Skip to content
Menu

Ing. Peter Poláček – nový primátor Bratislavy

Prípravu a výstavbu rýchlodráhy SLAVÍN považujem za svoju najdôležitejšiu  úlohu vo funkcii primátora. Mestu Bratislava totiž prinesie zásadnú pozitívnu zmenu. Vráti mu dôstojnosť, dôležitosť a aj postavenie, ktoré mu patrí.

Z tohto dôvodu moje prvé kroky súvisiace s rýchlodráhou SLAVÍN budú, po mojom nástupe do funkcie primátora Bratislavy, nasledovné:

  1. Spustenie procesu zmeny územného plánu.
  2. Zabezpečenie financovania prostredníctvom silového riešenia (nie s použitím násilia) a postavenia Vlády Slovenskej republiky pred možnosť voľby.
  3. Vytvorenie výskumných, vývojových a inovatívnych tímov expertov zo slovenských a zahraničných univerzít a slovenských podnikateľských subjektov v oblasti výroby ultra vysokopevnostného betónu, výroby prefabrikátov, vývoja riadiaceho systému, elektromobility a automobilov, ako aj ďalších dotknutých oblastí. Taktiež zabezpečenie financovanie výskumných, vývojových a inovatívnych projektov, a to až po výrobu prototypov.
  4. Vytvorenie budúceho dodávateľského konzorcia, jeho tréning a príprava na realizáciu.  
  5. Vytvorenie systému vzdelávania a výmeny skúseností vo všetkých dotknutých oblastiach.

Moje ďalšie veľmi dôležité kroky, ktoré budem realizovať po mojom nástupe do funkcie primátora Bratislavy budú dva:

  1. Príprava návrhu všeobecne záväzného nariadenia o radikálnej zmene systému vyrubovania dane z nehnuteľností v Bratislave, ako aj zabezpečenie jeho schválenia v zastupiteľstve. Táto zmena do mesta Bratislava prinavráti princíp spravodlivosti.
  2. Zadanie riešenia odstránenia problému dvoch skládok chemického odpadu, ktoré postavím na dvoch princípoch. Prvým princípom bude princíp znižovania toxicity kontaminovanej vody (realizuje sa prostredníctvom prečerpávania kontaminovanej vody cez špeciálnu čističku odpadových vôd) . Druhým je  odstránenie samotného zdroja znečistenia. Financovanie riešenia tohto problému spojím s riešením financovania rýchlodráhy SLAVÍN.

Som si plne vedomý, že opísaných sedem prvých krokov nie je jednoduchých. Sú však realizovateľné. Zložitosť problémov ma od ich riešenia neodrádza. Nie som ten, čo sa vzdáva. Naopak zložitosť a náročnosť riešenia problémov je pre mňa vždy zdolateľnou výzvou.

Nebolo to jednoduché ani s mojou kandidatúrou na primátora mesta. Dôležitosť mojej kandidatúry mi v júni 2022 vysvetlila JUDr. Katarína Burdyová. Jej vysvetlenie som prijal. Patrí jej za to moje poďakovanie. Najskôr ma za kandidáta na primátora Bratislavy schválila strana Národná  koalícia – nezávislí kandidáti. Z dôvodu nerešpektovania princípu slobody prejavu vedením strany mi už po niekoľkých týždňoch predseda tejto strany oznámil zrušenie rozhodnutia o mojom schválení za kandidáta na primátora. Nahradili ma iným kandidátom – Miroslavom Heredošom.

Za skutočnosť, že  som v komunálnych voľbách 2022 kandidátom na primátora Bratislavy (Obrázok 1: Rozhodnutie Mestskej volebnej komisie v Bratislave) vďačím Ing. Ľubici Cintulovej  a Hnutiu  Občan Národ Spravodlivosť (Obrázok 2: Logo hnutia). Oni sa nebáli a moju kandidatúru na primátora mesta Bratislava schválili na Reublikovej rade. Patrí im za to moja vďaka.

Obrázok 1
Obrázok 2