Skip to content
Menu

Naplnené proroctvo a rýchlodráha SLAVÍN

Bratislavčania to určite poznajú.  Ulice Mlynská dolina, Brnianska, Pražská, Štefánikova, Staromestská, Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu obkolesujú niečo, čo som ja osobne považoval za hradný kopec nachádzajúci sa v mestskej časti Staré mesto. Nie je to však tak. Ide  o pahorkatinu tvorenú siedmimi pahorkami. Toto zistenie ma veru poriadne prekvapilo. Ak bolo mesto založené na siedmych pahorkoch, tak išlo o miesto s extrémne mimoriadnym sakrálnym významom. Takýmto mimoriadne významným miestom bol Konštantinopol (dnešný Istanbul), Rím a aj  starobylá Nitra.  Vedel som, že Bratislava bola dôležitou obchodnou križovatkou jantárovej a Dunajskej cesty, ale to,  že predstavovala dôležité sakrálne miesto čím sa zaradila medzi také významné mestá ako Konštantinopol, Rím a Nitra, tak to som nevedel.

Šokujúcim prekvapeniam však nebol koniec. 18.9.2022 som objavil, že 5 pahorkov zo siedmych utvára geografický Bratislavský pentagram. Od prekvapenia mi zo steny spadli hodiny.

Bratislavský pentagram

Okamžite som si urobil porovnanie usporiadania siedmych pahorkov v Nitre, Ríme a Konštantinopole. Čakalo ma ďalšie prekvapenie. Charakter nitrianskeho sakrálneho miesta charakterizuje geografický Nitriansky kríž. Charakter konštantinopolského a rímskeho sakrálneho miesta zas geografický Konštantinopolský hexagram a geografický Rímsky hexagram.

Nitriansky kríž
Rímsky hexagram
Konštantinopolský hexagram

V Nitre päť pahorkov spojených po obvode utvára štvoruholník. Vo vnútri štvoruholníka sa nachádzajú dva voľné pahorky. Jeden z nich má centrálnu – dominantnú pozíciu. Ďalší pomáha utvárať geografický Nitriansky kríž.

V Ríme a Konštantinopole šesť pahorkov spojených po obvode utvára šesťuholník. Siedmy pahorok má centrálnu – dominantnú pozíciu. Nachádza sa vo vnútri šesťuholníka.

V Bratislave  5 pahorkov  spojených po obvode utvára päťuholník s vpísaným geografickým pentagramom. Dva pahorky zostávajú vo vnútri päťuholníka voľné.

Šokujúce prekvapenia však pokračovali aj ďalej. 19.9.2022 som objavil, že v bratislavskom pentagrame sa ukrýva ďalší symbol. Dva voľné pahorky sú totiž základom ďalšieho symbolu – geografického Bratislavského veľkého kríža. Hodiny mi od prekvapenia spadli zo steny druhý krát.  Sedem bratislavských pahorkov tak ukrýva až dva mimoriadne prastaré symboly – pentagram a kríž. Oba tieto symboly sú navzájom previazané. Spája ich spojnica pahorku Machnáč a pahorku Slavín. Centrálnu pozíciu má Machnáč, pričom Slavín s pamätníkom na ňom je neprehliadnuteľný. Upozorňujem, že na vrchole pamätníka je päťcípa hviezda, teda pentagram, ktorý akoby upozorňoval na sakrálne miesto nachádzajúce sa za ním.

Bratislavský kríž

Nedá mi, aby som pri príležitosti tohto objavu spolu s Jánom Kolárom nezarecitoval niekoľko veršov z jeho diela Slávy dcéra, ktoré sa výslovne vzťahujú na objavené bratislavské sakrálne miesto:

“Stůj, noho; posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš,
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled…”

Určite viacerí z vás už počuli o bájnej Hyperborei.  Pri tomto objave som si spomenul na teóriu, ktorú som kedysi čítal, ktorá hovorila, že pred posunom pólov do dnešnej polohy, keď sa severný pól nachádzal  niekde medzi mysom Fidhorn na severe Škótska a Husonovým zálivom v Kanade, sa územie dnešného Slovenska nachádzalo za  polárnym kruhom a bolo súčasťou bájnej krajny na “Krajnom Severe”, súčasťou Hypeborei. Rovnako som si spomenul na proroctvo, ktoré predniesol Paracelsus.

Naplnené proroctvo a rýchlodráha SLAVÍN

Objav sakrálneho miesta v Bratislave je naplnením Paracelsusovho proroctva. Veľký (geografický) kríž zažiaril, teda bol objavený 19.9.2022. Proroctvo sa naplnilo. Jeho naplnením sa taktiež potvrdila teória o polohe bájnej krajiny na „Krajnom Severe“, ktorou bola Hyperborea. Je zrejmé, že centrom tejto bájnej krajiny bolo práve objavené sakrálne miesto. Je zrejmé, že centrom  tejto bájnej krajiny bolo územie dnešnej bratislavskej mestskej časti Staré mesto. Je zrejmé, že bratislavské sakrálne miesto svojim významom ďaleko prevyšuje význam sakrálnych miest akými boli Nitra, Rím a Konštantinopol (dnešný Istanbul).

Bratislavčania, naozaj máme byť na čo hrdí.  Nepoznám iné miesto v Európe, ktoré by malo tak veľkolepý a vznešený význam. Sme potomkami bájnych hyperborejcov. Uvedomujete si skutočnosť, že ste hyperborejci? Uvedomujete si tú silu našich dejín a silu zabudnutého, ale znovu objaveného sakrálneho miesta označeného pentagramom a veľkým krížom? Spolupracujme a zastavme ožobračovanie Bratislavy vládou SR. Povedzme dosť a vezmime veci do vlastných rúk… Veď sme hyperborejci!   

Inšpirovaný slávnou minulosťou a sakrálneho miesta Hyperborei som sa rozhodol pomenovať bratislavské ľahké visuté metro podľa miesta, ktoré nám každý deň na toto sakrálne miesto poukazuje.  Ľahké visuté metro tak bude niesť meno rýchlodráha SLAVÍN.

Logo rýchlodráhy SLAVÍN