Skip to content
Menu

Doprava a dopravná infraštruktúra

Doprava a dopravná infraštrultúra

Parazitické vyciciavanie zdrojov hlavného mesta Bratislava neobišlo ani výstavbu a opravy cestnej, električkovej a pešej infraštruktúry mesta. Ak sa niečo opraví alebo postaví nezmyselne a nekvalitne, tak to treba opravovať opäť, a o to ide. Hovorí sa tomu trvalý zdroj príjmu. S dopravnou infraštruktúrou je to ako s chorobami. My sa neuzdravujeme, ale liečime sa. Prečo? Byť chorý prináša zisk, rovnako aj opravovať infraštruktúru prináša zisk. 

Dlhodobým problémom mesta je nosný dopravný systém, ktorého „rozvoj“ v súčasnosti spočíva iba v budovaní nových električkových tratí. Niet jednoduchšej cesty ako pod pláštikom „pseudo rozvoja“ vytvoriť ďalší zdroj príjmu. Chamtivosť však nemá medze.  Vo Varšave od roku 1989 postavali dve trasy metra. V Bratislave iba kúsok trate s niekoľkými novými zástavkami pre električky. Ani takúto jednoduchú vec, ako postaviť električkovú trať do Janíkovho dvora, na trase pripravenej už za socializmu, súčasný primátor Matúš Vallo nebol schopný zvládnuť bez prieťahov a zdržaní.  Veď prečo by sa nezúčastnil na pokuse o zmenu trasy električky, ak sa tým môže vytvoriť príležitosť na exkluzívny obchod s pozemkami. Podobná neschopnosť už takmer desaťročia vládne aj v probléme rekonštrukcie Hlavnej železničnej stanice a jej okolia, toho času veľkej hanby mesta.  Ďalším neriešným čiernym Petrom je stav mosta SNP. Každý dúfa, že na neho tento problém nespadne. Myslíte si, že sa dočkáme obdobia, že nás cez Dunaj bude prevážať kompa tak, ako to bolo po dlhé roky v Štúrove? 

Osobitným problémom je parkovacia politika, ktorá je úzko previazaná s nosným dopravným systémom mesta. Aký zmysel, samozrejme okrem výpalníckeho biznisu, ktorý toleruje súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo má  mestský parkovací systém prevádzkovaný bez záchytných parkovísk, navyše s prabiedne fungujúcou mestskou hromadnou dopravou, za ktorú si musí vodič, ktorý nemá ani kde zaparkovať ešte aj platiť? Po Bratislave nejazdím autom, ale používam mestské hromadnú dopravu a preto jej katastrofálny stav poznám dôverne z praxe. Taktiež sa pýtam, prečo starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý kritizuje parkovací systém až teraz pred voľbami?  Veď bol starostom mestskej časti v čase, keď tento parkovací systém vznikal...

Zodpovednosť za aktuálny stav dopravy a dopravnej infraštruktúry tak nenesie iba súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo, ale aj  starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý. Aj nekonanie, alebo nedostatočné konanie sa totiž považuje za vinu.

Viem veľmi dobre variť. Myslím si však, že na veľmi dobrého kuchára, akým je pán Miroslav Heredoš vo varení určite nemám. Na čo však mám je to, že ho zadarmo dovzdelávam. Zrušiť parkovací systém? Áno. Mestská hromadná doprava zadarmo? Áno. Tieto opatrenia však same o sebe bez ich zapojenia do ucelenej radikálnej koncepčnej zmeny dopravy mesta nič nezmenia. Riešenie problému dopravy v Bratislave nie je riešením problému uvarenia dobrého talianskeho rizota. Riešenie problému dopravy predstavuje riešenie nosného dopravného systému mesta. Riešením nosného dopravného systému mesta je výstavba moderného ľahkého visutého metra.

Osobne som sa pred niekoľkými rokmi angažoval v zmene koncepcie a prístupu k nosnému dopravnému systému mesta. S podporou domácich a zahraničných špecialistov som navrhoval prípravu tohto projektu založeného na kombinácii viacerých inovatívnych technológií (UHPCR – ultravysokopevnostný betón ako kompozitný materiál, elektromobilita a informačno komunikačné technológie bez vodičov automobilov a s prepojením na smartfóny obyvateľov mesta). Ide naozaj o radikálne a inovatívne riešenie, ktorého výstavbu je možné vo veľkej miere úsporne realizovať aj nad električkovými traťami. denne sa dá z viacerých miest postaviť 1 až 5 kilometrov trasy. Dokonca pod Euroveou je v podzemnej stene vykonaná príprava za účelom vybudovania tunela popod Dunaj. 

Prvý krok k realizácii  ľahkého vysutého metra je jednoduchý – okamžitá zmena územného plánu. Prečo sa tak doteraz nestalo? Čo nám na to povie súčasný primátor Matúš Vallo, starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý, alebo veľmi dobrý kuchár Miroslav Heredoš?

Doprava a dopravná infraštruktúra
Obrázok 1: Zástavka ľahkého visutého metra

.

Doprava a dopravná infraštruktúra
Obrázok 2: Check-in cez smartfón Obrázok 3: Priradenie cestujúcich k vozidlu

Obrázok 4
Obrázok 4:  Konštrukčný detail ľahkého visutého metra