Skip to content
Menu

Ty si Peter, Skala, alebo ako sa kalila Skala – 5. časť (za primátora Bratislavy kandidujem pod číslom 6)

U manželky bol zbraňový systém zameraný na spôsobenie zlyhania srdca. Trvalo to niekoľko dní. Jej stav sa postupne zhoršoval. Po niekoľkých dňoch večer už bola v takom stave, že mi povedala: „Ja sa už rána nedožijem.“ a išla si ľahnúť. Až vtedy ma napadlo začať zisťovať, o čo ide. Identifikoval som útok. Vďaka pochopenému poznaniu a schopnostiam, ktoré som v tom čase mal, som ho bol schopný okamžite odvrátiť. Výsledok sa dostavil neočakávane rýchlo. Ráno bola manželka v úplnom poriadku. Ako keby sa nič neudialo. Moje kalenie na Skalu tak stále napredovalo, a to práve aj vďaka tomuto útoku.

V júli 2021 som na základe námorného práva, cez Medzinárodný trestný súd v Haagu, vyzval Svätú stolicu, Ruskú federáciu (nekonanie) a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska na vykonanie nápravy a náhradu škôd, ktoré mi v uplynulých rokoch spôsobili. Reakcia sa dostavila až po odoslaní  výzvy adresovanej Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska. Zaznamenal som sériu útokov pulznou zbraňou (podľa zbraňového experta je takýto typ útoku väčšinou realizovaný zo satelitu) smerovaných priamo na mňa. Svätá stolica podnikla svoj šiesty pokus. Opakované pulzy ma neboli schopné zabiť, iba mi spôsobovali krutú bolesť hlavy v oblasti mozgového kmeňa (zabiť ma mal už jeden pulz). Trvalo to dva dni a neprestávalo to. Po dvoch dňoch som sa nejako vzchopil a prinútil sa preskúmať čo sa deje. Až vtedy som identifikoval opísaný útok pulznou zbraňou a bezodkladne som ho odvrátil. Prišlo však už k poškodeniu tkanív a trvalo mi ďalší deň, kým prebehla ich regenerácia a bolesť ustúpila (regenerácia tkanív totiž taktiež spôsobuje bolesť).

To čo tu opisujem, nie je sci fi triller. Je to skutočný a prežitý príbeh môjho života.  Nie som konšpirátor. Som praktický  analytik, stratég a vizionár, ktorému musí všetko zapadať do logickej štruktúry. Až do 11.10.2022 som si viaceré udalosti môjho života stále nevedel vysvetliť a nezapadali mi do žiadnej logickej štruktúry. Odpovede prišli v správnom čase, keď som disponoval dostatočným rozsahom  pochopeného poznania, dokázal si zachovať nadhľad, vnútorný pokoj a rozvahu bez toho najmenšieho emocionálneho výkyvu.

Siedmym pokusom, ktorý sa udial počas mojej ekonomickej blokády, bol pokus zastaviť ma aspoň takým spôsobom, že ma upracú do väzenia ako organizátora a vodcu organizovanej skupiny. Mali na to poslúžiť udalosti, ktoré sa odohrávali v októbri a novembri 2021 v predajniach LIDL.  Za spoločné nakupovanie v Lidl Piešťany dňa 15.10.2021  na mňa spoločnosť LIDL podala trestné oznámenie za podnecovanie. Bola to príprava na to, čo prišlo 4.11.2022. V obchode LIDL,  ktorý sa nachádza v piešťanskom PRIORE dostali v ten deň predavačky inštrukciu vyvolať konflikt. Po príchode k pokladniam pokladne zatvorili a okrem jednej aj odišli. Nepomohli ani prosby, aby aspoň obslúžili mamičku s dieťaťom. Správali sa absolútne neľudsky a slepo poslúchali príkazy vedúcej. Po príchode polície sa ma policajt Beneš pokúsil okamžite vyprovokovať. Vytrhol mi z ruky občiansky preukaz mysliac si, že začnem robiť cirkus a on ma zatkne. Ja som však zostal úplne pokojný. Následne sa podľa dohovoru s policajtmi vybraná pokladníčka pokúsila otvoriť pokladňu práve tam, kde bolo najviac ľudí. Agresívny policajt Beneš to však nevydržal a svoju agresivitu uvoľnil tak, že bez varovania zaútočil na bývalého profesionálneho vojaka a dôstojníka Jozefa Dobrotku. Neskôr si za svoj útok vyslúžil odmenu vo výške 3.100,- EUR.

Moje zatknutie sa tak nekonalo. Udalosti policajt Beneš otočil úplne iným smerom. Okresná prokurátorka Struhárová však ďalej snívala svoj sen o organizovanej skupine.  Celý čas pri tom vo svojej zásuvke zadržiavala trestné oznámenie podané na mňa. Súbežne s tým média hlavného prúdu mesiac zverejňovali moju fotografiu. Čakalo sa, kedy sa prokurátorke Struhárovej podarí presadiť moje obvinenie ako vodcu organizovanej skupiny. Nepodarilo sa, a tak v januári 2022 prokurátorka konečne postúpila trestné oznámenie na mňa vyšetrovateľovi, ktorému neostávalo nič iné, ako ho odmietnuť. Celý pokus sa skončil fiaskom. Ja ako identita som sa kalil na Skalu aj naďalej.    

Najprofesionálnejšou operáciou zameranou na mňa bola však operácia zameraná na získanie (kopírovanie) mojich rozvíjajúcich sa schopností. Do mojej blízkosti bol nasadený spiaci agent, ktorý si nielenže získal moju dôveru a priateľstvo, ale spolu so mnou sa rozvíjal a všetko, čo som ho naučil aj žil. Ak by to tak nebolo, tak by som ho veľmi ľahko prostredníctvom svojich schopností odhalil. Učil som ho všetko, čo som sa naučil ja. Bol to naozaj ťažký profesionál. Je pravda, že pre neho to bolo niekedy veľmi ťažké a viac krát to chcel vzdať. Svojou podporou a poskytovanou pomocou som ho udržal v spôsobe života, ktorý žil ako spiaci agent. Paradoxom je, že som mu takto vlastne pomáhal vytrvať napĺňať jemu zadanú úlohu, ktorú plnil v mojej blízkosti. Celá operácia sa spustila v roku 2016 (Rok 2016 bol pre mňa rokom veľkej osobnej zmeny. Slovenská cirkev cez nového riaditeľa SIS získala nové operačné možnosti, čo sa aj prejavilo dlhodobým blokovaní mojich ekonomických aktivít. Odštartoval som svoj skokový duchovný vývoj. Súbežne s ním som rozvíjať svoje duchovné schopnosti. Začal som aktívny boj s Temnou duchovnou mocou stojacou v pozadí Svätej stolice.) Príkaz na svoje prebudenie dostal spiaci agent v novembri roku 2021 po tom, ako na súde použil námorné právo tak, ako som mu to prostredníctvom jeho advokáta odkázal. Prebudil ho až príkaz na vykonanie rozkladných opatrení zameraných na moju izoláciu doručený bezodkladne po jeho prepustení z niekoľkodňovej väzby. Vzhľadom na svoje skúsenosti som tento útok pracne, ale veľmi rýchlo odvrátil. Tí, čo rozhodli o jeho prebudení, urobili veľkú chybu. Netušili, že schopnosti, ktoré ako spiaci agent pri mne nadobudol sú viazané na jeho spôsob života, ktorý pri mne žil. Vykonaným skutkom zrady prestal žiť to, čo som ho učil. Cesta späť už neexistovala. Následkom bola strata všetkých schopností, ktoré pri mne získal. Päťročná operácia tak vyšla úplne navnivoč. Je zaujímavé, že jeho zrada bola predpovedaná už viac ako pred 900 rokmi v prerozprávanom vizionárskom príbehu o Judášovi.

Ak sa pozriem na 33 rokov príbehu svojho života (od roku 1988 do roku 2021) ako na jeden celok a z dostatočného nadhľadu, tak zistím, že je vynikajúcou a najmä praktickou ukážkou uplatňovania konceptuálneho riadenia  Svätou stolicou. Niektoré operácie tohto riadenia trvali pochopiteľne naozaj dlho. Odhaliť však niečo takéto, nebolo jednoduché. Vyžadovalo si to veľké skúsenosti, vnútorný pokoj a dostatotočný odstup od vlastného života. Môj život naozaj stál za to. Nič z neho neľutujem. Bez Svätej stolice by som sa totiž nestal Skalou, bez Svätej stolice by som nebol schopný dať ľudu  mesta Bratislava prostredníctvom volieb primátora Bratislavy skutočnú možnosť voľby. Bez konceptuálneho riadenia Svätej stolice uplatňovaného na mojom živote by takmer nikto nevedel, čo je Svätá stolica, teda cirkev zač.

(pokračovanie)