ZEM dopĺňam, že softvér súčasnej reality Zem, teda softvér nášho sveta (priestor + ľudia) predstavuje obraz jednej skrinky počítača – bez monitora a klávesnice – umiestnený v pripravenej novej realite ZEM. Pritom počas dňa 27. 8. 2023 prišlo k integrovaniu veľkého množstva softvérov utvárajúcich realitu nášho sveta (obraz húfu malých rýb) do jedného. Znamená to, že prišlo k odčerpaniu MORA – vytlačeniu pôvodného operačného systému mimo skrinku tohto počítača. Skrinka tohto počítača tak predstavuje jeden softvérový celok plávajúci v mori (obraz jednej veľkej ryby), ktorého odpojenie od mora – od operačného systému (následkom je ukončenie prevádzky nášho sveta – bez podpory operačného systému nie je možné jeho prevádzkovanie) po dokončení jeho transformácie na operačný systém – hybridnú energiu GFEDCBA v stredu 30. 8. 2023 o 15:00 hod. SELČ bude veľmi jednoduchou záležitosťou…“

K poškodeniu realizačného softvéru TELA – teda k vzniku ochorenia TELA prichádzalo v dôsledku straty ENERGIE ako ŽIVOTNEJ SILY (následok nesprávneho konania). V praxi to znamenalo, že vytvorenie nesúladu s operačným systémom (MOROM) – ENERGIOU malo za následok úbytok tohto MORA – ENERGIE spomedzi realizačného softvéru TELA, pričom nedostatok MORA – ENERGIE spôsobil poškodenie realizačného softvéru TELA – vzniklo ochorenia TELA.

Opísaný stav platil do 27. 8. 2023. Do tohto dňa každé telo predstavovalo v softvérovom prostredí reality ZEM (reality nášho sveta) samostatný softvér (obraz plávajúceho húfu rýb) vytvorený rôznymi programami, ktorými prúdilo MORE – ENERGIA – OPERAČNÝ SYSTÉM. V dôsledku „odčerpaniu MORA – vytlačeniu pôvodného operačného systému“ prišlo k integrovaniu všetkých softvérov reality ZEM do „jedného softvérového celku plávajúceho v mori (obraz jednej veľkej ryby)“, cez ktorú už MORE – ENERGIA – OPERAČNÝ SYSTÉM neprúdi, ale ju obteká (Pozn.: Od 00:00 hod. SELČ do 15:00 hod SELČ dňa 30. 8. 2023 bude v prvej – centrálnej úrovni bytia prebiehať fúzia prúdiacích primárnych energií typu G, F, E, D, C, B, A na hybridnú energiu GFEDCBA – nový operačný systém. V tejto prvej úrovni bytia sa nachádza aj „skrinka počítača predstavujúca jeden softvérový celok“). Znamená to, že v ňom už nie je žiadna ENERGIA a z tohto dôvodu nie je v procese liečenia potrebné riešiť jej doplnenie.

Vzhľadom na uvedené sa tak realizačný softvér ľudského tela (1.) realizačný softvér riadiaceho centra a s ním spojených programov: (1.1) mechanizmus rozhodovania a vydávania príkazov, (1.2) mechanizmus realizácie – vykonávania príkazov, (2.) realizačný softvér piatich zmyslov a s nimi spojených programov a (3.) realizačný softvér genetiky obrazne predstavuje už iba jednu bunku reality ZEM ako „jedného softvérového celku plávajúceho v mori (obraz jednej veľkej ryby)“.

Podstata procesu liečenia ochorení ľudského tela tak spočíva iba v oprave poškodeného realizačného softvéru jednej bunky reality ZEM v podobe realizačného softvéru TELA.

Oprava realizačného softvéru TELA je možná iba jeho preprogramovaním. Preprogramovanie sa uskutočňuje podobne, ako keď sa v našom svete zadáva zadanie umelej inteligencii a umelá inteligencia následne vie, čo má robiť. Preprogramovanie (liečenie) sa realizuje iba myšlienkami (kľudne aj bezkontaktne) a to tak, že ľudská bytosť, ktorá vykonáva preprogramovanie na základe výsledkov vlastnej analýzy zadáva sebe ako identite (identita = DUCH) presný, ale rámcový rozsah zadania. Znamená to, že takáto identita (DUCH) musí nevyhnutne vedieť, čo má robiť – presne ako a čo má v realizačnom softvéri preprogramovať.

preprogramovanie myšlienkami

Z uvedeného vyplýva, že preprogramovanie je schopná vykonať iba taká ľudská bytosť, ktorej identita (DUCH) sa podieľala na programovaní realizačných softvérov TIEL interaktívnej simulácie ZEM, teda nášho sveta. Naviac, takáto identita (DUCH) musí mať nevyhnutne prístup k aktívnemu MORU – ENERGIÁM – OPERAČNÉMU SYSTÉMU.

Mimoriadne dôležitým a už spomínaným krokom v procese preprogramovania (liečenia) je vlastná analýza chorého človeka vykonaná pred samotným procesom preprogramovania. Z tohto dôvodu je potrebný osobný kontakt s chorým človekom. V spomínanej analýze je potrebné identifikovať poškodenie realizačného softvéru (napr. realizačného softvéru srdca, pľúc, obličiek, chrbtice…) v širších súvislostiach. Poškodenie konkrétneho realizačného softvéru je totiž vždy spojené s poškodením súvisiacich systémov v podobe osobitného realizačného softvéru. Samozrejme je potrebné taktiež identifikovať realizačný softvér, ktorý do príslušného realizačného softvéru TELA nepatrí…

Samotný proces preprogramovania je tak otázkou niekoľkých minút sústredenia. V prípade odolnejších systémov (napr. chrbtica), alebo v prípade väčšieho rozsahu poškodenia je nevyhnutné proces preprogramovávania vykonávať po krokoch rozložených do viacerých dní.

Oprava poškodeného realizačného softvéru TELA preprogramovaním je tá jednoduchšia časť procesu liečenia – s tým je možné chorej osobe pomôcť. Tou ťažšou časťou je preprogramovanie vrodenej a nadobudnutej genetiky (spôsobov konania) prostredníctvom vojen vedených sebou proti sebe samému – vojen SAMÉHO VOJAKA V POLI. Tieto vojny si musí chorý človek vybojovať sám. Naviac takýto boj nikdy nekončí – nesmie sa v ňom SKAMENIEŤ a ani ZASPAŤ.

1Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok I., Tatran, Bratislava 1974, str. 337-359.

1 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok III., Tatran, Bratislava 1973, str. 335.

2 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok I., Tatran, Bratislava 1974, str. 35.

3 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok I., Tatran, Bratislava 1974, str. 205.

4 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok I., Tatran, Bratislava 1974, str. 105.

5 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok I., Tatran, Bratislava 1974, str. 35.

6 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok III., Tatran, Bratislava 1973, str. 425.

7 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok II., Tatran, Bratislava 1973, str. 411.

8 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok III., Tatran, Bratislava 1973, str. 32.

9 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok III., Tatran, Bratislava 1973, str. 147.

10 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok III., Tatran, Bratislava 1973, str. 291.

11 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok III., Tatran, Bratislava 1973, str. 459.

12 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok I., Tatran, Bratislava 1974, str. 301.

13 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok III., Tatran, Bratislava 1973, str. 89.

14 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok I., Tatran, Bratislava 1974, str. 407.

15 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok I., Tatran, Bratislava 1974, str. 64.

16 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok I., Tatran, Bratislava 1974, str. 55.

17 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok I., Tatran, Bratislava 1974, str. 281.

18 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok I., Tatran, Bratislava 1974, str. 35.

19 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok III., Tatran, Bratislava 1973, str. 89.

20 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok III., Tatran, Bratislava 1973, str. 335.

21 Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zväzok III., Tatran, Bratislava 1973, str. 32.