Skip to content
Menu

Rýchlodráha SLAVÍN – príklad Wild-Brücke

Pani Hana: “Dobrý deň, kde by som získala informáciu z akých zdrojov bude financovaný tento projekt? Budú na to čerpané fondy z Európskej únie/ plánu obnovy alebo z kapitoly mesta na dopravu alebo sa urobí nejaká zbierka?” “Zaujímala by ma aj doba výstavby tejto rýchlodráhy, keďže v Bratislave je akútna potreba riešenia statickej aj dynamickej dopravy. Máte k projektu vypracovanú prípadovú štúdiu? Vyzerá to veľmi dobre, len pri aktuálnej situácii – finančnej , legislatívnej, zdrojovej je realizácia podľa mńa v horizonte najbližších 10 rokov nereálna. No môžem sa mýliť…

Pani Hana, položili ste mi veľmi dobré otázky. Súhlasím s Vami, že problém riešenia statickej a dynamickej dobravy v Bratislave je veľmi vážny. Problém je ten, že akékoľvek štandardné riešenie cez výstavbu nových električkových tratí, záchytné parkoviská, parkovací systém, MHD zadarmo… je iba plátaním záplaty na záplaty, alebo točením sa v bludnom kruhu. Tento problém prehustenia dopravy v Bratislave nemá doteraz používanými metódami riešenie. Vodiči z pohodlia svojich aút, pokiaľ budú mať za čo kúpiť palivo, a to aj napriek zápcham nepresadnú do pohodlia MHD. Možno tak niektorí urobia, ale iba na krátke trate. Zápchy tak nezmiznú a cestovanie MHD nezlepší svoju kvalitu. Rozvoj mesta nie je za týchto podmienok možný. Riešením je iba zásadná premena mesta, a to buď zbúraním veľkého množstva budov a rozšírením dopravných komunikácií, alebo použitím nových technológií na výstavbu rýchlodráhy.  Mojou voľbou je rýchlodráha SLAVÍN. Do času jej postavenia a sprevádzkovania je potrebné dopravu v Bratislave stabilizovať v aktuálnom stave tak, aby to čo najmenej bolelo. Súčasne je potrebné okamžite spustiť prípravu výstavby rýchlodráhy SLAVÍN. Toto je pravdivý pohľad na aktuálny stav dopravy v Bratislave, pohľad bez ružových okuliarov, alebo bez zakrývania si očí pred skutočnou realitou.

Vývoj vysokopevnostného betónu UHPCR v našom regióne realizovala TU Gratz.  https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Lutz-Sparowitz-2051891842, https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/structures/hpc/13060/009.cfm. V laboratóriu vyrobila až UHPCR 215. Veľmi dobrým príkladom použitia tohto inovatívneho materiálu je most WildBrücke, kde rozpätie nosných oblúkov dosahuje 70 m. Oblúky sú zostavené z dutých krarbicových segmentov v priereze s rozmermi 1m x 1m s hrúbkou steny 60 mm. Pri výpočte sa pritom počítalo iba s pevnosť v tlaku 160 MPa (UHPCR 160), hoci vyrobené segmenty oblúkových nosníkov mosta v skutočnosti dosiahli vyššiu pevnosť. (obrázok 1 – výstavba mosta WildBrücke, pozri aj https://graz.pure.elsevier.com/en/projects/wild-br%C3%BCcke-bridge-wild/fingerprints/, https://blog.voeb.com/ultrahochfester-beton-wild-bruecke-2/, https://docplayer.org/61417431-Wild-bruecke-voelkermarkt-1-pilotprojekt-strassenbruecke-aus-ultra-high-performance-concrete.html).

Obrázok 1

TU Gratz navyše pracovala na architektonickej štúdii rýchlodráhy s názvom QUICWAY pre mesto Adelaide v Austrálii a taktiež pre 12 miliónové mesto v Číne. Automatizovaný systém riadenia dopravy bez vodičov je použitý napr. v Dubaji. Samozrejme, nevyhnutným je vývoj automobilov a elektromobility, čo pri aktuálne hroziacom odchode automobilky Wolkswagen do Turecka môže byť výzvou a súčasne aj príležitosťou pre slovenský priemysel.

Čo sa týka rýchlosti výstavby, tak v Číne by takúto rýchlodráhu postavili za jeden rok… V našich aktuálnych podmienkach dĺžka výstavby závisí od:

  1. Rozhodnutia obyvateľov mesta v nastávajúcich komunálnych voľbách. Osobne beriem tieto komunálne voľby ako rozhodnutie ľude mesta Bratislava o mojom poverení urobiť všetko pre výstavbu rýchlodráhy SLAVÍN. Všetky informácie a kroky potrebné  k tomuto rozhodnutiu postupne zverejňujem tu na https://peterpolacek.sk/. Pozitívne rozhodnutie ľudu mesta Bratislava budem brať ako akt uzatvorenia zmluvy medzi mnou a ľudom mesta Bratislava, pričom rozsah môjho poverenia predstavuje to, čo je a do komunálnych volieb bude zverejnené tu na https://peterpolacek.sk/.
  2. Od zabezpečenia financovania projektu rýchlodráhy SLAVÍN. Vykonanie všetkých krokov potrebných na financovanie projektu je súčasťou môjho vyššie spomínaného poverenia ľudom mesta Bratislava. Potrebujeme však bezpodmienečne pochopiť všetko, čo sa skrýva za právnou subjektivitou Slovenskej republiky a taktiež pochopiť aktuálny stav práva v nej. Detaily napíšem v ďalších článkoch.
  3. Od ľudí. V prípade zabezpečenia financovania nebude problémami ani s ľuďmi. Tých, ktorých nebudeme mať si najmeme kdekoľvek na svete.