Skip to content
Menu

V prvom rade veľmi pekne ďakujem nielen tým, ktorí ma vo voľbách na primátora Bratislavy volili, ale aj všetkým, ktorí ma po celom Slovensku podporovali. Ak budete mať potrebu sa so mnou rozprávať, kľudne mi napíšte.

Čo sa vlastne udialo? Pripomeňme si, že 100% vlastníkom právneho subjektu Slovenská republika je stále Svätá stolica. Všetko, čo sa deje, sa deje v tieni jej vplyvu. Do tohto prostredia som v rámci komunálnych volieb 2022 predložil možnosť voľby, prostredníctvom ktorej som ľudu mesta Bratislava ponúkol návrh zmluvy (pozri článok https://peterpolacek.sk/nezaradene/navrh-zmluvy-medzi-mnou-a-ludom-mesta-bratislava/). Dnes, 30.10.2022 je výsledok tejto voľby jednoznačný. Mnou predložený návrh zmluvy bol odmietnutý. Je úplne jedno, ako sa to stalo (Priznám sa, že mi nedáva logiku, ako pán Vallo, ktorý v roku 2018 dostal 58.578 /36,5%/ hlasov, ktorý nerobil takmer žiadnu predvolebnú kampaň, nemal  za sebou ako primátor takmer  žiadne reálne výsledky a medzi Bratislavčanmi bolo voči jeho menu veľmi veľa negatívnych ohlasov, mohol v týchto voľbách zvýšiť počet hlasov až na 86.711 /60,2%/.  Navyše tak, ako po celom Slovensku mi to teraz príde ako výsledok vytvorený podľa šablóny.). Voľba bola vykonaná. Akceptujem ju.

Pred niekoľkými dňami mi pani Silvia poslala text zaujímavej piesne  Dust in the Wind, citujem: „Všetci sme len prach vo vetre. Všetci sme len prach vo vetre. Prach vo vetre. Všetko je len prach vo vetre. Všetko je len prach vo vetre.“  Prišiel čas sa zamyslieť nad tým, čo je v tomto svete, tejto realite  dôležité a čo nás očakáva. Každému, kto chce pokračovať v čítaní tohto článku  však odporúčam najskôr si pozrieť film „Trináste poschodie“ z roku 1999: https://ulozto.cz/file/HkrO1KCoWeYz/trinacte-patro-1999-avi#!ZGtlLwR2A2H4LwV3A2WyMGEvBGZ2LacMMIqxqTATq2cYZ2Z1MN==

Kvôli obmedzeným schopnostiam nášho mozgu (rozhrania) chápať realitu duchovného sveta (Sveta, ktorý nie sme schopní spracovávať zmyslami. Sveta, z ktorého pochádzajú všetky myšlienky. Sveta, do ktorého patria všetky identity, teda to, čo chýba v tele človeka, po tom ako zomrie, teda to čo sa prostredníctvom tohto rozhrania rozvíjalo od narodenia tela.) budem totiž písať v obrazoch. Kto si tento film nepozrie, len veľmi ťažko pochopí obrazy ďalšieho  textu.

Realita nášho sveta sa tak ako vo filme odohráva  v serverovni (jeden server = jedna kvantová častica v rámci duchovného sveta) nachádzajúcej sa v realite duchovného sveta, teda vyššej realite, vyššom svete, ktorý sa riadi právom Sláva. Znamená to, že ak z nejakého dôvodu príde k vypnutiu serverovne, tak realita nášho sveta v tom istom okamihu skončí (jednoducho, udeje sa to, čo pri vypnutí počítača). S ňou skončia aj všetky identity, ktorých existencia závisí na prevádzke serverovne, teda všetky identity, ktoré sú uložené na serveroch. Ide o tie identity, ktoré nie sú schopné samostatnej existencie v realite duchovného sveta mimo serverovne. Identity, ktoré nie sú schopné existencie bez podpory tejto serverovne.

Schopnosť samostatnej existencie závisí  od vývoja identity. Osamostatnenie konkrétnej identity sa dá dosiahnuť iba na základe konania skutkov počas života, ktorý táto identita prežíva prostredníctvom prežívania života  cez telo (rozhranie so zmyslami) v realite nášho sveta. Do identity sa ako do knihy života zapisujú všetky skutky vrátane nekonania. Vývoj nastáva iba vtedy, ak ide o skutky konané v súlade s právom Sláva. Jednoducho ide o všetky tie skutky, pri ktorých dotknutá identita nemyslí na seba a svoj prospech, ale na prospech ľudí, ktorí sú okolo nej. Z tohto kontextu je jasné, že všetko ostatné (napr. moc, majetok, peniaze…) je naozaj iba prachom vo vetre. Návrhom zmluvy, ktorý som sprostredkoval ľudu mesta Bratislava som sa  snažil identitám vytvoriť vhodnejšie prostredie pre život. Jednoducho, chcel som pomôcť, vytvoriť príležitosť na zmenu . Vďaka vykonanej voľbe sa však prostredie nezlepší, naopak bude intenzívne degradovať.  Ako budeš konať  Ty, ktorý čítaš tento text, tak to závisí iba od Teba.

Nezabúdajme však, že serverovňa má svojho prevádzkovateľa – správcu. Ten rozhoduje, čo sa stane so serverovňou. Odmietnutá ponuka bola totiž jeho ponukou. Ja som ju iba sprostredkoval.  O tom, ako bude konať a čo urobí so serverovňou hovoria zachované prastaré prorocké texty.

Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: „Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil.“ Iba Noe našiel milosť u Pána. (Gn 6, 5-8)

Toto je Noemova história: Noe bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noe viedol bohumilý život. Noemovi sa narodili traja synovia: Sem, Cham a Jafet. Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí. I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste. (Gn 6, 9-12)

Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dych života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou však uzavriem zmluvu: do korába vojdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena aj ženy tvojich synov s tebou. (Gn 6,, 17-18)

Preto Pán povedal: „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť.“ (Gn 18, 20-21)

A zasa povedal: „Hľa, začal som hovoriť svojmu Pánovi: Čo bude, ak sa ich tam nájde len dvadsať?“ A on odvetil: „Nezahubím (ich) kvôli dvadsiatim.“ A ešte povedal: „Ach, nehnevaj sa, Pane, že ešte raz vravím. Ak sa ich tam nájde len desať?“ On odpovedal: „Nezahubím kvôli desiatim. (pozn. : spravodlivého spolu s bezbožným)“ Keď Pán dokončil rozhovor s Abrahámom, odišiel a Abrahám sa vrátil na svoje miesto. (Gn 18, 31-33)

A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom. (Gn 18, 24-25)

Ako skončili obidva prorocké príbehy poznáte. Vzhľadom na skutočnosť, že sa ani v jednom príbehu nenašlo dosť spravodlivých (odmietnutý návrh zmluvy vytvorený správcom serverovne), tak v príbehu o potope svet (serverovňu) zničí voda (Voda je symbolom života. Symbolizuje správcu serverovne,  ktorý pre predstavuje  serverovňu život.). V príbehu o Sodome a Gomore  svet týchto dvoch miest (serverovnňu) zničí oheň  (Oheň je zdrojom svetla a tým aj zdrojom života. Správca serverovne ako zdroj svetla predstavuje oheň, teda opäť život.).  Jednoducho oba príbehy hovoria to isté. Po tom, ako sa nenájde dosť spravodlivých, príde k zničeniu (zániku) serverovne.  Príde k systémovej zmene. Následkom odmietnutia návrhu zmluvy správcu serverovne, ktorá bola sprostredkovaná cezo mňa,  bude opísaná systémová zmena. Dva prorocké príbehy hovoria jednoznačne a hovoria to isté. Zničenie serverovne je nezvratná vec. Neviem, koľko času serverovni ešte zostáva. Odpočítavanie sa však začína zajtra 31.10.2022 o 00:00 hod. SEČ.

Moja rada, rada špecialistu na krízové riadenie  a súčasne aj vizionára, ktorému musí všetko dávať logickú štruktúru je nasledovná: Využi čas, ktorý Ti zostáva na svoju premenu. Zmeň svoj život. Všetko ostatné je iba prachom vo vetre. Ďalší odkaz uvedených prorockých príbehov je totiž jednoznačný. Všetci  spravodliví, teda všetky identity, ktoré konali spravodlivo a vďaka tomuto konaniu pre svoj ďalší život nepotrebujú serverovňu, budú zachránené. Je to jednoduché. Konaj skutky a staň sa spravodlivým aj TY. Prosím, začni ešte dnes.