Skip to content
Menu

Odhaľovanie Utajovaného Poznania 1: konceptuálna moc

Zámerom série článkov „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktoré vyvrcholia dvojdňovým seminárom „Odhaľovanie utajovaného poznania“ organizovaným vydavateľstvom TORDEN v dňoch 15. – 16. apríla 2023 nie je dať odpovede na všetky otázky. Na to nie je v článkoch dostatok priestoru.

Mojim zámerom je ukázať, že všetko je inak. Mojim zámerov je poukázať na skutočnosť, že sme zámerne boli zavádzaní a manipulovaní. Mojim zámerom je vyvolať zamyslenie. Podrobné odpovede na svoje otázky totiž nájdete v mojej trilógii VEDMA VEĎ MA a niektoré odpovede poskytnem aj osobne na vyššie spomínanom seminári v štyroch svojich prednáškach.

***

Koncept = predbežné spracovanie, náčrt, návrh osnova. Moc v inferne nášho sveta = tyrania elity.

Konceptuálna moc = tyrania elity – tyrania správcov uplatňovaná podľa nimi vytváraných konceptov. Dnes je to tak, že elita – správcovia nevykonávajú moc priamo. Sú skrytí a nepoznaní. Veľmi dobre však poznajú ľudí, ich myslenie, rozhodovanie a konanie.

Konceptuálna moc vytvára dlhodobé koncepty, ktoré potom realizuje nepriamo cez pyramídu hierarchie, využívajúc na to dokonalé poznanie správania ľudí.

Začiatkom „perestrojky“ bola v ruskej tlači neraz publikovaná báseň „Stádo“ ktorá je v kontexte uplatňovania konceptuálnej moci mimoriadne aktuálna:

Sme stádo, sú nás milióny hláv,

Družne sa pasieme a družne bliakame,

O nič iné na svete už záujem nemáme.

Sme stádo oviec! Je našim osudom dav?

Keď nás ženú do košiara, bežíme poslušne.

Poslušne kráčame, keď nás ženú na pašu.

Hlavne zostať v stáde! – tak náš zákon znie.

Odtrhnúť sa od stáda je hanba, namojdušu!

Prečo nás strihajú, to moc nechápeme.

Ale strihajú všetkých, tak kam sa podejeme?

Hoc je nám nepríjemné, čo robia s nami,

Pastierom je dané vládnuť nad nami…

Posol nám nejaký zahlásil však,

Že v tupé stádo nás obrátil mág.

Ale načo je nám také znanie,

Že my, ľudia, sme mágom,

zmenení na nepoznanie?

Tak šťavnatá je na lúke chrumkavá tráva;

Tak chladná je v potôčku zurčiaca riava;

Načo nám vedieť o mágových intrigách,

Keď sladký je spánok v tienistých húštinách?

Áno, po stranách plieska biča ozvena…

No a čo? Tak nevytŕčaj a drž krok!

Veď v košiari je vždy nejaká odmena,

a pastieri nás strážia celý rok.

No včera, predsa len, zmizli dva barany,

A od vatry, kde pastieri sa hriali,

Niesol sa pach desivý a záhadný…

Tých baranov, pre ich hriechy, isto zožrali vlky!

A to je strašnejšie, než mágov nevinné triky.

Sme stádo, sú nás milióny hláv,

Pohupujeme vypasenými bruchami,

Z mágových nástrah nemáme strach.

Sme iba ovce. Tak čo s nami?“

Konceptuálna moc tak vytvorila koncepty náboženstiev, bohov, jazykov a národov… Pracovala s vytváraním rôznych ideológií, svetonázorov a protichodných predstáv zámerne spôsobujúcich rozdelenie. Koncepty potom uplatňovala nielen na celé skupiny ľudí – davy (doslova stáda), ale ak to bolo potrebné, tak aj na jednotlivcoch.

Realizovanie konkrétneho konceptu trvalo roky a často až desaťročia. Prečo? Nešlo totiž o priame direktívne riadenie. To vykonávali ľudia pyramídy hierarchie tyranie emócie moci už podľa svojich vlastných predstáv. Konceptuálna moc do nej iba vkladala zavádzajúce podnety koncepty, ktoré boli zhmotňované podľa predstáv ľudí pyramídy hierarchie.

Tí, ktorí ma už poznáte viete, že Stvoriteľ a Boh nepredstavovali jednu bytosť, ale dve absolútne protichodné bytosti. Prvou bytosťou je svetlá identita Stvoriteľ. Druhou bytosťou bola temná identita Boh → monoteizmus – jednobožstvo a polyteizmus – mnohobožstvo (detaily uvádzam v knihe SYN ČLOVEKA).

Externú správu nášho sveta tisícročia vykonávala temná identita Boh (nebolo to tak vždy). Na výkon internej správy mala svojich temných služobníkov – správcov trustov vytvárajúcich tyraniu elity. Časť tejto problematiky vysvetľujem v knihe SYN ČLOVEKA. Ďalšiu zas v závere knihy SVEDECTVO PRAVDY.

Od začiatku temná identita Boh uplatňovala výkon internej správy prostredníctvom vytvorenia dvoch skupín správcov dvoch trustov (v súčasnosti troch trustov).

Prvá skupina správcov konceptuálne riadila skupinu: hebreji → Hebereji → Izraeliti = Kresťania (Severné kráľovstvo) v pyramíde hierarchie tyranie emócie moci riadení Sionistami (vysvetlenie je v knihe knihy SVEDECTVO PRAVDY).

Druhá skupina správcov konceptuálne riadila skupinu: hebreji → Hebereji → Judejci (Južné kráľovstvo) = Védisti v pyramíde hierarchie tyranie emócie moci riadení Chasidmi (vysvetlenie je v knihe knihy SVEDECTVO PRAVDY).

Obidve skupiny pracovali v tandeme, v ktorom realizovali svoje koncepty. Klasickou ukážkou je súčasná vojna na Ukrajine.

Ruská federácia (hebreji Hebereji Judejci = Védisti riadení Chasidmi) nap. ako najväčší výrobca hliníka na svete a najväčší dodávateľ rôznych veľmi dôležitých kovov v zbrojárskom priemysle neustále, aj počas vojny, hliník a spomínané dôležité kovy dodáva svojmu nepriateľovi – Západu (hebreji Hebereji Izraeliti = Kresťania riadení Sionistami), kde ich Západ používa napr. na výrobu munície, ktorú dodá na Ukrajinu a tam s ňou zabíjajú ruských vojakov a civilov…

Uvedené znamená, že vojna na Ukrajine je dielom dohody tyranie elity – správcov a nástrojom realizácie jedného z jej aktuálnych konceptov…

Prikladám schémy konceptuálnej moci nášho sveta z obdobia vlády egyptských faraónov. Prečo? Kvôli niečomu podobnému, čo sa dnes deje na Ukrajine – kvôli bitke pri Kadeši.

Podobným príkladom ako vojna na Ukrajine v roku 1274 pred n. l. bola totiž známa bitka pri Kadeši, kde proti sebe stáli obidve skupiny konceptuálne riadené svojimi správcami. Vojsko egyptského faraóna Ramzesa II. proti vojsku ríše Chetitov s panovníkom Muvatallišom.

Výsledok? Nikto nevyhral. Obidve strany mali nesmierne straty. Nástroj na naplnenie konceptu – vyzabíjanie mladých ľudí – vojakov bol naplnený.

Titulný obrázok článku predstavuje schému konceptuálnej moci nášho sveta nastolenej po bitke pri Waterloo. Prikladám aj poslednú schému už bývalej konceptuálnej moci. Zvyšné schémy zobrazujúce vývoj konceptuálnej moci a zohľadňujúce presuny centier jej moci sú súčasťou knihy SVEDECTVO PRAVDY.

***

Otvorím ešte jednu úplne klasickú ukážku konceptuálneho riadenia založeného na nevedomosti ľudí. Konceptuálna moc cielene medzi ľudí vypustila falošné obrazy o mimozemských civilizáciách, o možnom cestovaní na iné planéty, alebo o skrytom pobyte mimozemšťanov medzi nami, pričom nechala, aby s falošnými obrazmi voľne pracovala ľudská predstavivosť.

Na druhej strany vytvorila opačnú a dlho uplatňovanú predstavu, že náš svet je vo vesmíre jediný, kde existuje život.

Skutočnosť je však iná. Život – bytie mimo nášho sveta naozaj existuje. Ak by neexistoval, tak by sme tu neboli ani my. To, čo neexistuje, je vesmír. Zaužívaná a posilňovaná falošná predstava existencie vesmíru je čistý nezmysel. Náš svet je totiž iba simuláciou – trenažérom – MATRIXOM (Pozn.: Existoval vo filme MATRIX vesmír?). Štruktúra bytia je totiž úplne odlišná. Aká? Taká, akú ju opisujem v knihe SYN ČLOVEKA.

Prečo takéto zavádzanie konceptuálnou mocou? Nikoho totiž ani len nenapadne, že vesmír v podobe, v akej je nám prezentovaný neexistuje. Ľudia tak namiesto pohľadu do seba upierajú pohľad pred seba – do neexistúceho vesmíru. Čistý odpútavací manéver…

Zo simulácie nášho sveta takýmto spôsobom nikto nemohol odísť. Zostal tu uväznený. Prečo? Lebo fyzicky hmotné telo je simuláciou a je súčasťou simulácie nášho sveta. Odísť mohla iba identita = duch = vedomie = myseľ = kvantový počítač.

Tá mohla odísť iba vtedy, ak naplnila podmienky – na základe pohľadu do seba konala správne (pravé) skutky, vďaka ktorým sa rozvinula – dosiahla určitú podmienenú mieru svojho vývoja a až tak, po smrti simulácie svojho fyzicky hmotného tela, mohla odísť…

Prvú knihu „Syn človeka“ je možné kúpiť tu: https://torden.sk/produkt/syn-cloveka/.

Informácie o seminári „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023 sú tu: https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/.

Na záver len jedna poznámka. Obrazom poznania je dvojsečný meč (meč seká – rozdeľuje). V rozdelenej spoločnosti inferna nášho sveta totiž odhalenie akéhokoľvek utajovaného poznania bude vždy nástrojom rozdelenia.

NEPRIŠIEL SOM PRINIESŤ POKOJ, ALE MEČ. (Mt 1, 34)