Skip to content
Menu

Recenzia viacúrovňovej trilógie VEDMA VEĎ MA – prvá významová úroveň

Trilógia VEDMA VEĎ MA vo svojej prvej úrovni predstavuje literatúru pre ľudí, ktorí neustále hľadajú, a väčšinou nenachádzajú, toho pravého životného partnera. Je to dielo o ľúbosti, teda o láske, a to v koncepcii zmeny vzťahu z JA SOM na TY SI, ktorá sa spája s vernosťou, sebaobetovaním a prekonávaním prekážok na ceste k jej naplneniu. (pozri https://peterpolacek.sk/nezaradene/laska-koncepcia-ty-si/).

Prvá kniha tejto trilógie s názvom „Syn Človeka“ v sebe odkrýva mechanizmy, ktoré sú zodpovedné za konanie každého jedinca. Každý pár – každá dvojica muža a ženy, ktorá začína svoje partnerské spolužitie a chce si zachovať to krásne čo bolo na začiatku, by mala poznať tento mechanizmus. Inak nemá na trvalý vzťah takmer žiadnu šancu.“ (Newsletter vydavateľstva TORDEN zo dňa 24. 8. 2023)

Peter Poláček (‡) v tejto prvej knihe trilógie opisuje spomínaný mechanizmus konania ako realizačný softvér: „Realizačný software = súhrn programov zabezpečujúcich proces, konanie… Súčasne však v nej začali rozvíjať aj svoj základný realizačný softvér, ktorý tak predstavoval spôsob ich konania ako reakcie na rôzne vonkajšie podnety.“

Kvôli lepšiemu pochopeniu spomínaný realizačný softvér Peter Poláček opisuje aj ako „vrodenú genetiku, teda súbor malých softvérov predstavujúcich vlastnosti, zručnosti, schopnosti a postupy, ktorými som po narodení začal spracovávať podnety“ pričom „Vrodenú genetiku som rozvinul na nadobudnutú genetiku.“

Ak to zhrniem, tak láska v koncepcii TY SI je vo dvojici ženy a muža postavené na dokonalom poznaní samého seba a na zdieľaní tohto poznania so životným partnerom.

V druhej knihe s názvom „Svedectvo pravdy“ Peter Poláček predstavuje cestu partnerstva muža a ženy, ako veľmi ťažký a náročný proces sebapoznávania a vlastnej premeny počas cesty hľadania a nájdenia svojho životného partnera. Je to cesta hľadania, nezlomnosti, sebaobetovania – cesta lásky koncepcie TY SI.“ (Newsletter vydavateľstva TORDEN zo dňa 24. 8. 2023)

Naprieč celou touto knihou sa tiahnu tri ľúbostné príbehy. Všetko sú to ľúbostné príbehy odlúčenia, prekonávania nástrah a nakoniec vzájomného naplnenia v záverečnom víťaznom stretnutí. Prvým je príbeh Ruslana a Ľudmily. Druhým je príbeh lukostrelca Fedota a hrdličky – jeho prekrásnej manželky. Tretím a tým najepickejším je príbeh Nastenky a Jasného sokola.

Epickosť posledného príbehu dokonale vystihuje nasledovný citát: „Dlho Nastenka budila Jasného sokola, dlho nad ním plakala, neprebudil sa, nápoj cudzozemskej ženy bol silný. Ale Nastenkina jedna horká slza padla na hruď Jasného sokola a druhá slza padla na jeho tvár. Jedna slza zapálila srdce sokolíka a druhá mu otvorila oči a v tej chvíli sa prebudil. „Ach“ hovori, „niečo ma prebralo!““

Peter Poláček dospel k záveru, že ak všetci žijeme v stoke „inferna“ tohto sveta, tak niet na svete žiadneho človeka, ktorý by sa v toľkej špine aspoň raz nezašpinil. Z toho vyplýva, že v tejto sfére inferna neexistuje človek, ktorému by nebolo chtiac či nechtiac niekedy ublížené. No a ublížený človek sa tak stáva automaticky obeťou. No a „Čo robí obeť? – Hľadá únik – uteká, najčastejšie sama do seba.“ Následky tohto deštrukčného procesu veľmi detailne opisuje vo forme alarmujúceho varovania práve tretia kniha s názvom „Inferno“.“ (Newsletter vydavateľstva TORDEN zo dňa 24. 8. 2023)

Peter Poláček sa však neuspokojuje s konštatovaním neutešeného stavu, ale súčasne dáva aj istotu riešenia a oslobodenia sa: „oslobodenia zo zakliatia, podobného oslobodeniu zakliateho žabieho princa zo známej rozprávky Žabí princ“ pričom dodáva: „V slovenských ľudových rozprávkach sa odkliatie krajiny, teda odkliatie všetkých jej obyvateľov dosiahlo napr. odkliatím princa, princezny, kráľa, kráľovnej. Tak je to aj v prípade odkliatia zakliatej reality Zem.“

Trilógia „VEDMA VEĎ MA“ je veľdielo, ktoré v jednej zo svojich významových úrovní ukazuje cestu pravej lásky – cestu lásky koncepcie TY SI – cestu ľúbosti. Všetky tri knihy sú napísané viacúrovňovo a ostatné úrovne sa pred čitateľom otvárajú vždy až s pochopením už poznaného. Mohlo by sa zdať, že ide o dielo čisto z oblasti literatúry faktu, kde je poznanie na prvom mieste. Nie je to však tak. Je to dielo o ľúbosti , liečení a ochrane zdravia. Autor zároveň vysvetľuje čitateľovi svoje závery formou príbehov, ktoré majú často charakter napínavého thrilleru.“ (Newsletter vydavateľstva TORDEN zo dňa 24. 8. 2023)

Pre tých citlivejších o obrazovo vnímajúcich si na záver dovolím kúsok poetického nadhľadu na trilógiu VEDMA VEĎ MA:

Načúvaj hlasu, ktorý Ti pošepká hlasom nežným,

smerom ktorým sa máš vydať na tej ceste tajomnej.

Vydaj sa smerom, ktorým Ta posiela tvoj Duch.

Nepočúvaj rozum svoj, rady iných.

Či kráčali oni s Tebou tvojimi životmi,

či cítili oni ako Ťa kamenie v topánkach omíňa?

Či vedia oni akou bolesťou si mal svoju cestu dláždenú?

Slová múdre raz sa riekli:

,,Triesku v oku svojho blížneho vidíš,

ale brvno v oku svojom prehliadaš!“

Postav sa za seba a povedz vetu jednoduchú:

,,CHCEM POZNAŤ PRAVDU!!!“

Tieto tri slová zmenia Ti život priateľ môj.

Svetlo Ti potom v Temnote bude ako nočná lampa

na tvojom chodníku svietiť, svietiť na ceste za Pravdou.

Neboj sa už to nie je cesta nepoznaná, cesta neznáma.

Nemusíš sa tŕním predierať a krvou ju kropiť.

Ja som po nej kráčala, krvou svojich skutkov pravých som ju zmáčala.

Kvapky mojej krvi po tejto ceste svietia ako perly Pravdy večnej.

Buď ako malé dieťa, ktoré objavuje pravý svet.

Nie ten svet krivých zrkadiel,

v ktorom si doteraz stál, vystúp zo svojho súženia.

Buď dieťa, ktoré chce pochopiť svet okolo seba.

Čítaj slová v knihe, ako keby si nikdy ani inú pravdu nepoznal.

Otvor srdce Pravde Vekov.

Za Tebou stoja svedkovia pradávnych čias,

za Tebou stoja naši predkovia.

Ich krv zmáčala polia, ktoré obrábali v pote tváre deň za dňom,

kým chmáry nad úrodné podolia neprišli.

Stoja pevne ako skala tak, ako stál Peter.

Skala na, ktorej postaví sa nový svet.

Stoja pevne a držia nad Tebou stráž.

Všetky tri knihy viacúrovňovej trilógie VEDMA VEĎ MA vyšli vo vydavateľstve TORDEN:

Syn Človeka: https://torden.sk/produkt/syn-cloveka/

Svedectvo pravdy: https://torden.sk/produkt/svedectvo-pravdy/

Inferno: https://torden.sk/produkt/inferno/

Každému, kto sa začíta do tejto trilógie, odporúčam zhliadnuť aj prierezové rozprávanie autora o tomto diele, ktoré poskytol v českom Svobodnom vysílači dňa 3.8.2023 https://www.youtube.com/watch?v=sjQ_dz4RwMM&feature=youtu.be, ako aj vysielanie zo dňa 24.8.2023 na tému: „Rozdělování jako nástroj uplatňování konceptuální moci“ na https://www.youtube.com/watch?v=Ta8pqI6X6hE.