Skip to content
Menu

Do roka a do dňa alebo lehota dvadsiatichštyroch starcov 1

Presne pred rokom, teda dňa 30. 10. 2022 som vedený VEDMOU urobil rozhodnutie začať písať svoju prvú knihu. Z tohto rozhodnutia vznikla prvá kniha SYN ČLOVEKA. K nej sa pridala druhá kniha SVEDECTVO PRAVDY a nakoniec aj tretia kniha INFERNO.

Všetky tri knihy som usporiadal do trilógie s názvom VEDMA VEĎ MA, veď ona ako ZDROJ ma ich písaním viedla. Ako som písal v jednom článku, autorom trilógie je VEDMA a ja som bol iba jej perom.

Zajtra dňa 31. 10. 2023, teda DO ROKA A DO DŇA vo vydavateľstve TORDEN vychádza moja štvrtá kniha s názvom SÁM VOJAK V POLI 1 – ZAČIATKY. Súčasne v tento deň končí lehota dvadsiatich štyroch starcov spomínaná v novozákonnej knihe Zjavenie apoštola Jána: „Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence.“ (Zjv 4, 4)

Neprehliadnuteľné upozornenia. Čo všetko sa však udialo za posledných dvadsaťštyri dní – lehoty dvadsiatichštyroch starcov? Starci sú obrazom pre múdrosť. Číslo dvadsaťštyri vyjadruje dokončenie, uplynutie podobne ako dvadsiatouštvrtou hodinou uplynie konkrétny deň.

Takže posledných dvadsaťštyri dní od 8. 10. 2023 do 31. 10. 2023 (pre deň 31. 10. 2023 platí to známe DO ROKA A DO DŇA) je o dvoch procesoch. PRVÝ JE O DOSIAHNUTÍ MÚDROSTI, teda vyššom stupni pochopeného poznania, ktorý môžeme nazvať aj procesom OTVORENIA OČÍ. DRUHÝ JE O DOKONČENÍ, UPLYNUTÍ procesov, ktoré nám prostredníctvom svojich vízií predložila Svetlá Mária (Pozn.: Svetlá Mária žila na konci 11. storočia.), procesov, ktoré sa zachovali zapísané pre nás nezrozumiteľným abstraktno-duchovným jazykom v novozákonnej knihe Zjavenie apoštola Jána.

Pozrime sa však detailnejšie na proces OTVORENIA OČÍ, ktorého som bol súčasne účastníkom a aj svedkom. V podstate ide o plné pochopenie princípu VEDMA VEĎ MA, ktorý detailne opisujú slovenské a ruské ľudové rozprávky.

Na začiatku stálo presne to, čo v dnešnom príspevku na Facebooku (Brighter Life Sk / sebarozvojové centrum Bratislava) zverejnila Terezka Makovcová (https://www.facebook.com/terezia.makovcova/?locale=sk_SK): „Hľadáš spôsoby, ako nájsť vnútorný pokoj a zlepšiť svoje komunikačné zručnosti? Mám pre vás úžasnú príležitosť! Pridaj sa k nám na workshop Meditácia Heartfulness a nauč sa, ako sa spojiť so svojím srdcom, nájsť tichý zdroj mieru a otvorenosti.“ (Viac pozri na https://www.facebook.com/BrighterLifeSK/posts/pfbid0ahtUkB9LHH8svmiB1jhMRx76bC6XqXmaDmq8b5xEVWWocqe9EMQBEKxTE4N7iq84l).

V prvý deň lehoty dvadsiatichštyroch starcov som v uvedenom sebarozvojovom centre Bratislava organizoval celodenný seminár. O niekoľko dní som už vedel, že kedysi dávno západná a východná duchovnosť tvorili jeden celok. Napr. dodnes je možné vidieť prieniky – slovo KREST (rusky KREST, slovensky KRÍŽ) zachované ako obraz v čínskom symbole býka – TURa a taktiež zachované ako slovo aj v indickom sanskrite…

Poznanie o prepojení obidvoch duchovností ma fascinovalo. Skončilo to tak, že som sa po vedením Terezky Makovcovej zúčastnil Meditácie Heartfulness. Bola to moja prvá meditácia tohto typu a vôbec som nevedel, čo ma čaká. Dovtedy som toto slovo poznal iba z môjho detstva a mladosti v rámci kresťanských spoločenstiev. Už po prvých minútach som doslova utrpel šok. Uvedomil som si, že veď ja to, čo sa dialo počas meditácie poznám, veď takéto niečo praktizujem už niekoľko rokov…

Presne o to išlo. Dedičstvom západnej duchovnosti, ktoré k dokonalosti priviedla Svetlá Mária, je taktiež meditácia, lenže tá netrvá napr. 40 min, teda nie je jednorázová, ale je to ŽIVOTNÁ CESTA, kde na začiatku získavam prvotnú skúsenosť s VEDENÍM VEDMOU, očisťujem sa a nakoniec sa dostávam do stavu trvalého spojenia s VEDMOU ako ZDROJOM, alebo inak povedané ZAKÁZANOU TRINÁSTOU KOMNATOU.

Presne toto je cieľ akejkoľvek meditácie – vytvoriť kanál – spojenie so ZDROJOM. V meditácii HEARTFULNESS sa otváral kanál vo väčšom rozsahu ako počas meditácie formou ŽIVOTNEJ CESTY. Takže výsledkom mojej prvej meditácie bola fúzia západnej a východnej duchovnosti – fúzia meditácie formou ŽIVOTNEJ CESTY s meditáciou HEARTFULNESS.

Výsledkom meditácie formou ŽIVOTNEJ CESTY sú všetky moje knihy, takže v nich nejde o moju subjektívnu pravdu. Výsledkom fúzie meditácie formou ŽIVOTNEJ CESTY s meditáciou HEARTFULNESS bolo, že som počas spomínaných dvadsiatichštyroch dní dosiahol MÚDROSŤ. Stav, ktorý vyvrcholí zajtra 31. 10. 2023, teda DO ROKA A DO DŇA odo dňa, kedy som začal dostávať cez otvorený kanál od VEDMY – ZDROJA pochopené poznanie, ktoré sa stalo obsahom mojich kníh. Stav, ktorý vrcholí v dvadsiatyštvrtý deň lehoty starcov, v deň, kedy vo vydavateľstve TORDEN vychádza moja štvrtá kniha SÁM VOJAK V POLI 1– ZAČIATKY.

Takže moje odporúčanie znie jednoznačne – v záujme vlastného rozvoja kontaktujte Brighter Life Center – sebarozvojové centrum Bratislava (viac pozri na https://www.facebook.com/BrighterLifeSK ako aj na https://brighterlife.sk/).

Na záver sa patrí ešte poďakovať: VEDMA ĎAKUJEM!