Skip to content
Menu

Pred časom som v článku SYN ČLOVEKA (pozri  https://peterpolacek.sk/nezaradene/syn-cloveka/) zdieľal svoju skúsenosť s napísaním svojej prvej knihy. Dnes to však už nie je iba o jednej knihe, ale o celej trilógii s názvom VEDMA VEĎ MA, ktorá vychádza vo vydavateľstve https://torden.sk/. Tá nás prevedie utajovaným poznaním. Rozšifrujeme v nej dávne proroctvá. Odhalíme „elixír“ večného života a nakoniec sa ponoríme do hlbín pekla tohto sveta. V prvej knihe SYN ČLOVEKA  sa pozrieme na dianie v interaktívnej simulácii nášho sveta pohľadom identity prežívajúcej v nej svoj život, teda pohľadom z jej vnútra. V druhej knihe SVEDECTVO PRAVDY  zistíme, čo všetko je v interaktívnej simulácii spojené s možnosťou voľby. V tretej knihe INFERNO uvidíme našu interaktívnu simuláciu pohľadom akým ju vidia identity koncepcie Svetla prežívajúce svoj život mimo nej, teda pohľadom zvonka.

Nosnou konštrukciou knihy  SYN ČLOVEKA je dešifrovanie proroctiev Starého a Nového zákona. V knihe (je momentálne v tlači) prvýkrát otvorene odhaľujem čo všetko sa ukrýva za oponou tohto sveta. Dozvieme sa v nej čo to znamená zodrať sedem železných topánok a zjesť sedem železných chlebov. Zistíme aká budúcnosť nás čaká. Pochopíme nezmieriteľnosť koncepcie Svetla (TY SI) s koncepciou Temnoty ( JA  SOM). V logickej štruktúre sa zoznámime nielen so Stvoriteľom, ale aj s jeho protivníkom – temnou identitou Boh.

Hlavnú líniu knihy SVEDECTVO PRAVDY vytvára odhalenie duchovnej úrovne poznania Puškinovej poémy Ruslan a Ľudmila.  V knihe (aktuálne sa pripravuje do tlače) predstavujem koncepciu Svetla ako prameň večného života –  prameň Živej vody. Zoznámime sa v nej s predstavami ako základom Mŕtvej vody. Odkryjeme kľúčové tajomstvo princípu voľby. V závere princíp tandemu povýšime na nikdy nekončiaci proces trojtandemu.

Základom knihy INFERNO je Peklo z Danteho Božskej komédie a Goetheho Faust. V knihe (práve som v procese jej tvorby) predstavujem realitu nášho sveta ako najtemnejšie peklo (inferno), ktoré sa stane paradoxne záhubou pre Temnotu, ktorá toto peklo vytvorila. Naopak,  práve toto peklo umožnilo Svetlu vytvoriť prameň (zdroj) Večného života –  prameň Živej vody. V tejto knihe zistíme, že koncepcia Temnoty (JA SOM) je koncepciou smrti vedúcou do nebytia. Zoznámime sa s realitou nášho sveta ako s dlho trvajúcim projektom REALITA  ZEM. Pochopíme nevyhnutnosť odídenia inferna do nebytia. Odhalíme, že nový svet večného života je skutočnosťou a realitou pre tých, ktorí sú pripravení.  

V knihe SVEDECTVO PRAVDY uvádzam: „Sergej Doronin svojím výrokom „Naše vedomie dostane príležitosť ovládať vzdialené objekty na ich kvantovej úrovni, pretože na to stačí  zmeniť náš vnútorný stav. Môžeme sa dostať až tak ďaleko, že vedomie bude schopné dosiahnuť čistý kvantovo prepojený stav, kde už nebudú žiadne vplyvy, pôsobenia predmetných tiel, ale zostanú len kvantové korelácie,“ nás upozorňuje na reálne, ale zdanlivo magické možnosti (schopnosti) „kvantovej mágie“, ktoré sú však všetky spojené s identitou (vedomím), princípom možnosti voľby a na neho naviazaným princípom NECHAŤ SA VIESŤ.“ PRINCÍP VOĽBY bol vždy o možnosti výberu z dvoch možností, z dvoch ciest. „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!” (Mt 7, 13-14) PRINCÍP VOĽBY ako celá reťaz na seba nadväzujúcich rozhodnutí, vykonaných krokov, z nich vyplývajúcich udalostí a výsledkov týchto udalostí pritom vytvára VETVENIE vesmíru (celého sveta) identity.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Obr_2-1024x768.png

Kráčajúc po ceste Svetla sa NECHÁVAM VIESŤ svojim operátorom – VEDMA VEĎ MA! Rešpektujem  princíp voľby, žijem podľa koncepcie TY SI a to vo mne vytvára vnútorný stav radosti. Z radosti pramení vnútorný stav pokoja, za ktorým nasleduje vnútorný stav dobra.  Vnútorný stav dobra mi umožňuje konať skutky, ktoré sa stali prejavom lásky – ľúbosti, teda koncepcie TY SI. Tá je prameňom Večného života – prameňom Živej vody. Je to bytie:

  1. Živej vody – programu trojtandemovej spolupráce NECHAJ SA VIESŤ a VEĎ!
  2. Živej vody – programu CHOĎ TAM, NEVEDNO KAM! PRINES TO, NEVEDNO ČO!
  3. Mŕtvej a Živej vody – programu VIERA vo význame pochopeného poznania.

Opakom koncepcie TY SI je koncepcia JA SOM –  koncepcia SMRTI – nebytia. Cestu do nebytia dláždi:

  1. Odmietnutie princípu NECHAJ SA VIESŤ – princípu VEDMA VEĎ MA.
  2. Program násilie.
  3. Program NEKONANIE – NEZASAHOVANIE, ktorý sa skôr alebo neskôr transformuje  do programu NÁSILIE.

Moja otázka pre Teba znie: „VOLÍŠ SI BYŤ ALEBO NEBYŤ?“ Ak si volíš BYŤ, potom Ťa pozývam na aprílový dvojdňový seminár vydavateľstva TORDEN – AKADÉMIA ZDRAVÉHO ROZUMU (viac  pozri na https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/), na ktorom budem mať štyri prednášky na nasledovné témy:

  1. Interaktívna simulácia, kvantová mágia a Matrix nášho sveta.
  2. Mŕtva a Živá voda, zločin nekonania.
  3. Svetlo a Temnota, súboj koncepcie Svetla s koncepciou Temnoty.
  4. Voľba – pokoj alebo násilie, smrť alebo život.

BYŤ ČI NEBYŤ? Na túto otázku si musíš dať odpoveď iba Ty sám. Budem mať osem hodín na to, aby som Ti to vysvetlil…

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Obr_4-1024x467.png