Skip to content
Menu

Riadiaci systém rýchlodráhy Slavín

Rôzne vozidlá bez vodičov sú navigované centrálnym elektronickým riadiacim systémom. Tieto vozidlá sa podobajú komerčným vozidlám, sú však dovybavené dodatočným elektro-mechanickým systémom pohonu. Ten nahrádza vodičov a zabezpečuje, aby vozidlá jazdili presne po vozovke, ktorá je len o niečo širšia ako samotné vozidlá (obrázok 1 – priečny rez visutou vozovkou). Pre prípady technických havárií, alebo poškodenia vozidiel, alebo ich hnacieho ústrojenstva sú po oboch stranách umiestnené silné zvodidlá, ktoré bezpečne udržia vozidlá na vyvýšenej vozovke (pripomínajúcej bobovú dráhu).

Obrázok 1

Odbavenie pasažierov prebieha prostredníctvom smartfónu zadaním požadovaného cieľa (obrázok 2 – Check-in cez smartfón). Riadiaci systém rýchlodráhy SLAVÍN priradí každého cestujúceho k tomu vozidlu, ktoré sa nachádza najbližšie k jeho rezervovanej destinácii v minimálnom čase (obrázok 3 – Priradenie cestujúcich k vozidlu).

Obrázok 2

Riadiaci systém rýchlodráhy SLAVÍN je elektronický systém, ktorý riadi celý tok premávky v celej sieti rýchlodráhy.

Princíp kontroly možno prirovnať k štruktúre dátového toku na internete. Softvér permanentne počíta optimalizáciu dopravného prúdu v celom meste. Výsledkom je, že nájde ideálnu trasu pre každú reálnu prepravu (cestujúci, dodanie tovaru). Optimalizačný algoritmus používa nasledovné parametre:

  • počet prevádzkovaných vozidiel,
  • trasy prevádzkovaných vozidiel,
  • rýchlosť prevádzkovaných vozidiel,
  • počet zastávok a prestávok prevádzkovaných vozidiel,
  • počet cestujúcich na vozidlo,
  • miera využitia všetkých úsekov ciest.

Systém funguje vo dne aj v noci. Z dôvodu bezpečnosti cestujúcich budú súčasťou prevádzky aj monitorovacie systémy, akým je napr. uzatvorený televízny okruh.

Pre typ pohonnej jednotky vozidiel vo všeobecnosti neexistujú žiadne obmedzenie. Z dôvodu používania riešení neznečisťujúcich životné prostredie navrhujem použitie elektrických  motorov, prípadne hybridných motorov v kombinácii elektrickej energie a plynu.