Skip to content
Menu

1. časť: Nelegálna predvolebná kampaň, alebo čo odhalili predvolebné diskusie kandidátov na primátora Bratislavy?

Najskôr neosobný analytický pohľad do zákulisia predvolebnej kampane v Bratislave.  Štvrtok 20.10.2022 sa stal v tejto kampani veľkým medzníkom. V stredu 19.10.2022 sa nahrávala predvolebná diskusia v TV Bratislava. Ako kandidáti sme boli rozdelení do dvoch skupín. Pán primátor Vallo a pán starosta Kusý boli v prvej skupine (pán Vallo nahrávanie odignoroval). Osobne som bol v druhej skupine. Všetko prebehlo pokojne a žiadne odhalenie sa nekonalo. 20.10.2022 sa o 15.30 konalo nahrávanie diskusie všetkých ôsmich kandidátov v RTVS. O 19:50 išla naživo diskusia  všetkých ôsmich kandidátov v TA3. V obidvoch televíziách prebiehalo všetko veľmi korektne. Obidve diskusie však boli rozdielne.

V RTVS sme sa stretli spolu všetci kandidáti prvý krát. Osobne som s takýmto vystupovaním nemal žiadne skúsenosti. Bolo to pre mňa niečo nové (pred tým som mal v rámci predvolebnej kampane  jedno vystúpenie v TV Slovan, jedno v Infovojne a dve cez telefón v Slobodnom vysielači). Dovtedy preferovaní kandidáti nerobili v Bratislave takmer žiadnu predvolebnú kampaň. Ich tímy, ktoré mali možnosť  online používať výstupy umelej inteligencie, hlboko podcenili situáciu.  Toto boli podmienky, v ktorých sa začala prvá spoločná diskusia v RTVS. Jej priebeh však ukázal, že situácia je úplne iná, ako očakávali.

Podľa vyjadrenia iných som sa od ostatných kandidátov výrazne odlišoval. Navyše na mne nebolo vidieť, že niečo takéto robím po prvý krát. Hospodárne som narábal s časom 7 minút, ktorý som mal k dispozícii. Nedal som sa zatiahnuť do nepodstatných tém. Neútočil som, nikoho som nenapádal. Zachovával som pokoj a rozvahu. Dokázal som kvalifikovane rozprávať o svojej vízii pre Bratislavu, a to bez tabletu alebo poznámok na papieri (spracovával som si ho totiž sám, nevypracovával mi ho nejaký tím a preto som sa ho nemusel učiť). Dokázal som dokonca korigovať aj emocionálny náboj, ktorý bol hneď na začiatku diskusie vnesený pánom Heredošom a pánom Vetríkom, ku ktorému sa vzápätí pridali aj ďalší kandidáti. Nechal som si ho cielene na koniec.  Ani jeden z moderátorov ma nedokázal vyviesť z miery nejakou svojou otázkou. Tak, ako to vidím s odstupom času ja, tak to videli aj tímy pána Valla a pána Kusého…

V kontexte toho, čo následne nastalo v TA3, stojí za pozornosť si všimnúť,  ako sa k sebe v diskusii v RTVS správal pán Vallo a pán Kusý. Z môjho pohľadu to bolo veľmi korektné správanie. Čo sa však stalo, že v TA3 pán Kusý začal na pána Valla útočiť? Sám som bol z tejto novej situácie prekvapený. Jednoducho jeho volebný  tím bol schopný vyhodnotiť nahrávanú diskusiu v RTVS. Výsledky tohto hodnotenia boli šokujúce.  V kontexte výstupov hodnotenia vykonaného umelou inteligenciou zistili, že predvolebná situácia je iná, ako si mysleli a tak urobili opatrenia, ktorých následkom bolo, že pán Kusý a pán Vallo začali v TA3 skutočný konkurenčný boj.

(pokračovanie)