Skip to content
Menu

Rýchlodráha SLAVÍN – inteligentné a zelené mesto

Kombinácia optimalizovanej kapacity a technológie vozidiel neznečisťujúcich povedie k výraznému zlepšeniu životného prostredia v meste. Na jednej strane sa výrazne zníži znečistenie ovzdušia a hluk, na druhej strane sa uvoľní verejná komunikácia, ktorú budú môcť čoraz viac využívať cyklisti a chodci.

Rýchlodráha Slavín nielenže definitívne vyrieši dopravné problémy mesta Bratislava, ale dokáže predchádzať aj problémom v nových „inteligentných mestách“, ktoré sa označujú aj ako „zelené mestá“. Zelené mestá je možné plánovať tak, aby rýchlodráha SLAVÍN pokrývala všetku automobilovú dopravu okrem ťažkých nákladných vozidiel (> 3,5 t). Plochy pod rýchlodráhou SLAVÍN sú zastrešené najmä textilnými konštrukciami (obrázok 1 – textilný prístrešok), čím vznikne suchá a tienistá pešia a cyklistická zóna. Z tohto opatrenia môžu profitovať najmä cyklisti, pretože cyklopruhy budú po celý rok bez slnka a snehu. Výkonnosť cyklistických pruhov je ďalej vylepšená dizajnom kruhových objazdov (obrázok 2 – cyklotrasa a kruhový objazd) namiesto prechodov, čo tiež ponúka vysoký komfort pre cyklistov. Všeobecnou myšlienkou je vyhnúť sa akémukoľvek pohybu „zastav sa a choď“.

Obrázok 1
Obrázok 2

Vyššie opísaná zóna „bez áut“ bude môcť  byť otvorená pre nízkorýchlostnú (štandardnú) dodávku objemného a ťažkého tovaru len na niekoľko hodín denne.

Pokiaľ ide o verejnú dopravu, kapacitu rýchlodráhy SLAVÍN možno ďalej zvýšiť jej kombináciou s dodatočnou závesnou železnicou. Obrázok 3 ukazuje, ako sa môže umiestniť na konštrukciu rýchlodráhy. Závesná železnica SKYTRAN, ktorú vyvíjal subdodávateľ NASA, je prominentným príkladom tejto technológie (pozri obrázok 3 – Závesná železnica Skytran zvyšujúca dopravný výkon). Tento systém funguje ako magnetická železnica s lineárnymi motormi, ktoré pohybujú svetelnými modulmi a ponúkajú priestor pre dvoch cestujúcich. Hmotnosť pasažierov a podvozku je veľmi nízka, takže namáhanie nosníkov rýchlodráhy SLAVÍN sa v prípade takejto inštalácie podstatne nezvýši. Možno očakávať takmer dvojnásobnú osobnú prepravnú kapacitu bez výrazného zvýšenia nákladov na výstavbu objektu rýchlodráhy. Navyše ich pohyb môže byť orientovaný opačným smerom ako pohyb kolesových vozidiel rýchlodráhy SLAVÍN.

Obrázok 3

Rýchlodráha SLAVÍN výrazne zvýši mobilitu obyvateľstva Bratislavy a minimalizuje negatívny vplyv dopravy na prírodu a jednotlivcov. Okrem toho otvorí nové možnosti na dosiahnutie lepšej kvality života a slobodnejšieho životného prostredia v Bratislave.