Skip to content
Menu

CELODENNÉ SEMINÁRE ŠKOLY MÚROSTI

SÁM VOJAK V POLI 2 – TRINÁSTA KOMNATA: „Pre náš spôsob myslenia je ešte nepochopiteľnejším spôsob vyjadrovania vnútorného boja (vojny) seba samého so sebou – vnútornej premeny, alebo vyjadrovania dosahovania vývojových medzníkov spôsobom boja dvoch znepriatelených strán.“

SÁM VOJAK V POLI 1 – ZAČIATKY: „Vízia VÍŤAZA = SAMÉHO VOJAKA V POLI opísaná prostredníctvom myslenia našich predkov tak plne vyjadruje ich chápanie dualizmu ako vedenia vojny samého proti sebe (sám so sebou). Tým, že som ako VÍŤAZ = SÁM VOJAK V POLI viedol sám proti sebe vojnu, som prekonával to staré a súčasne vytváral niečo nové. Opísaný princíp dualizmu tak predstavoval vývojový princíp, v ktorom to nové – dokonalejšie, rozvinutejšie a lepšie nahrádzalo to staré, menej dokonalé, menej rozvinuté a horšie.“

Význam mimozmyslového vnímania spočíva v tom, že má slúžiť ako nástroj, ktorý nám pomôže stať sa VÍŤAZOM – SAMÝM VOJAKOM V POLI a tým aj ŽIVÝM ČLOVEKOM. Mimozmyslové vnímanie tak veľmi úzko súvisí s tajomstvom KONCA a ZAČIATKU, tajomstvom SMRTI a ŽIVOTA. Čo je to mimozmyslové vnímanie? Akú má štruktúru? Mám ho aj ja? Čo je to ŽIVOT? Čo znamená slovné spojenie VZKRIESENIE MŔTVEHO ČLOVEKA? Ako súvisí VZKRIESENIE s MŔTVOU a ŽIVOU VODOU? Čo potom predstavuje SMRŤ? Pokračuje ŽIVOT PO SMRTI?

Odpovede na tieto existenčné otázky, navyše usporiadané do logickej štruktúry – podopreté aj dešifrovaným odkazom slovenských a ruských ľudových rozprávok – nájdu všetci hľadajúci práve na celodenných seminároch ŠKOLY MÚDROSTI. To, či sa takýto seminár bude konať aj vo vašom meste závisí iba na Vás…