Skip to content
Menu

Ty si Peter, Skala, alebo ako sa kalila Skala – 4. časť (obrazom cesty môjho života je číslo 6)

Toto všetko bolo súčasťou operácie zameranej na moje zničenie. Nebolo to však všetko. Redaktor Denníka N zabezpečil, aby brnenská organizácia „Pro čistou církev“ stiahla zverejnený rozhovor  o sexuálnom zneužívaní mojej najmladšej dcéry. Neuspel som s prosbou o pomoc u pápeža. To, čo sa deje nechápal ani bývalý a ani vtedajší nitriansky exorcista. Nekonali žiadne kompetentné vatikánske inštitúcie, na ktoré som sa spolu s manželkou oficiálne obrátil. Právnu ochranu mne a mojej manželke  neposkytla ani Ruská federácia, keď sme ju o to na základe dohôd mocností uzatvorených na konci 2. svetovej vojny oficiálne požiadali. Nekonal ani Medzinárodný trestný súd v Haagu. Všetko bolo zahalené mlčaním. Všetko pokrývalo embargo. Bývalému učiteľovi P. I.  sa naopak nebývale darilo. Paneurópskej univerzite bol schopný platiť za ďalšie niekoľkoročné štúdium v odbore psychológia. V zborníku z medzinárodnej konferencie organizovanej v roku 2018 Paneurópskou univerzitou sa dokonca nachádza jeho vedecký príspevok s názvom „Štýly rodičovstva a mentálne zdravie adolescentov.“ Z petržalského bytu sa v rámci Bratislavy presťahoval do rodinného domu… 11.10.2022 mi však toto všetko zapadlo do logickej štruktúry a zrazu všetko začalo dávať zmysel. Všetko vytvorilo obraz kompletnej mozaiky.

Bolo zrejmé, že na moju osobu uvalila Svätá stolica tabu. Bol som predmetom ich dlhotrvajúcej operácie zameranej najskôr na moje ovládnutie, neskôr na moju fyzickú likvidáciu.  Z tohto dôvodu sa ma žiadna spravodajská služba nepokúsila naverbovať, hoci som preukazoval veľké analytické a vyjednávacie schopnosti. Jednoducho som bol tabu.

Tento tretí pokus Svätej stolice ma veľmi poznačil, ale nezničil.  Naopak, Svätá stolica mi otvorila oči, čoho dôsledkom bolo, že som začal hľadať odpovede na vznikajúce otázky. Od 29. júna 2016 som proti temnej duchovnej moci stojacej v pozadí Svätej stolice začal aktívne bojovať. Najskôr to bola partizánska forma. Neskôr prišlo aj na otvorený boj. S temnou duchovnou mocou som prešiel do otvorenej vojny vedenej v duchovnom svete, teda vojny vedenej na pozadí pozícií Svätej stolice viditeľných v našom svete.

Postupne so získavaním pochopeného poznania a konaním skutkov vyplývajúcich z tohto poznania moje kalenie na Skalu pokračovalo oveľa intenzívnejšie. Príbeh môjho života a operácie Svätej stolice však pokračovali ďalej.

Do aktivít proti mne cirkev zapojila aj dvoch mojich mladších bratov. Prišiel pokus o manipuláciu a ovládnutie aj dvoch starších dcér. Tento krát som sa však už vedel brániť  a aktivity som prekazil. Do najmladšej dcéry sa im však podarilo vložiť presvedčenie, že spolupracujem so SIS a KGB, že som spolupracovník talianskej a dokonca aj ruskej mafie. Neskôr mi moja vlastná matka, verná dcéra cirkvi, mysliaca si ako spravodlivo a správne koná, odmietla dať dokonca telefónne číslo na túto moju životom ťažko skúšanú a milovanú najmladšiu dcéru. Chápete to? Áno, niečo tak absurdné sa  pochopiť nedá. Takto však pracuje cirkev. Takto pracuje Svätá stolica.

Po parlamentných voľbách  2016 operačné schopnosti niektorých predstaviteľov cirkvi na Slovensku  extrémne posilnili. Riaditeľom SIS sa stal človek z prostredia bývalej tajnej cirkvi, veľmi blízky arcibiskupovi Zvolenskému.

Operácia proti mne prešla do fázy štvrtého pokusu. Bolo rozhodnuté o mojej likvidácii cez finančné dlhodobé vyhladovanie so spoliehaním sa na to, že  ten extrémne veľký existenčný tlak psychicky nezvládnem buď ja alebo moja manželka.  Spustila sa blokáda mojich pracovných a podnikateľských príležitostí. Začalo to tým, že Vojenské obranné spravodajstvo v lete 2016 nedovolilo novému riaditeľovi Národnej diaľničnej spoločnosti podpísať so mnou zmluvu o výkone pozície poradcu. Do konca roka 2019 som však aj napriek tejto blokáde dokázal čo to zarobiť. Od začiatku roka 2020 až doteraz  to bola blokáda absolútna. Tomuto tlaku som však bol schopný odolávať. Bol som už zocelený a vytrénovaný. Moja identita sa kalila na Skalu extrémne intenzívne.

V roku 2019 po právne správnom vykonaní aktu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi (v auguste toho roka) cirkev zariadila zrealizovanie piateho pokusu môjho zničenia. Ekonomická blokáda stále prebiehala. Útok na mňa bol vedený cez moju manželku. Pokúsili sa ju zabiť. Podľa zbraňového experta na útok bola použitá smerová vysokofrekvenčná zbraň. Tento zbraňový systém sa väčšinou zameriava na postupné spôsobenie nevysvetliteľného krvácania pľúc, mozgu alebo na zlyhanie srdca.  Smrť vyzerá prirodzene. Uvedený zbraňový systém môže byť na území Slovenskej republiky použitý iba so súhlasom Svätej stolice. Opísaný zbraňový systém bol neskôr použitý na zavraždenie Reného Baláka a taktiež aj na zavraždenie Petra Šveca. U Reného Baláka sa zameral na mozog a pľúca. V prípade Petra Šveca išlo o srdce.

Celý priebeh útoku som mal možnosť pozorovať na mojej manželke. U nej bol zbraňový systém zameraný na spôsobenie zlyhania srdca…

(pokračovanie)