Skip to content
Menu

Ty si Peter, Skala, alebo ako sa kalila Skala – 3. časť

Zásah proti mne vykonaný  tento krát cez ublíženie môjmu najmladšiemu dieťaťu. Jeho príprava trvala od roku 2009 do roku 2013. V tom čase som s rodinou býval v Nových Zámkoch.  Najmladšia dcéra v školskom roku 2006/2007 nastúpila na osemročné gymnázium, na ktoré chodili aj jej dve staršie sestry. Spúšťačom celej reťaze udalostí sa stala moja návšteva riaditeľa školy v lete 2007, kedy som sa spolu s ďalším rodičom snažil preventívne riešiť problém s učiteľkou matematiky. Dcéra tohto rodiča a spolužiačka mojej najmladšej dcéry žiadne následky neniesla. Moja dcéra však áno. Začala byť šikanovaná triednou učiteľkou, ktorá si na túto aktivitu neskôr vycvičila spolužiačky mojej dcéry. Na jeseň roku 2011 to zašlo až tak ďaleko, že iná učiteľka moju dcéru bez prítomnosti svedkov škrtila a triedna učiteľka zorganizovala rodičovské združenie proti mojej dcére, z ktorého išlo podanie na sociálku.

Vedel som, že v škole fungovala školská  mafia, kde sa hralo iba o stovky EUR. Do tejto hry však boli  zatiahnutí  rodičia – podnikatelia, sudcovia, policajti, prokurátori, ktorí  sa snažili získať výhody pre svoje deti. Až do 11.10.2022 som si myslel, že nešlo o nič viac. Stále mi zostávala nezodpovedaná otázka, prečo sa nič nedialo dcérinej spolužiačke, ktorej otec bol spolu so mnou u riaditeľa (spúšťačom šikanovania mojej dcéry bolo údajne obídenie triednej učiteľky). Pochopenie prišlo naraz spolu s vykrytím viacerých bielych miest príbehu môjho života.  Jednoducho v malomestskom prostredí mali vplyv a postavenie aj ľudia z KDH, teda bývalá tajná cirkev, a to najmä už spomínaný P. A., ktorý mi v auguste 1988 v Nitre podstrčil lístok s textom na odluku cirkvi od štátu. No a zabezpečiť tie správne podnety, alebo vhodne motivovať vybraných učiteľov a riaditeľa  gymnázia vôbec nebolo nič zložité.

V lete roku 2012 sme sa celá rodina po tom, ako na gymnáziu zmaturovala stredná dcéra, presťahovali do Bratislavy, kde som v tom čase pracoval. Vytvoril a viedol som Dunajský vedomostný klaster. Počas jeho zakladania som bol zoznámený s vtedajším primátorom Bratislavy za KDH a on mi dal k ruke svojho asistenta.  V rozbehnutí Dunajského vedomostného klastra som mal voľnú ruku (ako riaditeľ a predseda správnej rady som riadil spolu niekoľko desiatok primátorov, rektorov a riaditeľov nadnárodných korporácií, štátnych spoločností i výskumných inštitúcií, pritom som koordinoval prácu ďalších niekoľko stoviek profesionálov v expertných pracovných skupinách). Prišiel však čas, keď, vtedy už bývalý primátor, spolu s  jeho asistentom (medzi tým sa stal mojou pravou rukou), sa odo mňa pokúsili prevziať Dunajský vedomostný klaster. Tomuto tlaku som sa nepoddal a hoci som mal po celý čas nad sebou  dohľad bývalého dôstojníka kontrarozviedky z ŠTB, tak bolo zariadené, že Dunajský vedomostný klaster stratil podporu a všetky jeho aktivity vyšli navnivoč.

Prebiehajúca operácia  voči mojej najmladšej dcére však pomaly spela do svojho finále. Asistent spomínaného primátora Bratislavy z KDH ma nasmeroval na Gymnázium sv. Uršule v Bratislave, ktoré na jeseň 2012 moja dcéra aj začala navštevovať. Absolútne som netušil, čo je na moju dcéru pripravené. Celý školský rok 2012/2013 bola dcéra postupne manipulovaná a spracovávaná jej učiteľom náboženstva (ženatý s jedným dieťaťom), ktorý mimochodom učil na jezuitmi vedenej Teologickej fakulte  Trnavskej univerzity a súčasne bol aj saleziánskym spolupracovníkom. Na začiatku školského roka 2013/2014 dcéra radikálne zmenila svoje správanie a pol roka som s manželkou nevedel zistiť prečo. Odpoveď prišla  prostredníctvom Facebooku 18.2.2014. Jej učiteľ náboženstva P. I., teda osoba s uznaným postavením a osoba poverená tzv. kánonickou  misiou (plnením cirkevnej úlohy) vydanou arcibiskupom Zvolenským, ju sexuálne zneužíval…

30.7.2014 však prišla ešte väčšia rana. Dcéra sa išla podvečer korčuľovať. Prichádzala búrka a ona sa nevracala. Nebrala mobil. Neskôr manželka zistila, že ho nechala vypnutý doma. V noci som obvolával všetky bratislavské nemocnice a s manželkou som hľadal dcérine telo na brehu Dunaja. Nič. Až na ďalší deň sme zistili, že učiteľ náboženstva P. I., ktorý stále učil na jezuitskej teologickej fakulte, zorganizoval jej útek z domu. Po mesiaci sme ju s manželkou našli a chodili sme sa na ňu z diaľky pozerať…

Dcéra nenastúpila na vysokú školu, aby prežila pracovala ako predavačka v Tescu a bývala v Petržalke v neziskovej organizácii Brána do života.   Dal som ju krátko sledovať, aby som zistili, či jej bývalý učiteľ náboženstva P. I. sa s ňou stále stretáva. Stretával. Šokujúce bolo však to čo mi popri inej reči pred niekoľkými dňami povedala osoba  zabezpečujúce vtedajšie sledovanie. Bývalý učiteľ náboženstva P. I. mal nielenže psychologické vzdelanie a  výcvik  profesionálneho manipulátora, ale aj štandardný spravodajský výcvik.  11.10.2022 sa mi všetko poprepájalo a dostal som odpovede na svoje nezodpovedané otázky.

Sexuálne zneužívanie mojej dcéry bolo naplánované ako spravodajská operácia s cieľom ma zničiť prostredníctvom útoku na moju najmladšiu dcéru.  To, že drasticky zasiahli do života mojej dcéry, to, že ju postavili proti rodičom, to, že z nás urobili tých, ktorí ju týrali, to, že bolo zastavené trestné stíhanie, to, že bola odignorovaná  cirkevná trestná žaloba, tak s týmto nemali organizátori operácie žiaden problém. Toto všetko bolo súčasťou operácie zameranej na moje zničenie…

(pokračovanie)