Skip to content
Menu

Ty si Peter, Skala, alebo ako sa kalila Skala – 6. časť, dokončenie (systémová zmena má číslo 6 – kto volí zmenu, volí číslo 6).  

Prosím, uvedomte si, že nie som iba špecialista na krízové riadenie a asymetrické odpovede schopný organizovať spoluprácu a zlaďovať záujmy tam, kde druhí zlyhávajú. Som aj človek, ktorý prežil brutálny nátlak, musel čeliť strachu a paralýze, ktorá ho sprevádzala. Som človek, ktorý bol tak ako mnohí z vás dlhodobo vystavený pôsobeniu existenčnej neistoty.  Podnikatelia, z vlastnej skúsenosti viem aké to je dostať sa do druhotnej platobnej neschopnosti bez reálnej vízie riešenia. Mám pre vás pochopenie, pochopenie pre zamestnancov i podnikateľov, jednoduchých ľudí  i intelektuálov. Moje dvere sú pre vás kedykoľvek otvorené. Som človek, ktorý vďaka trestnej činnosti iných prišiel o svoje najmladšie dieťa. Verte, že chápem a cítim s každým z vás, ktorému sa stalo niečo podobné. Súcitím s pozostalými, ktorí kvôli bezprávnemu stavu spojenému s absenciou trestu, prišli na Zochovej ulici o svoje deti. Viem aké to je, prežil som to a hlavne som nezabudol. Som jedným z vás. Môj život vám ukazuje, že máte nádej. Nebojte sa. Ja som s vami. Som tu pre vás ako jeden z vás. Tomu, kto bude chcieť, ukážem cestu.

Nezabudnite, hlavným vinníkom súčasného stavu je Svätá stolica. Ľud mesta Bratislava však svojou voľbou vo voľbách primátora Bratislavy môže priniesť zmenu systému nielen sebe, ale aj vám, nech žijete kdekoľvek. Rozprávajte sa so svojou rodinou, priateľmi a známymi a osobne, pri stretnutiach alebo telefonických rozhovoroch zdieľajte s nimi svoje  poznanie. Dokonca ich môžete poprosiť, aby vo voľbách primátora Bratislavy boli vašim hlasom, vašim reprezentantom, vašim zástupcom. Cez nich aj  vy prejavíte svoju voľbu vo voľbách, ku ktorým nemáte prístup. Takto sa vami podávané posolstvo nakoniec dostane k ľudu mesta Bratislava a ľud mesta Bratislava rozhodne. Rozhodne aj o vás. Stále je ešte čas…

O vás, správcovia Svätej stolice, ako aj o vás ostatných správcoch tohto sveta boli napísané nasledovné slová: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami! Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: “Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže.” Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? Alebo: “Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže.” Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie – spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka! Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte: “Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov.” A tak sa sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dovŕšte mieru svojich otcov! Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla? Preto, hľa, ja k vám posielam prorokov, učiteľov múdrosti a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby na vás padla všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie.

Správcovia (zlí vinohradníci) tohto sveta, vedzte, že správa tohto sveta vám už bola odňatá!

Peter Poláček – Víťaz a nový primátor Bratislavy