Skip to content
Menu

Príprava výstavby rýchlodráhy SLAVÍN

Kvôli veľkému počtu prvkov, ktoré je potrebné vyrobiť za jeden deň potrebuje závod na výrobu prefabrikátov veľa foriem s rovnakým tvarom. Zhotovenie debnenia pre kruhové a najmä dvojito zakrivené prvky je zvyčajne veľmi nákladné. Tento problém bude prekonaný použitím samotného debnenia z betónu. Na tento účel je vhodný jemnozrnný betón normálnej pevnosti. Tak je možné odlievať veľké množstvo zložitých, robustných a pevných foriem len s jednou drahou základnou formou. Je nevyhnutné, aby bola použitá nepriľnavá úprava povrchu betónu. V prípade potreby alebo výhodnosti môže byť betónová forma zostavená aj z kusov podľa segmentového spôsobu konštrukcie.

Veľmi dôležité sú aj čelné plochy segmentov, pretože tieto musia veľmi presne lícovať s dotýkajúcou sa čelnou plochou susedného prvku. Toto prispôsobenie sa dá dosiahnuť dvoma rôznymi spôsobmi. Buď aplikáciou známej metódy Match-in-Cast, ktorá však vedie k dobrému lícovaniu iba jedného páru segmentov, alebo dotvorením čelných plôch brúsením a frézovaním [1]. Druhá metóda vedie k presne rovným čelným plochám, čo umožňuje kombinovať každý segment navzájom. Táto metóda bola úspešne aplikovaná pri výstavbe cestného mosta WILD (Rakúsko) [1], [2].

Dĺžka segmentov musí byť prispôsobená okrajovým podmienkam transportu segmentov. Ak sa závod na výrobu prefabrikátov nachádza v blízkosti mesta, segmenty môžu byť také dlhé, ako to umožňujú zákruty cesty a nákladné auto (pozri obrázok 1 – prepravné rozmery a umiestnenie segmentov).

Obrázok 1

Popri týchto stavebno-inžinierskych činnostiach je tu aj druhá dôležitá oblasť vývoja – riadenie vozidiel. Je nevyhnutné vyvinúť softvér na optimalizáciu dopravy, efektívny a bezpečný spôsob riadenia vozidla, ako aj jeho rozhrania [3].

Referencie:

  • Sparowitz L., Freytag B., Reichel M.: UHPC Bridges built in Austria, WuYishan, China, Juli 2012
  • Sparowitz L., Freytag B.: Transport Constructions Made of UHPC“, RECON 2011,Moskau, 2011
  • Choromanski W. et al: PRT computer network simulation, analysis of flow capacity, Automated People Movers and Automated Transit Systems, Phoenix AZ, April 2013