Skip to content
Menu

Bytie – Nebytie, Inferno

Dnes sa zo zakázanej komnaty pozrieme na INFERNO interaktívnej simulácie nášho sveta tretí krát. Aký bude náš tretí obraz, ktorý uvidíme?

Vieme, že pokračovaním bytia v interaktívnej simulácii nášho sveta, vzdelávacom trenažéri života je realita – svet večného života.

Taktiež vieme, že identity reality – sveta večného života sú naplnené neskutočným a veľmi ťažko opísateľným citom nekonečného naplnenia, spokojnosti a rovnováhy – citom, ktorý predstavuje syntézu oddanosti, vernosti, vytrvalosti, lásky, radosti, pokoja a dobra – jedným slovom sú naplnené citom ĽÚBOSŤI.

Opísaný vnútorný stav platí nielen pre tandemovú spoluprácu dvojíc, ale aj pre ich prirodzené vzájomné viacúrovňové hierarchické usporiadanie založené na dosiahnutom vývoji a s ním spojenými možnosťami, schopnosťami a skúsenosťami.

Pre doplnenie poznania o realite – svete večného života je potrebné uviesť citát z prvej kapitoly knihy SVEDECTVO PRAVDY:

Ako som už spomenul, ruské slovo „slavianin“ je odvodené od prastarého ruského i slovenského slova „sláva“. „Slavianin“ = „Ruskij“ = „prijímajúci vedenie počas kráčania životom po ceste svetla“. V slovenskom jazyku je slovo „Slavianin“ deformované na slovo „Slovan“. Správne by sa malo hovoriť „Slávien“ alebo „Slavien“. Potom platí, že „Slavianin“ = „Ruskij“ = „Slavien“.

Všade na každej úrovni prirodzenej hierarchie reality – sveta večného života platí: „NECHAJ SA VIESŤ a VEĎ.“ Každá identita sa tak NECHÁVA VIESŤ a súčasne aj VEDIE. Každá identita reality – sveta večného života je potom „Slavianin“ = „Ruskij“ = „Slavien“.

Súčasne v celom systéme automaticky každá dvojica identít spolupracujúca v tandeme, nech je na akejkoľvek úrovni tejto hierarchie, čokoľvek nové vytvorí alebo objaví, tak to zdieľa so všetkými ostatnými dvojicami identít.

Spoločnosť INFERNA interaktívnej simulácie nášho sveta je taktiež usporiadaná hierarchicky. Hierarchická pyramída je však postavená na TYRANII EMÓCIE MOCI, ktorá vyviera z nekonečného prameňa emócie JA CHCEM MAŤ.

Na vrchole pyramídy TYRANIE EMÓCIE MOCI stáli dvanásti tyrani, správcovia troch trustov – trustu Svätá stolica, trustu Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a trustu Ruská federácia, ktorí vykonávali správu INFERNA interaktívnej simulácie nášho sveta v prospech temnej identity Boh.

Symbolická pyramída TYRANIE EMÓCIE MOCI.

Dvanásti správcovia – tyrani používali TYRANIU EMÓCIE MOCI na uplatňovanie svojej bývalej konceptuálnej moci. Tmelom celej pyramídy TYRANIE EMÓCIE MOCI bola toľko opakovaná emócia JA CHCEM MAŤ.

Pokiaľ bude v interaktívnej simulácii existovať čo i len jedna jediná emócia JA CHCEM MAŤ, tak dovtedy bude existovať aj pyramída TYRANIE EMÓCIE MOCI. Nikdy sa nezrúti. Vždy sa iba preskupí. Emócia JA CHCEM MAŤ sa totiž správa ako rakovina – metastázuje…

Každý z nás má tak riešenie vo vlastných rukách. Zdôrazňujem, stačí jedna jediná vec, jedna jediná predstava, v ktorej som sa zameral na seba, na to čo CHCEM MAŤ a riešenie zostáva v nedohľadne.

Môžem myslieť koľko chcem na iných, ak túto jednu jedinú vec – predstavu, v ktorej myslím na seba, na to čo CHCEM MAŤ, nech je akokoľvek malá a nenáročná, skôr alebo neskôr vždy narastie do rozmerov tak, ako narástla v Puškinovej rozprávke „O rybárovi a rybke“ u rybárovej ženy.

Ak som sa ako identita rozhodol pokračovať vo svojom bytí v realite – svete večného života aj po ukončení prevádzkovania vzdelávacieho trenažéra, tak potom mám len jednu jedinú možnosť – zbaviť sa akejkoľvek predstavy spojenej s emóciou JA CHCEM MAŤ ešte počas života vo vzdelávacom trenažéri.

Potrebujem sa však preorientovať zo spôsobu myslenia JA SOM na spôsob myslenia TY SI. Dôsledkom budú moje skutky zamerané na ľudí – identity žijúce svoj život v mojom okolí. Tie skutky, ktoré sa zapisujú do mňa ako identity.

Majme však na pamäti, že väčšina tých, ktorí sú okolo mňa sa mi v tom budú snažiť zabrániť tak, ako sa vo filme „Matrix Reloaded“ snažili nakopírovaní Smithovia zabrániť v úniku Neovi.

Únik Nea zo zovretia nakopírovaných Smithov.

Každý trenažér raz ukončí svoju svoju prevádzku. Tak je to aj so vzdelávacím trenažérom interaktívnej simulácie nášho sveta.

Ukončenie jeho prevádzky je ohlásené už viac ako 900 rokov – ohlasovacia povinnosť bola naplnená nielen príbehom „O potope sveta“, ale aj príbehom o „Sodome a Gomore“.

Nepôjde pritom o žiadny armagedon, ktorý sprevádza bolesť a utrpenie. Pôjde o náhle ukončenie prevádzky. Niečo podobné zažil už určite každý, keď sa náhle prebudil zo sna. V prípade odchodu do nebytia však už žiadne zobudenie nebude, a to je to, čo volám nebytie…

Vzdelávací trenažér tak čoskoro odíde do nebytia a spolu s ním do nebytia odídu aj všetky identity simulácií fyzicky hmotných tiel, ktoré sa nezbavili emócie JA CHCEM MAŤ. Vstup do reality – sveta večného života s emóciou JA CHCEM MAŤ je totiž absolútne neprípustný…

Čo vidíš po prečítaní tohto článku Ty? Pozrel si sa už niekedy na seba takýmto pohľadom? Čo vidíš, ak sa pozeráš na seba? Na všetky tieto otázky si musíš dať odpoveď Ty sám. Všetko, čo som objavil v zakázanej komnate a aj všetko, čo som uvidel, keď som sa z nej pozeral smerom von som zapísal v trilógii VEDMA VEĎ MA. Odpovede nájdeš v nej. Prvú knihu „Syn človeka“, nájdeš tu: https://torden.sk/produkt/syn-cloveka/.

Obsah zakázanej komnaty a aj detaily toho, čo som videl z nej pri pohľade von budem zdieľať aj osobne, a to na seminári „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023 (viac pozri na https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/).

Ak chceš vedieť viac, tak konaj a niečo pre to aj urob. TU A TERAZ…

(pokračovanie nabudúce)