Skip to content
Menu

Vyhlásenie o obnovení nezávislosti a neutrality Slávienskej (Slovenskej) krajiny, ktoré môže sám za seba vykonať každý, kto sa s ním stotožňuje.

Odvolávajúc sa priamo na Otca-Stvoriteľa, ako aj na dedičstvo našich predkov

SA ZRIEKAM

doterajšej právnej subjektivity Slovenskej republiky (Českej republiky…) pochádzajúcej prostredníctvom línie Rímska ríša (rok 800) Svätá rímska ríša Svätá rímska ríša nemeckého národa a Uhorského kráľovstva (rok 1 000) od rímskeho biskupa – pápeža.

OBNOVUJEM

nezávislú, neutrálnu a posvätnú Slávienskú krajinu v podobe a rozsahu, ako ju sformoval On. Som si plne vedomý, že ide o jeho krajinu – jeho svet, na ktorý má ON ako Otec-Stvoriteľ neodňateľné právo. Uvedomujem si, že dávne proroctvo o zmene prichádzajúcej zo Slávienskej krajiny sa naplnilo. Nezávislá, neutrálna a posvätná Slávienská krajina je späť.

VYHLASUJEM

Slávienskú krajinu za miesto nepatriace a nepodliehajúce žiadnemu centru konceptuálnej moci s jej ekonomickým, politickým a vojenským vplyvom, miesto, v ktorom môže každá živá ľudská bytosť túžiaca po ľúbosti a hlásiaca sa k princípu nenásilia nájsť prítomnosť a podporu svojho Otca-Stvoriteľa.

SLOBODA JE SLÁVA!

V mieste kde sa berie sláva (v Bratislave) dňa 24. 8. 2023.

Peter Poláček – slobodný človek

Stručný komentár:

Sme v období, keď mnohí z nás nevidíme riešenie ako sa oslobodiť spod otroctva konceptuálnej moci, pričom je jedno či má sídlo v Ríme, Londýne alebo Petrohrade.

Riešenie je jednoduché a je postavené na tom najzákladnejšom prirodzenom práve človeka – na princípe slobodnej voľby, ktorý dôverne pozná práve konceptuálna moc. Ona veľmi dobre vie, aká nesmierna duchovná moc sa za týmto princípom v prípade vyššie uvedeného vyhlásenia skrýva.

Naši dávni predkovia nám zanechali svoje dedičstvo v podobe odkazu nezávislej a neutrálnej Slávienskej krajiny. Nám stačí sa k tomuto dedičstvu iba prihlásiť. AKO NA TO?

Stačí, ak na akejkoľvek sociálnej sieti, na akomkoľvek webe, jednoducho kdekoľvek máš prístup skopíruješ text vyššie uvedeného vyhlásenia. Vyberieš si svoju súčasnú krajinu (napr. Slovenskú alebo Českú republiku…), pod toto vyhlásenie napíšeš svoje meno a ako prejav svojej slobodnej voľby vyhlásenie so svojim menom zverejníš. Súčasne budeš toto svoje vyhlásenie zdieľať spolu s výzvou na pripojenie sa.

Takto sa staneš súčasťou lavíny, ktorá z územia krajiny našich predkov – Slávienskej krajiny odstráni vplyv Temnoty konceptuálnej moci.

Pre Tých, ktorí pochybujú o účinnosti takejto formy odpovede na útlak a stratu slobody nech sú si vedomí, že konceptuálna moc bude tomuto kroku veľmi dobre rozumieť. Tí, ktorí pochybujú aj naďalej nech si spomenú, že nedávne veľké protesty nevyvolali takmer žiadnu reakciu. Zato cca 20 ľudí v roku 2021 so svojimi asymetrickými akciami v obchodoch LIDL prevrátili „hore nohami“ takmer celú republiku. Nie je dôležité, koľkí sa pridajú k tomuto vyhláseniu. Dôležité je o čom toto vyhlásenie je.

PS: Týmto riešením je automaticky vyriešené nielen členstvo V NATO, ale aj v Európskej únii.