Skip to content
Menu

Úvod k financovaniu rýchlodráhy SLAVÍN  – aktuálny stav práva v Slovenskej republike

Vláda Slovenskej republiky, ako kolektívny výkonný orgán riadiacich pracovníkov, konajúca podľa pokynov Svätej stolice, vlastníka (100% akcionára) právnej subjektivity Slovenskej republiky, počas obdobia Covid totality z poverenia tohto vlastníka právo na našom území definitívne zabila (pozri video z môjho vystúpenia na námestí SNP v Bratislave dňa 1.9.2022 z príležitosti štátneho sviatku Dňa ústavy „O mŕtvom práve“ – https://odysee.com/@Igor_Jurecka:b/01.09.2022-Prejav-Petra-Pol%C3%A1%C4%8Dka-na-n%C3%A1mest%C3%AD-SNP-v-Bratislave:3).

Osobne vlastním o uvedenej skutočnosti listinné dôkazy. Aplikovanie zásad trestného konania v správnom konaní predstavuje pre inštitúcie Vlády SR (napr. pre regionálne úrady verejného zdravotníctva a pre Úrad verejného zdravotníctva SR) nepochopiteľný pojem. Absolútne neznámou je skutočnosť, že ak znaky priestupku, napr. znaky údajného priestupku “neprekrytia si horných dýchacích ciest”, nie sú výslovne označené v zákone (nie iba vo vyhláške), tak sa o žiadny priestupok nejedná (obrázok 1 – citácie z Trestného poriadku a Zákona o priestupkoch).

Obrázok 1

Navyše inštitúcie Vlády SR považujú lehoty podľa zákona o správnom konaní za inštruktívne. Ak sa sťažujete, tak si zamenia svoje kompetencie s kompetenciami automatickej telefónnej ústredne a písomne vám v podstate oznámia nasledovné: “Čakajte, ste v poradí...” (obrázok 2 – citácie z rozhodnutí inštitúcií Vlády SR).

Obrázok 2

Čo z uvedeného stavu vyplýva? Ústava Slovenskej republiky a zákony Slovenskej republiky majú v súčasnosti iba inštruktívnu povahu. Ak uvedené platí v prípade vybraných zákonov, tak to potom platí aj všeobecne na všetky zákony a celý právny poriadok Slovenskej republiky. Potvrdili to aj prokuratúry, ktoré akceptovali tento stav svojim nekonaním. Znamená to, že Ústava Slovenskej republiky a zákony Slovenskej republiky sú iba inštruktívne. Majú teda iba odporúčajúci charakter. Nikoho nezaväzujú. Znamená to, že pri riešení financovania rýchlodráhy SLAVÍN, ako aj ostatných vážnych problémov mesta, budem mať ako primátor Bratislavy úplne voľné ruky. Jediné, čo ma bude viazať bude poverenie ľudu mesta Bratislava získané v komunálnych voľbách 2022.