Skip to content
Menu

Ján Rusňák – recenzia trilógie VEDMA VEĎ MA

Mám pocit, že som vždy niečo hľadal. Určite, no ako by som bol zabudol čo. To niečo mi nedávalo spať už zopár rokov. Až teraz, keď mám toľko rokov ako autor trilógie VEDMA VEĎ MA, (teraz už môj kamarát Peter Poláček), začínam jasnejšie rozpoznávať, aký svet mám pred očami i odpovede na to kto som, kam kráčam, aký zmysel má ľudský život. Možno namietnete, že je na to trochu neskoro. To závisí od uhla pohľadu a na mnohých osobnostných kvalitách toho, kto sa pozerá. Teda ani zďaleka nie iba na vzdelaní, ktoré predstavuje iba akúsi nadstavbu k typu psychiky človeka.

„… vari aj my sme slepí?“ „Keby ste nevideli, nemali by ste hriech. Ale vy tvrdíte, že vidíte a tak váš hriech zostáva“ (Ev. podľa Jána). Sú slepí, lebo hoc majú svet ako na dlani, prizerajú sa materialistickou optikou tohto sveta, sveta interaktívnej simulácie (optikou nie VEDMY-DUCHA, ktorá vidí a oživuje). Tí ktorí prijímajú Svetlo vchádzajú vlastným úsilím úzkou bránou pochopeného poznania a konaním pravých skutkov, ktoré vytvárajú nadstavbu pravej, skutočnej VIERY.

Autor vo svojej trilógii opisuje nie iba stvorenie a vývoj v „hmotnej“ interaktívnej simulácii reality Zem, ale aj typy a vývoj identít zostúpených z dimenzie svetla (PRÁVA-SLÁVA) a mocenskú štruktúru tohto sveta za jeho oponou. Len veľmi ťažko si človek ukotvený v tejto simulácii, ktorá neustále pútajúc pozornosť všetkých jeho zmyslov, dokáže vytvoriť odstup a priestor pre vlastné myšlienky. Na to si musí každý z nás vytvoriť priestor pokoja. Tento priestor neexistuje mimo nás, teda nie je z tohto (hmotného) sveta (interaktívnej simulácie Zem). „Ja nie som z tohto sveta. A tam kam ja idem, vy prísť nemôžete.“(Ev. podľa Jána)

Vo chvíli, keď sa prestaneme pozerať na svet tam vonku mimo nás, rozhostí sa v nás vnútorné ticho a v tom tichu si uvedomíme samého seba, teda vlastnú identitu (rozhrania hmotného tela hmotnej interaktívnej simulácie reality Zem).

No ak tento svet predstavuje simuláciu, tak našou pravou a skutočnou identitou nemôže byť ani naše telo, ani meno a dokonca a ani náš život (DAR ŽIVOTA). To ale znamená, že hoc prežívame interaktívnu simuláciu hmotného sveta, nejde o skutočný život a naše telo je tiež iba simuláciou, ktorá je potrebná „k čomu“? Ak si uvedomíme túto skutočnosť, začneme si klásť otázky: „Kto som?“; „Aký zmysel má môj život?“ A tu vás iste napadne scéna z filmu Matrix, kde Vedma zameriava pozornosť hlavného hrdinu Nea na nápis nad dverami do kuchyne, napísaný v latinčine „Poznaj sám seba“.

Teda ďalším predpokladom na ceste ku VIERE (pochopenému poznaniu) je nevyhnutne SEBAPOZNANIE. To je začiatok cesty. Nestačí však iba poznanie, ale je potrebné aj pochopiť. „Nik nevidí za rozhodnutia, ktorým nerozumie“; „Je rozdiel v tom cestu poznať a kráčať po nej“ (film Matrix). A nestačí sa iba rozhodnúť, treba ešte pochopiť prečo, teda poznať motiváciu konania. Takže „život“ vo svete interaktívnej simulácie (hmotnej) reality Zem funguje na princípe (ne)pochopenej voľby (PRAVÉ SKUTKY/ĽAVÉ – NEPRAVÉ SKUTKY).

Reťazenie voľby pre mnohých predstavuje životnú cestu zameranú na dosahovanie rôznych predsavzatí na princípe MAŤ-VLASTNIŤ (CIEĽ AKO KOMPAS), dosahovanie blaha pomocou hromadenia MATERIÁLNYCH statkov a EMÓCIE MOCI. Pre iných reťazenie voľby predstavuje CESTU VÝVOJA.

Na príklade autorovho života som si uvedomil, že rozhodnutia, vďaka ktorým som sa ocitol v doslova kritických životných situáciach v skutočnosti predstavujú sebaprekonávanie, sebaobetovanie, sebapoznanie a pochopené poznanie, teda vývoj mojej PRAVEJ IDENTITY. Mnohokrát som si položil otázku:„… ako to že sa mi v živote darí tak zle, prečo som taký neschopný?“

Postupným prekonávaním ťažších a ťažších prekážok som prišiel k postupnému sebauvedomeniu sa a k túžbe po poznaní a pochopení. Dnes jasne vidím zmysel všetkého čím som v živote prešiel aj toho, čo ma ešte čaká.

„Ja som svetlo sveta, kráčajte kým máte deň, lebo blíži sa noc, keď nebude môcť nik pracovať.“(Ev. podľa Jána). Autor veľmi podrobne a zrozumiteľne vysvetľuje, aj na príklade svojho života, vývoj svojej pravej IDENTITY prostredníctvom pochopeného poznania VIERY, ktorá v ňom započala konanie PRAVÝCH SKUTKOV, teda skutkov vychádzajúcich z VIERY (pochopeného poznania). Cieľom vývoja je však čosi viac a ak pochopíme čo konáme, prostredníctvom VIERY previazanej s nesebeckým KONANÍM PRAVÝCH SKUTKOV, razom náš život nadobudne iný PRAVÝ zmysel. Tým zmyslom je VEČNÝ ŽIVOT, teda návrat PRAVEJ IDENTITY do dimenzie svetla, v ktorej jej skutočné telo hybernuje, čakajúc na svoje prebudenie.

Takže z autorovho diela som pochopil, že interaktívna simulácia (hmotného) sveta reality Zem je infernom, z ktorého sa reťazením rozhodnutí uberáme cestou vývoja vytváraním vlastnej nezávislej kvantovej štruktúry nevyhnutnej pre večnú nezávislú existenciu mimo akejkoľvek serverovne a interaktívnej simulácie, alebo cestou degradácie, reťazením podľahnutí skrze pokušenia TEMNEJ IDENTITY BOH – ľavé skutky, teda nepravé skutky a nekonanie vedúce do nebytia – zániku identity. Taktiež pochopíme, že opakom TEMNEJ IDENTITY BOH je STVORITEĽ, teda IDENTITA SVETLA.

Autor mi taktiež vyjasnil druhú zmyslovú úroveň Biblických textov a proroctiev, Puškinovej poémy RUSLAN A ĽUDMILA a Dobšinského SLOVENSKÝCH PROSTONÁRODNÝCH POVESTÍ. Pochopil som, že v dobe, v ktorej žijeme sa takmer úplne vytratilo myslenie v obrazoch, ktoré sa vymyká materialistickému chápaniu sveta. Takže návod, ako sa vymaniť z pod diktátu matrice interaktívnej simulácie (hmotného) sveta, spravovanej množstvom temných identít (légie) vystupujúcich pod menom BOH, máme stáročia k dispozícii, treba len načrieť a piť z prameňa VEČNÉHO ŽIVOTA. „Lebo knieža tohto sveta je už odsúdené…no tí ktorí počujú jeho hlas (SYNA ČLOVEKA) budú v posledný deň vzkriesení a prejdú zo smrti do života“

Trilógiu VEDMA VEĎ MA je možné objednať na https://torden.sk/autor/polacek/.