Skip to content
Menu

Prílivova vlna – ako sa stať mojim spolupracovníkom

Dajme ľuďom chlieb a hry.“ Určite poznáte tento veľmi známy citát o uplatňovaní moci. Dnes prežívame situáciu, v ktorej nám chcú obmedziť „chlieb“. „Hry“ nám však ponechávajú. Ďalší známy a často používaný výrok totiž znie: „Sranda musí byť, aj keby chleba nebolo.“ Pochopili ste? Dôležitá je „hra“. Tá musí pokračovať.   Tak si zhrňme, ako na tom sme:

 1. Vieme, že ľudia prirodzene túžia po zmene. Preto sa im ponúka „hra“, ktorá ilúziu takejto zmeny prináša. Touto „hrou“ je hra na parlamentné voľby, teda vytváranie parlamentu, zostavovanie vlády a potom všetky tie hry okolo. Jedna skupina hrá tých, čo sú za… Druhá zas tých, čo sú proti… Vytváranie koalícií, ich rozbíjanie… Kupovanie hlasov a vydieranie… Najnovšou scénou tejto „hry“ bolo odvolávanie ministra financií pána Matoviča a nezastupiteľná rola katolíkov pána Tarabu a dvoch Kuffovcov, ktorú v tejto scéne zohrali. Ak si pripomenieme poznanie sprístupnené v mojich posledných článkoch, tak potom túto hru s trochou odstupu uvidí a pochopí každý. Je jedno, aké má vláda Slovenskej republiky zloženie. Ona je iba kolektívnym výkonným orgánom, „správnou radou“, právneho subjektu Slovenská republika, ktorej vlastníkom (100% akcionárom) je Svätá stolica.
 2. Máme poznanie, že hru na „chlieb a hry“ hrá s nami Svätá stolica. Nemusíme túto ich hru hrať. Nemusíme byť ani jej divákmi. Môžeme sa stať však tými, ktorí túto hru odkryjú svojej rodine, priateľom a známym… Každý, podľa svojich možností.
 3. Zistili sme, že hlavnú zodpovednosť za nelichotivý súčasný stav nesie vlastník (100% akcionár) právneho subjektu Slovenská republika. Každá vláda Slovenskej republiky bola a je iba jej hopkajúcim mopslíkom.
 4. Vieme, že skutočnú zmenu môže priniesť iba zmena vlastníka (100% akcionára), a to sa dá zrealizovať iba dvoma spôsobmi (oba som opísal v článku zo 4.10.2022). Prevzatím právnej subjektivity Slovenská republika, alebo vytvorením úplne novej právnej subjektivity. Všetka moc totiž pochádza z ľudu. Ľud dal, ľud vzal…
 5. Vidíme, že personálne zmeny vo vláde Slovenskej republiky nie sú schopné priniesť skutočnú zmenu. Taktiež vidíme, že inštitút referenda, ktorým by sa v prípade vylúčenia manipulácií mohla prejaviť vôľa ľudu je na úrovni Slovenskej republiky starostlivo zmarený.
 6. Máme poznanie, že hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je významné až natoľko, že zvyšok Slovenskej republiky nie je bez neho schopné samostatnej existencie.
 7. Už viete, že kandidujem na primátora mesta Bratislava. Tí, čo ste mali možnosť vypočuť si niektorý z mojich nižšie priložených rozhovorov viete, že som pripravený vykonať skutočnú zmenu, zmenu ktorú ponúkam verejne, a to vo forme zmluvy s ľudom mesta Bratislava. 
 8. Uvedomujeme si, že 29.10.2022 sa uskutočnia voľby primátora mesta Bratislava. V roku 2018 bolo v Bratislave 402.062 zapísaných voličov. Vo voľbe primátora bolo odovzdaných 160.304 platných hlasov. Primátorom Bratislavy sa stal pán Matúš Vallo, ktorému na to stačilo 58.578 platných hlasov.
 9. Vieme, že skutočnú zmenu môže v aktuálnych podmienkach vykonať iba ľud mesta Bratislava. Má na to iba jednu príležitosť. Voľby primátora mesta Bratislava dňa 29.10.2022. Bratislava je na to dostatočne dôležitá a nie je ani príliš veľká. Aktuálny právny poriadok, ktorý je iba inštruktívny, mesto Bratislava ako hlavné mesto právneho subjektu Slovenská republika, voľby primátora mesta Bratislava a moja kandidatúra na primátora Bratislavy vytvorili nekryté slabé miesto v systéme Svätej stolice.
 10. Od prečítania tohto článku všetkým, ktorí budú mať záujem, dávam svoj záväzok, že ak ma ľud mesta  Bratislava poverí vykonaním opisovanej skutočnej zmeny, tak na vás nezabudnem. Budem na vás pamätať, nech žijete v ktoromkoľvek kúte Slovenska, zvyšku Európy, v Austrálii, Amerike alebo Ázii. Skutočnú zmenu prinesiem aj vám.
 11. Je všeobecne známe, že tie najlepšie vysielania na Infovojne môžu dosiahnuť sledovanosť až vo výške 700.000 pozretí. Je možné, že vysielanie zo dňa 5.10.2022 bude patriť medzi ne. K tomu pripočítajte sledovanosť TV Slovan…
 12. Je zrejmé, že každý z nás, nech žije kdekoľvek môže mať v Bratislave rodinu, priateľov známych. Ak ich nemá on, tak ich môže mať jeho rodina, jeho priatelia a jeho známi nech žijú kdekoľvek.

Staňte sa mojimi spolupracovníkmi a skutočnú zmenu  zrealizujeme spoločne. Spolu vytvoríme prílivovú vlnu, ktorá zmetie všetko, čo jej stojí v ceste. Po Nitre,  Konštantinopole a Ríme sa opäť centrom duchovnej moci stane Bratislava. Bratislava sa stane skvelým miestom pre život. Ako? Je to úplne jednoduché:

 1. Stačí ak každý, kto počúval vysielanie na infovojne zo dňa 5.10.2022, alebo pozeral TV Slovan dňa 4.10.2022 robí to, čo mu je prirodzené. Rozpráva sa so svojou rodinou, priateľmi a známymi a osobne, pri stretnutiach alebo telefonických rozhovoroch zdieľa s nimi svoje poznanie spolu s výzvou, ktorá môže znieť približne takto „Odporúčam Ti voliť za primátora Bratislavy Petra Poláčka. To je ten, čo zrealizuje skutočnú zmenu“. Dokonca môžete svoju rodinu, priateľov a známych poprosiť, aby vo voľbách primátora Bratislavy boli vašim hlasom, vašim reprezentantom, prostredníctvom ktorého prejavíte svoju voľbu voľbách, ku ktorým nemáte prístup z dôvodu absencie trvalého bydliska. Takto sa vami podávané posolstvo nakoniec dostane k ľudu mesta Bratislava a ľud mesta Bratislava rozhodne.
 2. Teraz si predstavte, že takto bude konať 100.000 alebo 200.000 z vás a každý to nazdieľa a vysvetlí iba jedenej ďalšie osobe, ktorá má trvalý pobyt v Bratislave…  Matúšovi Vallovi stačilo na zvolenie iba 58.578 platných hlasov… Pochopili ste tú absolútnu jednoduchosť, s ktorou ako moji spolupracovníci spolu zrealizujeme skutočnú zmenu?
 3. Krátke texty spolu s obrázkami o rýchlodráhe SLAVÍN, teda obrázkami o nových pracovných príležitostiach, dôstojnej doprave, novej kvalite života, čistom vzduchu, tichom prostredí a aj o desiatkach kilometrov ozajstných cyklotrás krytých konštrukciou rýchlodráhy nájdete na mojich sociálnych sieťach. V ich zverejňovaní budem pokračovať aj naďalej. Môžete ich použiť ako svoje názorné pomôcky. Iniciatíve a vynaliezavosti sa medze nekladú. Prosím, nezabudnite však, niet nad osobný rozhovor. Ten umelá inteligencia nekontroluje.

Spolu vytvoríme prílivovú vlnu. Spolu zrealizujeme skutočnú zmenu. Od dnes (6.10.2021 – vrátane) do konca predvolebnej kampane (26.10.2022 – vrátane) máme na to 21 dní.

Dopoludnie na infovojne s Adrianom zo dňa 5.10.2022 – odporúčam sledovať od 54:15.

Vysielanie TV Slovan zo dňa 4.10.2022.

Vzdelávanie pre dospelých 316 odvysielané na Slobodnom vysielači dňa 12.9.2022 – odporúčam sledovať do 56:51.

Vzdelávanie pre dospelých 312 odvysielané na Slobodnom vysielači dňa 15.8.2022 – odporúčam sledovať do 1:08.