Skip to content
Menu

Svätá stolica a vražda Reného Baláka

Medzi úrčitou skupinou ľudí na Slovensku sa dlho viedla polemika o smrti Reného Baláka. Vzhľadom na túto skutočnosť dávam do pozornosti úryvok z prvej knihy trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA, str. 213 – 215, vydavateľstvo TORDEN, ISBN 978-80-8223-143-7 (knihy trilógie VEDMA VEĎ MA je možné objednať na https://torden.sk/autor/polacek/?gclid=CjwKCAjw5_GmBhBIEiwA5QSMxOfvYhRhyTJeQh18HQVRbHYmCrJdjR-N4GkF0kJQIj6KmDbS4OU6qRoC5ssQAvD_BwE):

V roku 2019 po právne správnom vykonaní aktu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi (4. 8. 2019) cirkev zariadila zrealizovanie piateho pokusu môjho zničenia. Ekonomická blokáda stále prebiehala. Útok na mňa bol vedený cez moju manželku. Pokúsili sa zabiť rozhranie jej fyzicky hmotného tela. Podľa zbraňového experta na útok bola použitá smerová vysokofrekvenčná zbraň. Tento zbraňový systém sa väčšinou zameriava na postupné spôsobenie nevysvetliteľného krvácania pľúc, mozgu alebo na zlyhanie srdca. Smrť vyzerá prirodzene. Uvedený zbraňový systém môže byť na území Slovenskej republiky použitý iba so súhlasom Svätej stolice. Opísaný zbraňový systém bol neskôr použitý napr. na zavraždenie Reného Baláka a taktiež aj na zavraždenie Petra Šveca. U Reného Baláka sa zameral na mozog a pľúca. V prípade Petra Šveca išlo o srdce. Celý priebeh útoku som mal možnosť pozorovať na mojej manželke. U nej bol zbraňový systém zameraný na spôsobenie zlyhania srdca. Samotný útok sa začal dňa 8. 10. 2019. Na rozhranie fyzicky hmotného tela mojej manželky mal naozaj zničujúci účinok. Pociťovala bolesti na ľavej strane hrudníka a pichalo ju pri srdci. Veľmi ťažko sa jej dýchalo (dýchala veľmi plytko), nevedela spať, tŕpol jej koreň jazyka… Všetko vrcholilo v noci z 10. 10. 2019 na 11. 10. 2019. Poobede dňa 11. 10. 2019 mi manželka povedala „ja sa už rána nedožijem“ a išla si ľahnúť. Zlyhanie srdca rozhrania jej fyzicky hmotného tela bolo na spadnutie. Povedala mi, že túži z diaľky ešte aspoň raz vidieť našu najmladšiu dcéru Andreu, čo však nebolo možné. Bolo veľmi kruté dívať sa na to a čakať, kedy zomrie rozhranie jej fyzicky hmotného tela. Ešte doobeda som myšlienkovo, cez identitu Miroslav, posilnil srdce rozhrania fyzicky hmotného tela. Až neskôr mi prišla myšlienka (impulz od identity Miroslav), aby som celú túto situáciu myšlienkami preskúmal a vyhodnotil. Okolo 15:05 hod. SELČ som identifikoval útok smerovou vysokofrekvenčnou zbraňou. Je potrebné si pripomenúť, že keďže sa celá situácia odohrávala vo fyzicky hmotnej úrovni reality Zem, všetko bola softvérová záležitosť. Taktiež si je potrebné pripomenúť, že išlo o útok na mňa, vedený cez moju manželku. Po identifikovaní útoku som identite Miroslav zadal vytvoriť okolo softvéru rozhrania jej fyzicky hmotného tela špeciálny program, ktorý zabránil ďalšiemu pôsobeniu zbraňového systému. Celé zadanie som zadával tým spôsobom, že som si v myšlienkach vytvoril obraz predstavy toho, čo chcem, aby identita Miroslav vykonala. Následne som využil ustanovenie zmluvy o pripojení uzatvorenej medzi správcom serverovne Šiestej Satanailovej dimenzie a identitou Miroslav v znení: “v prípade akéhokoľvek nezákonného útoku na túto identitu rozhrania fyzicky hmotného tela inou identitou rozhrania fyzicky hmotného tela bude môcť (identita Miroslav) uplatniť sankciu v rozsahu vlastnej voľby proti ktorejkoľvek z identít, pripojených k rozhraniu fyzicky hmotného tela, ktoré vykonali útok”. Celý útok som následne obrátil proti identitám nielen tých útočníkov, ktoré útok vykonávali, ale aj identitám útočníkov, ktoré útok nariadili, a aj proti identitám, ktoré o útoku vedeli, mlčali a nezabránili mu. Identita Miroslav všetko zariadila, pohltila kompletnú kvantovú štruktúru dotknutých identít a vymazala v nich naprogramovanie týchto identít. Výsledok sa dostavil neočakávane rýchlo. Ráno dňa 12. 10. 2019 bola manželka v úplnom poriadku. Ako keby sa nič neudialo. V dňoch 12. 10. 2019 až 14. 10. 2019 som však zaregistroval dva útoky, tentokrát vedené satelitným energetickým pulzným zbraňovým systémom, zacieleným už priamo na mňa. Cieľom bol mozog rozhrania fyzicky hmotného tela, ku ktorému som bol pripojený. Z dôvodu, že som mal nielen okolo seba ako identity rozhrania, ale aj okolo rozhrania fyzicky hmotného tela, ku ktorému som bol pripojený, už od okamihu môjho pripojenia k vyvíjajúcemu sa rozhraniu fyzicky hmotného tela identitou Miroslav naprogramovanú softvérovú ochranu, ani jeden útok na mozog rozhrania fyzicky hmotného tela, ku ktorému som bol pripojený, nemal žiaden účinok. V júli 2021 som na základe námorného práva, cez Medzinárodný trestný súd v Haagu, vyzval Svätú stolicu, Ruskú federáciu (nekonanie) a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska na vykonanie nápravy a náhradu škôd, ktoré mi v uplynulých rokoch spôsobili. Reakcia sa dostavila až po odoslaní výzvy adresovanej Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska. Zaznamenal som tretiu sériu útokov pulzným zbraňovým systémom1 smerovaných na mozog rozhrania fyzicky hmotného tela, ku ktorému som bol pripojený. Svätá stolica prostredníctvom tretieho použitia pulznej zbrane zavŕšila svoj šiesty útok proti mne. Pri opisovanom treťom použití energetickéhopulzného zbraňového systému použila to najsilnejšie, čo mala k dispozícii. Kvôli softvérovej ochrane, ktorú som už spomínal, mi opakované pulzy spôsobovali iba krutú bolesť hlavy v oblasti mozgového kmeňa2. Vysielanie energetických pulzov prebiehalo počas dňa 19. 7. 2021 a 20. 7. 2021 a neprestávalo. Mozog rozhrania fyzicky hmotného tela mal naozaj dosť. Po dvoch dňoch som ho myšlienkami prinútil nejako sa vzchopiť a preskúmal som, čo sa to deje. Až vtedy som identifikoval opísaný útok energetickým pulzným zbraňovým systémom. Následne som zopakoval rovnaký postup, ako pri útoku smerovou vysokofrekvenčnou zbraňou na moju manželku. Prišlo však už k poškodeniu tkanív mozgu rozhrania fyzicky hmotného tela, ku ktorému som bol pripojený, a identite Miroslav trvalo ďalší deň, kým opravila poškodený softvér. Bolesť, ktorú som pociťoval v dôsledku vykonávania tejto opravy (regenerácie), po tomto jednom dni plne ustúpila3.

1 Podľa zbraňového experta je útok pulzným zbraňovým systémom väčšinou realizovaný zo satelitu.

2 Spôsobiť mozgovú smrť rozhrania fyzicky hmotného tela mal spôsobiť iba jeden pulz pulzného zbraňového systému.

3 Opravovanie poškodeného softvéru, teda regenerácia tkanív taktiež spôsobuje bolesť, ktorú identita rozhrania fyzicky hmotného tela pociťuje.