Skip to content
Menu

Radikálna zmena systému vyrubovania dane z nehnuteľností v Bratislave

Aktuálny systém vyrubovania dane z nehnuteľnosti je v Bratislave postavený na rozdelení  katastrálnych území do štyroch pásiem.  Podľa týchto pásiem sa  nastavujú aj rôzne sadzby  dane z nehnuteľností. Je zrejmé, že súčasnému primátorovi Matúšovi Vallovi a ani starostovi mestskej časti Nové mesto Rudolfovi Kusému tento systém zjavne doteraz neprekážal. Alibisticky bola dôchodcom nad 65 rokov poskytnutá 50% úľava na dani z nehnuteľnosti. Čo to však pomôže dôchodcovi s malým dôchodkom, ak napr. býva v mestskej časti Staré mesto?  

Mne osobne tento systém prekáža. Považujem ho za nespravodlivý a preto som sa rozhodol ho zmeniť. Nový systém vyrubovania dane z nehnuteľností postavím na dvoch základných princípoch. 

Prvý princíp bude vychádzať zo skutočnosti,  kto je vlastníkom nehnuteľnosti. Maximálnu daň z nehnuteľností budú platiť právnické subjekty, akými sú nadnárodné korporácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj neziskové organizácie. Zvýhodnenú sadzbu dane budú platiť podnikajúce právnické subjekty s vlastníkmi s občianstvom Slovenskej republiky a trvalým pobytom v Bratislave. Naopak, daň z nehnuteľností nebudú musieť platiť fyzické osoby – dôchodcovia a invalidní dôchodcovi, ktorí bývajú v bytoch, ktoré sami vlastnia. Zvýhodnenú sadzbu dane z nehnuteľnosti budú mať aj rodiny, vrátane mladých rodín, pokiaľ bývajú v bytoch, ktoré ako fyzická osoba vlastní niektorý z členov takejto rodiny. 

Druhý princíp bude vychádzať z účelnosti nehnuteľnosti. Tento princíp bude jednoznačne znevýhodňovať investičné nehnuteľnosti, ktoré neslúžia svojmu účelu.  Znamená to, že ak fyzické a právnické osoby, budú špekulatívne vlastniť prázdne, teda nevyužívané nehnuteľnosti, tak budú platiť daň v maximálnej výške. Napríklad, ak niekto vlastní desať bytov a 7 z nich sa nepoužíva na bývanie, tak za týchto 7 bytov bude platiť maximum. Rovnaký princíp bude uplatnený aj na nebytové priestory. Naopak, fyzické osoby využívajúce svoje nehnuteľnosti na bývanie alebo rozvoj, ako aj  právnické subjekty podporujúce domácu produkciu budú zvýhodnené a daň z nehnuteľností budú platiť v minimálnej výške. Dokonca vo významných prípadoch budú môcť byť oslobodené od platenia tejto dane.