Skip to content
Menu

Návrh zmluvy medzi mnou a ľudom mesta Bratislava

Pani Hana: “Mali sme tu veľa plánov, veľa projektov od ľudí, ktorí pred voľbami sľubovali občanom rôzne veci. Dnešok ukazuje, čo všetko sa podarilo nesplniť a aj programy kandidátov na post primátora BA sú toho dôkazom, že sa opäť a opakovane riešia rovnaké otázky a rovnaké problémy. Držím vám palce a chcem veriť, že Vy budete tou zmenou!

Pani Hana, mali ste možnosť si všimnúť, že sa výrazne odlišujem od  ostatných kandidátov na primátora Bratislavy. Na svoju súčasnú úlohu som sa pripravoval celý život, teda 55 rokov. V predchádzajúcich článkoch som vysvetlil,  kto za koho kope a prečo. Vysvetlil som to, čo Vy opisujete slovami “aj programy kandidátov na post primátora BA sú toho dôkazom, že sa opäť a opakovanie riešia rovnaké otázky a rovnaké problémy”. Je to presne tak. V predchádzajúcich článkoch som tak vysvetlil, prečo o skutočnú zmenu nikdy nemohlo ísť. Zmena sa mohla udiať iba zmenou vlastníka (100% akcionára) a to sa doteraz nestalo. O skutočnú zmenu ide až teraz (obrázok 1 – obraz zmeny).

Obrázok 1

Heslo “Volím Bratislavu” som si nezvolil náhodou. Slovo “Bratislava” nepredstavuje iba názov mesta, predstavuje aj ženské meno. Doteraz ho nájdete v kalendároch iných slovanských národov. Význam tohto mena je “BRAŤ SLÁVU”, čo znamená prihlásenie sa k právu našich predkov Hyperborejcov, prihlásenie sa k SLÁVE, prihlásenie sa k právu SLÁVA (v slovanskom védizme sa právo SLÁVA zachovalo v podobe prastarého pojmu “pravoslávie”), ktorého princípy sú nasledovné:   

  1. Veď a nechaj sa viesť, samozrejme vždy rozhodujú schopnosti, najmä schopnosť vidieť, pochopené poznanie a skúsenosti.
  2. Riaď sa právom Sláva a dodržiavaj všetky záväzky, ktoré si prijal.
  3. Osloboď sa, zbav sa všetkého, čo Ťa vnútorne zväzuje – strachu, predstáv vytvárajúcich ilúziu reality a otroctvo vytvárajúceho vzťahu k veciam a aj k ľuďom.
  4. Ak si postavený pred voľbu, vždy si vyber tú ťažšiu cestu, cestu, ktorú sprevádzajú nepríjemné pocity a možné negatívne následky. To je vždy správna voľba.
  5. Nahraď princíp „Ja som“ princípom „Ty si“. Nikdy pri tom nenanucuj svoju voľbu iným a nepodriaďuj sa voľbe iných, ak Ťa odvádza od práva Sláva.  

Kandidovať na primátora Bratislavy som sa rozhodol preto, lebo som si uvedomil, že som pripravený vykonať zmenu (obrázok 2 – schopnosti). Pochopil som, že ľudu mesta Bratislava som schopný prinavrátiť SLÁVU. Pochopil som, že dať ľudu mesta Bratislava možnosť voľby skutočnej zmeny je nielen moja úloha, ale aj moje poslanie. Z tohto dôvodu sa v predvolebnej kampani nesprávam štandardne a výrazne vybočujem zo zaužívaných mantinelov prázdnych sľubov. Počas predvolebnej kampane ľudu mesta Bratislava predkladám návrh zmluvy uzatváranej na dobu neurčitú. Obsah návrhu uvedenej zmluvy predstavuje obsah článkov zverejnený na tejto webovej stránky. V ňom oznamujem ako spôsob, tak aj kroky svojho budúceho konania. Je to moja ponuka ľudu mesta Bratislava. Ak ľud mesta Bratislava prostredníctvom svojej voľby v komunálnych voľbách 2022 rozhodne o prijatí mojej ponuky, tak sa pre mňa stane záväzkom a základom stability nového právneho poriadku v aktuálnom stave bezprávia a narastajúceho chaosu. Tí čo ma poznajú veľmi dobre vedia, že v takomto prípade sa nebudem obzerať ani napravo, ani naľavo. Vedia, že svoj záväzok začnem plniť bezodkladne.

Obrázok 2

Zverejnením tohto článku za seba považujem vyššie opisovaný návrh zmluvy za mnou podpísaný. Znamená to, že moja ponuka pre ľud mesta Bratislava nadobúda účinnosť o 00:00 dňa 6.10.2022. Za podpis ľudu mesta Bratislava budem považovať oficiálne zverejnenie výsledkov komunálnych volieb 2022 v Bratislave (obrázok 3 – komunálne voľby), v ktorom bude oznámené moje zvolenie za primátora Bratislavy. Takýmto spôsobom uzatvorená zmluva nadobudne účinnosť o 00:00 hod. nasledujúceho dňa.

Obrázok 3

O prijatí alebo odmietnutí mnou predloženého návrhu zmluvy budete rozhodovať vy, ľud mesta Bratislava v komunálnych voľbách konaných dňa 29.10.2022.

Ľud mesta Bratislava, voľba skutočnej zmeny je na stole (obrázok 4 – možnosť voľby). Ktorú možnosť si vyberieš?

Obrázok 4