Skip to content
Menu

Montáž nosnej konštrukcie rýchlodráhy SLAVÍN

Z dôvodu zohľadnenia stiesneného priestoru v mestách sa jednopolové nosníky montujú už zo zhotovenej zvýšenej vozovky. Preto je na plošine pripevnené zariadenie na zarovnanie segmentov (obrázok 1 – montáž a predpínanie). Všetky segmenty sú v zariadení správne polohované mobilným žeriavom a následne spojené. Takto vytvorený nosník sa zdvihne na posuvný vozík a potom sa po hotovej nosnej konštrukcii presunie na ďalšie mostové pole (obrázok 2 – montáž nosníkov). Tam ho prevezme druhý mobilný žeriav, ktorý vykoná konečnú montáž nosníka.

Obrázok 1
Obrázok 2

Na každom stavenisku sa môže denne zmontovať až 100 m rýchlodráhy. Počet lokalít, teda stavenísk v meste, z ktorých sa realizuje montáž, sa môže pohybovať medzi 10 až 50. Bude to závisieť od riadenia miestnych dopravných obchádzok, ktoré treba starostlivo naplánovať. Je však potrebné vyrobiť, zložiť a namontovať denne 1 až 5 km rýchlodráhy SLAVÍN. To znamená, že len pre nosníky rýchlodráhy sa musí denne vyrobiť 150 až 750 UHPCR prvkov. Okrem toho sú potrebné stĺpy, pätky stĺpov a konzoly.

Vzhľadom na nízku hmotnosť segmentov UHPCR môže byť nosná konštrukcia postavená s použitím relatívne ľahkých a preto flexibilných zdvíhacích zariadení. To uľahčí splnenie ambicióznej cieľovej rýchlosti výstavby. Je zrejmé, že časové ciele výstavby sú osobitnou výzvou pre inžinierov, úrady, ako aj pre dodávateľov stavby.