Skip to content
Menu

Financovanie rýchlodráhy SLAVÍN – riešenie

V článku “Financovanie rýchlodráhy Slavín” som napísal: “Vládu SR postavím pred jednoduchú možnosť voľby. Buď  v zrýchlenom legislatívnom konaní, ako je to u nej zvykom, zabezpečí  naplnenie legislatívnych požiadaviek na osobitnú rozpočtovú položku podľa požiadaviek mesta Bratislava a následne bezodkladne prevedie, podľa dohodnutých splátok,  odsúhlasené finančné prostriedky na účet mesta Bratislava, alebo mesto Bratislava pôjde svojou cestou…  Vláda SR sa rozhodne, ktorú možnosť si vyberie. (pozri https://peterpolacek.sk/nezaradene/financovanie-rychlodrahy-slavin%ef%bf%bc/).” Prišiel čas, aby som tento svoj výrok spresnil. (obrázok 1 – možnosť voľby).

Obrázok 1
  • Už vieme, že vlastníkom  (100% akcionárom) právnej subjektivity Slovenskej republiky je na základe vôle ľudu, teda vôle vyjadrenej našimi predkami Svätá stolica.
  • Dokonca vieme, že kolektívnym výkonným orgánom riadiacich pracovníkov, konajúcich podľa pokynov vlastníka, teda Svätej stolice, je Vláda Slovenskej republiky.
  • Rovnako vieme, že ak chceme zmenu, tak jediný možný spôsob, ako ju realizovať je vyjadrenie vôle ľudu. Ľud dal, ľud vzal.
  • Taktiež vieme, že nastávajúce komunálne voľby v Bratislave sú o získaní môjho poverenia na vykonanie vôle ľudu, získaní môjho poverenia na vykonanie zmeny.

Tak, ako to vyplýva zo štyroch uvedených bodov, v prípade získania poverenia na vykonanie vôle ľudu mesta Bratislava dám prostredníctvom Vlády Slovenskej republiky vlastníkovi právnej subjektivity Slovenskej republiky, teda Svätej stolici, časovo limitovanú poslednú možnosť voľby. Svätá stolica sa tak bude rozhodovať medzi dvoma nasledovnými možnosťami:

  • Prvá možnosť: V určenej lehote a bez vyjednávania Svätá stolica naplní všetky požiadavky, ktoré jej prostredníctvom Vlády Slovenskej republiky predložím z poverenia ľudu mesta Bratislava, a to v súvislosti s financovaním rýchlodráhy SLAVÍN a všetkých súvisiacich opatrení a projektov, ktoré sú spojené s riešením kvality života ľudu mesta Bratislava. V prípade výberu tejto možnosti a jej trvalého akceptovania právna subjektivita Slovenskej republiky nebude zo strany ľudu mesta Bratislava dotknutá. Pri prvom zaváhaní alebo úskoku bude toto akceptovanie bezodkladne ukončené.
  • Druhá možnosť: V mene ľudu mesta Bratislava a z jeho poverenia získaného v komunálnych voľbách 2022 vyhlásim nezávislosť mesta Bratislava od právneho subjektu Slovenská republika so všetkými dôsledkami, ktoré z tohto aktu vyplynú. Dedičstvo našich predkov si budeme spravovať sami. Vytvorím nový právny a nezávislý subjekt Bratislava s úplne novou právnou identitou vytvorenou z vôle ľudu mesta Bratislava. Staneme sa slobodnými (obrázok 2 – oslobodenie z otroctva). Súčasne dám ľudu ostatných miest a obcí Slovenskej republiky možnosť pripojiť sa svojim rozhodnutím k novému nezávislému subjektu, k nezávislej a slobodnej Bratislave. Vzhľadom na skutočnosť, že v podobnej situácii sú so svojou právnou subjektivitou nielen krajiny bývalého Uhorského kráľovstva (vznik v roku 1000), ale aj krajiny bývalej Rímskej ríše (vznik v roku 800),  tak možnosť pripojiť sa k  novému nezávislému subjektu, k nezávislej a slobodnej Bratislave, dám aj týmto krajinám. Bratislava sa tak stane novým a nezávislým centrom duchovnej moci postaveným na úplne odlišných princípoch, na akých bolo postavené duchovné centrum moci v Nitre, Konštantinopole a Ríme. Vrátime sa k odkazu našich dávnych predkov z Hyperborei. Staneme sa opäť Hyperborejcami a obnovíme slávu Bratislavy (V gréckej mytológii bola Hyperborea zemou nachádzajúcou sa ďaleko na severe známeho sveta a bola taká vzdialená, že bola považovaná dokonca za Severný vietor. Žila tam legendárna rasa známa ako Hyperborejci a uctievali boha slnka Apollóna. Hyperborea bola považovaná za pozemský raj večnej mladosti a hojnosti, no táto ďaleká krajina bola pre obyčajných smrteľníkov taká nedostupná, že Gréci verili, že len polobožskí hrdinovia ako Herkules ju môžu navštíviť.   Pozri aj https://www.worldhistory.org/Hyperborea/ a článok  “naplnené proroctvo a rýchlodráha SLAVÍN” – https://peterpolacek.sk/nezaradene/naplnene-proroctvo-a-rychlodraha-slavin%ef%bf%bc/). Obnovíme prastaré centrum duchovnej moci Hyperborei, centrum duchovnej moci SLÁVA postavené na siedmych bratislavských pahorkoch (obrázok 3 – sedem bratislavských pahorkov a bratislavský pentagram, obrázok 3 – sedem bratislavských pahorkov a bratislavský veľký kríž, pozri článok „Naplnené proroctvo a rýchlodráha SLAVÍN“ – https://peterpolacek.sk/nezaradene/naplnene-proroctvo-a-rychlodraha-slavin%ef%bf%bc/).
Obrázok 2
Obrázok 3

Pre doplnenie obrazu uvádzam, že sedem bratislavských pahorkov vytvára výšinu. O jej osídlení hovoria aj 4500 rokov staré archeologické nálezy. Tento fakt tak poukazuje na skutočnosť, že dávne bratislavské osídlenie sa nenachádzalo pod touto výšinou, ale na nej, teda na siedmych bratislavských pahorkoch. Silueta niektorých pahorkov prastarého duchovného centra moci Hyperborea je jasne pozorovateľná na obrázku 4 – panoráma mestskej časti Staré mesto.

Peter-Poláček-bg
Obrázok 4

Svätá stolica, ktorú možnosť si vyberieš?