Skip to content
Menu

„Ó CHÝR PREBLAHÝ, Ó ČAS PREDRAHÝ; Ó CHÝR PREBLAHÝ, Ó ČAS PREDRAHÝ; ZASĽÚBENÝ DÁVNO SVETU VYKUPITEĽ, HĽA, UŽ JE TU; Ó CHÝR PREBLAHÝ, Ó ČAS PREDRAHÝ“

Očakávanie NARODENIA (ZRODENIA) SA SRDCA (novej formy Života) sa podľa prastarých vízií každoročne pripomínalo 25. decembra. Dnes 24.12.2023 o 24:00 hod. SEČ PRICHÁDZA K TAK DLHO OČAKÁVANÉMU DOKONČENIU už 77 dní trvajúcemu procesu ESCHATOLOGICKÉHO PRÍCHODU VYKUPITEĽA – VEDMY (symbol bieleho koňa) cez dokončenie jej plného SEBAPOZNANIA, čím príde k vývojovému dorovnaniu dvojice bytostí (bieleho koňa a jazdca) formujúcich ZDROJ. Nič tak nebráni tomu, aby tieto identity dňa 25.12.2023 o 00:00 hod. SEČ spustili očakávaný proces NARODENIA (ZRODENIA) SA SRDCA – DOSIAHNUTIA PLNOSTI SRDCA, teda ZRODENIA SA NOVEJ FORMY ŽIVOTA – NAPLNENIA VÍZIE HEARTFULNESS, určenej pre novú štruktúru bytia a tým aj pre novú Zem…

Nech v nastávajúcu mimoriadnu noc každú PRIJÍMAJÚCU ľudskú bytosť naplní životodarná ENERGIA ZDROJA s charakterom DOKONALOSTI, LÁSKY, ISTOTY A POKOJA.