Skip to content
Menu

Financovanie rýchlodráhy Slavín

V článku s názvom „O koľko by bolo Slovensko chudobnejšie bez Bratislavy“ , ktorý vyšiel dňa 15.8.2016 na https://www.trend.sk/spravy/kolko-bolo-slovensko-chudobnejsie-bez-bratislavy sa uvádza, citujem: „O koľko by sa zmenil  slovenský HDP na obyvateľa, ak zo štatistík odrátame Bratislavu? Klesol by z 13 900 eur na 11 332 – nastal by teda pokles o 18,6 percenta. Toto číslo dokazuje výraznú závislosť slovenskej ekonomiky na regióne hlavného mesta.“

Z uvedeného je zrejmé, že Bratislava rozhodujúcou mierou živí štátny rozpočet Slovenskej republiky. Niežeby som mal niečo proti tomu, aby sa Bratislava podelila o svoje bohatstvo aj s chudobnejšími regiónmi Slovenska. Som však proti bezbrehému jednosmernému odsávaniu zdrojov mesta do štátneho rozpočtu bez toho, aby sa mu  vrátila na jeho rozvoj adekvátna časť.  Čo je veľa, to je veľa. Súčasné finacovanie cez podielové dane je oproti okolitým veľkým mestám smiešne. Ak si tieto straty mesta Bratislava  napočítame od roku 1989, tak sa dopracujeme k šialeným číslam.

Riešenie je jednoduché. Všetci vieme, že právo je mŕtve. V praxi platí právo silnejšieho, preto aj pozíciu Bratislavy voči vláde SR nastavím na pozíciu silnejšieho. Aj napriek tomu, že vláda SR sa postarala o to, že právo na Slovensku zomrelo, silovú (nie násilnú, teda bez použitia akéhokoľvek násilia) pozíciu Bratislavy opriem o základné právne princípy, na ktorých stálo mŕtve právo a to aj napriek skutočnosti, že vláda SR toto právo zabila. Vládu SR postavím pred jednoduchú možnosť voľby. Buď  v zrýchlenom legislatívnom konaní, ako je to u nej zvykom, zabezpečí  naplnenie legislatívnych požiadaviek na osobitnú rozpočtovú položku podľa požiadaviek mesta Bratislava a následne bezodkladne prevedie, podľa dohodnutých splátok,  odsúhlasené finančné prostriedky na účet mesta Bratislava, alebo mesto Bratislava pôjde svojou cestou…  Vláda SR sa rozhodne, ktorú možnosť si vyberie. Mesto Bratislava bude rešpektovať voľbu vlády SR a zariadi sa podľa toho. Naozaj elegantné a jednoduché riešenie. Tí čo ma poznajú, veľmi dobre vedia, že som schopný takúto vec zorganizovať, zariadiť a vytrvať v nej.

Teraz, keď sa pozriem na súčasného primátora Matúša Valla, tak čo vidím? Špekuláciami okolo pozemkov a trasovania električky v Petržalke jednoznačne preukázal o čo mu v skutočnosti ide? Podľa mňa o seba a o peniaze pre seba.

Výnimkou nie je súčasný starosta Nového mesta Rudolf Kusý. Čo vidím v jeho prípade? Zaplietol sa s developermi. Pravdepodobne presadzoval jednu skupinu na úkor inej. Výsledkom bolo na konci roku 2020 jeho obvinenie a v roku 2021 zrušenie tohto obvinenia. Osobne predpokladám, že developeri sa postarali ako o vznesenie obvinenia, tak aj o jeho zrušenie. Znamená to, že v takomto prípade Rudol Kusý už nie je slobodný človek, ale človek zaviazaný napĺňaním záujmov developerov. Takto sa to jednoducho robí. Takže o čo ide v jeho prípade? Podľa mňa o seba a o peniaze.

Trojicu dopĺňa skvelý kuchár Miroslav Heredoš. Čo vidím u neho? Navrhuje realizovanie kadejakých opráv a rekonštrukcií. Ani si neuvedomuje, že je priehľadný ako sklo. Veď takto to robili všetci pred ním. Štandardné opravy a rekonštrukcie nie sú same o sebe zlé. Pre mňa sú samozrejmosťou. Sú však tým najjednoduchším spôsobom vyciciavania rozpočtu mesta. O čo ide jemu? Podľa mňa opäť o to isté, o peniaze.

Matúš Vallo, Rudolf Kusý a Miroslav Heredoš sú akoby traja „kamaráti z mokrej štvrte“, ktorí sa na pieskovisku hrajú s formičkami. Konajú naozaj veľmi detinsky a mimoriadne priehľadne. Je však smola, že formičky, s ktorými sa hrajú, predstavujú aj tak úbohé finančné zdroje mesta.  Ešte som na niečo zabudol. Pán Heredoš navrhuje šetrenie a audity. Kontrola účelnosti plnenia predmetov zmlúv a ukončenie platnosti nevýhodných zmlúv sú pre mňa tie najsamozrejmejšie veci, ktoré nepredstavujú nič mimoriadne. No a pokiaľ viem, zo šetrenia ešte nikto nevybudoval žiadne veľké investície.  Matúš Vallo, Rudolf Kusý a Miroslav Heredoš sa akoby traja „kamaráti z mokrej štvrte“ sa hrajúci sa na pieskovisku s formičkami.  Mne ide o Bratislavu. Z tohto dôvodu som sa rozhodol, že použijem voči vláde SR silové riešenie opierajúce sa o princípy ňou zabitého práva. Takýmto spôsobom ju postavím pred možnosť voľby.