Skip to content
Menu

Dňa 10.10.2022 TV Bratislava predstavila moju videovizitku:

Je čas ju doplniť.

V rámci Európskej stratégie pre  Dunajský región som tvoril projekty, ktoré podporovali spoluprácu Nemecka a Ruska v rámci ekonomickej zóny Euroázie (niekdajšia Rassénia, neskôr Veľká Tartaria). Jedným z projektov bolo aj predĺženie  trasy širokorozchodnej železnice  cez Bratislavu do Viedne. Spolu s mojimi priateľmi som rokoval  nielen s Mestom Komárno, ale aj s Ruskými železnicami a rakúskymi železnicami ÖBB. Pre ministerstvo dopravy som vypracoval analýzu medzinárodných tovarových tokov, v rámci ktorej som navrhoval trasovanie širokorozchodnej železnice cez Komárno spolu s vytvorením dvojice veľkých prekladísk tovaru – v Komárne a vo Viedni. Spolupracoval som s Rakúšanmi, Nemcami, Maďarmi, Čechmi, Poliakmi, Rumunmi, Bulharmi a aj s Rusmi. Vždy spolupracujem s každým, kto má čo ponúknuť a je ochotný spolupracovať. Nemám predsudky a ani žiadne fóbie.

Posledné roky som sa venoval výskumu mechanizmu ľudského rozhodovania a konania, ako aj výskumu zmyslu života a smrti, vrátane poznávaniu ich zákulisia. Taktiež som sa venoval objavovaniu utajovaného a zabudnutého poznania (niečo z toho som odprezentoval vo vysielaní Slobodného vysielača, TV Slovan a Infovojny, ako aj v niektorých svojich článkoch).

Nie som konšpirátor. Som praktický  analytik, stratég a vizionár, ktorému musí všetko zapadať do logickej štruktúry. Som špecialista na krízové riadenie a asymetrické odpovede schopný organizovať spoluprácu a zlaďovať záujmy tam, kde druhí zlyhávajú  (vytvoril som napr. Partnerstvo Nitriansky vedomostný región, Dunajský vedomostný klaster a v čase, keď som bol ešte členom Katolíckej cirkvi som na Slovensku dokázal posadiť za jeden rokovací stôl vysokých predstaviteľov Pravoslávnej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a Katolíckej cirkvi). Už vtedy som mal nadhľad. Dnes ho mám ešte väčší. Na problémy sa však nepozerám iba z nadhľadu, ale vždy aj z rôznych uhlov pohľadu. Toľko k mojej videovizitke.

Čo všetko však stálo v pozadí toho, kým som sa stal? O tom bude hovorí  dych vyrážajúci príbeh môjho života s názvom „Ty si Peter, Skala, alebo ako sa kalila Skala“.